facebook3

Посещения в сайта

66242
Посещения днесПосещения днес3
Общо посещенияОбщо посещения66242
Посетители в момента 3

Дата и час

Вход в сайта

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

Управителният съвет (УС) на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и вписана покана в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ от януари 2019г. свиква Общо събрание на 14.03.2019 год. от 17.00 часа в зала – 7 (седем) на Военен клуб в гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Приемане на годишния отчет на УС за дейността на Сдружението и годишния отчет на контролния съвет (КС); 2.Освобождаване и избор на нови членове на УС; 3.Освобождаване и избор на нови членове на КС и КЕ; 3.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2019г.; 4.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от УС през 2018г.; 5.Изменения и допълнения в устава на сдружението; 6.Вземане решение за откриване на клонове (областни и общински структури) на сдружението; 7.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на УС от КС през 2019г.; 8.Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

09.03.2019Г.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБП

ПЛОВДИВ            СИРМО СИРМОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! МИРНА, СПОРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

            Уважаеми български парашутисти, нека сиянието на тези Светли празници озари Вашите сърца, стопли душите Ви и Ви донесе още по-голямо благоденствие, здраве, щастие, любов, късмет и успехи за Вас и Вашите семейства и сили за бъдните дни! Нека в коледната Свята нощ, Бог да благослови мечтите Ви и ги претвори в дните Ви!

                                 ВЕСЕЛИН ПРАЗНИЦИ!                                                           

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА 

„СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

                                                                                    

           

           

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии