facebook3

Посещения в сайта

90438
Посещения днесПосещения днес61
Общо посещенияОбщо посещения90438
Посетители в момента 5

Дата и час

Вход в сайта

Важни съобщения

Важни съобщения (21)

ПОКАНА

За участие в Общо събрание на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

            1.Националното ръководство (НР) на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) Ви уведомява, че на основание: чл.26 ЗЮЛНЦ; чл.23 (1) от Устава на съюза и вписана покана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ от 05 февруари 2020г. ще проведе Общо събрание (ОС) на съюза.

                ОС ще се проведе на 07.10.2020 год. от 17.00 часа в зала едно на Гарнизонен стол - гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Приемане на годишния отчет на НР (УС) за дейността на Сдружението и годишния отчет на контролния съвет; 2.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2020година; 3.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от НР (УС) през 2019година; 4.Вземане решение за откриване на клонове (областни и общински структури) на сдружението; 5.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на НР (УС) от КС през 2020година; 6.Други.

                При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

                Регистрацията на членовете на събранието ще започне в 17,45 часа на 07.10.2020 година.

                НР на съюза моли всички членове да присъстват на събранието. Молбата ни също така е да поканете и други членове на съюза, с които поддържате контакт.

                GSM за контакт и допълнителна информация – 0888383578 – Сирмо Сирмов.

               

22. 09. 2020 г.                                                   Председател на НР на Сдружение „СБП”

Гр.Пловдив                                                                                                            (СИРМОВ)                                                                                                                                                         

Честито Възкресение Христово!

Уважаеми членове и симпатизанти на Съюза на българските парашутисти!

Нека в този труден за цялото човечество момент, светлината на Христовото Възкресение, Ви благослови и озари живота Ви!

Нека запалените Великденски свещи осветят душите Ви и пламъкът на любовта и добротата изпълнят живота Ви!

Нека има Мир и Любов в сърцата Ви!

Бъдете живи, здрави, весели и щастливи!

Национален съвет на „Съюза на българските парашутисти”

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СБП", ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪС СВОЕ РЕШЕНИЕ, НР НА СДРУЕНЕИТО ОТЛАГА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАСРОЧЕНОТО ЗА 31.03.2020Г. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ"
Във връзка със усложнената епидемилогична обстановка в страната и решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, Националното ръководство на сдружението прие решение за отлагане на насроченото за 31.03.2020г. общо събрание. За насрочване на нова дата за неговото провеждане ще бъдете уведомени своевременно.

ПОКАНА

За участие в Общо събрание на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

            1.Националното ръководство (НР) на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) Ви уведомява, че на основание: чл.26 ЗЮЛНЦ; чл.23 (1) от Устава на съюза и вписана покана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ от 05 февруари 2020г. ще проведе Общо събрание (ОС) на съюза.

                ОС ще се проведе на 31.03.2020 год. от 17.00 часа в зала едно на Гарнизонен стол - гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Приемане на годишния отчет на НР (УС) за дейността на Сдружението и годишния отчет на контролния съвет; 2.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2020година; 3.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от НР (УС) през 2019година; 4.Вземане решение за откриване на клонове (областни и общински структури) на сдружението; 5.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на НР (УС) от КС през 2020година; 6.Други.

                При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

                Регистрацията на членовете на събранието ще започне в 16,45 часа на 31.03.2020 година.

                НР на съюза моли всички членове да присъстват на събранието. Молбата ни също така е да поканете и други членове на съюза, с които поддържате контакт.

                GSM за контакт и допълнителна информация – 0888383578 – Сирмо Сирмов.

               

14. 02. 2020 г.                                                   Председател на НР на Сдружение „СБП”

Гр.Пловдив                                                                                                            (СИРМОВ)                                                                                                                                                         

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СЪЮЗА Н АБЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ.

            На 16.02.2020г. в гр. Белово, в дома на члена на Националното ръководство на ”Съюза на българските парашутисти” (СБП) о.з полк. Васил Атанасов се проведе юбилейната 20-та поред среща на парашутисти от различни региони на страната. Присъства и основната част от ръководството на Съвместното командване на Специалните операции (СКСО) начело с неговия командир ген. майор Явор Матеев.

По традиция срещата започна с водосвет за здраве, отслужен от отец Павел.

От името на Националното ръководство на „СБП” бяха връчени почетни грамоти и парашутен вензел от сребро на:

            1.Ген. майор Явор Матеев – командир на СКСО и началник на Гарнизон Пловдив

За значим принос в съхраняването, преструктурирането и развитието на ССО на БА и тяхното превръщане в перспективен и съвременен Вид Въоръжени сили, подготвен за предизвикателствата на времето, с постоянна готовност за защита на Родината ни.

За активно участие и подпомагане на провежданите мероприятия на Съюза, популяризиране на историята и издигане престижа на Българските парашутисти у нас и в чужбина и във връзка с 10-та годишнина от учредяване на Съюза на българските парашутисти.

            2.О. з. Полк. Васил Атанасов –Член на Националното ръководство на „СБП”

За активно участие в учредяването, структурирането и провежданите мероприятия на Съюза, заслуги и дългогодишен принос в отстояване и популяризиране на историята и издигане престижа на Българските парашутисти у нас и в чужбина и във връзка с 10-та годишнина от учредяване на Съюза на българските парашутисти

            3. Г-н Любомир Апостолов Член на Националното ръководство на „СБП” и генерален спонсор на „СБП”

За активно участие в, структурирането и функционирането на Съюза, финансово подпомагане изпълнението на социалната дейност и мероприятията от Годишните му програми за действие, принос в отстояване и популяризиране на историята и издигане престижа на Българските парашутисти у нас и в чужбина и във връзка с 10-та годишнина от учредяване на Съюза на българските парашутисти.

            Връчени бяха и членски карти на новоприети членове на „СБП” от общинската му структура (клон) в регион Костенец – Белово.

27.02.2020г.                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО      

ПЛОВДИВ                                                      РЪКОВОДСТВО НА „СБП”

                                                                           О.З. ПОЛК. СИРМО СИРМОВ

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! МИРНА, СПОРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

            Уважаеми български парашутисти, нека сиянието на тези Светли празници озари Вашите сърца, стопли душите Ви и Ви донесе още по-голямо благоденствие, здраве, щастие, любов, късмет и успехи за Вас и Вашите семейства и сили за бъдните дни! Искрено Ви пожелаваме в коледната Свята нощ, Бог да благослови мечтите Ви и ги претвори в дните Ви през новата 2020година!

                          ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!                                                          

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА

„СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

СЪОБЩЕНИЕ

На управителния (УС) съвет на Съюза на българските парашутисти „СБП”

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СЪЮЗА,

В изпълнение на Годишната програма за действие на съюза за 2019г., на 23 ноември в гр. Калофер се проведе традиционната годишна среща на представители на СБП и цеха за производство на парашути за нуждите на БА – „Калофер -2019”.

Присъстваха над 60 човека.

Срещата започна с поднасяне венци и цветя на паметника на Христо Ботев.

В изпълнение на решение на десетото общо събрание на съюза беше учредена регионална структура (клон) на съюза на българските парашутисти в регион Карлово-Калофер. За председател на клона беше избран г-н Николай Йотов Нешев.

Така, към настоящия момент Съюзът на българските парашутисти има вече разкрити областна структура (клон) в гр. София и регионални структури (клонове) в регионите: Костенец – Белово и Карлово-Калофер.

Предстои разкриването на областна структура в гр. Варна и няколко регионални структури в различни региони на страната.

УС на съюза на българските парашутисти отново се обръщаме с молба към всички парашутисти (офицери, сержанти и войници и граждански лица) служили или работили в парашутни поделения или в бившите аероклубове, които желаят да се присъединят към нас да се обадят нa GSM 0888383578 –Сирмов.

24.11.2019г.                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  НА СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                                           О.З. ПОЛК. СИРМО СИРМОВ

                               

ДО ГЕНЕРАЛИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ И ВОЙНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА БА

ДО ВЕТЕРАНИТЕ И ВОЕННИТЕ ПАРАШУТИСТИ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТЕН ПАРАШУТИЗЪМ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н       А Д Р Е С

                Уважаеми господа генерали, офицери, сержанти и войници от Специалните сили на БА,

                Уважаеми господа ветерани и военни парашутисти от запаса и резерва,

                Уважаеми представители на българския спортен парашутизъм,

                Управителният съвет на Съюза на българските парашутисти има честта и удоволствието, най-сърдечно да Ви поздравяви по случай 18-ти октомври –„Ден на парашутиста от БА”.

                Преди 76 години на този ден в боевете при Стражин, получи бойното си кръщение първото парашутно поделение в Българската армия - Парашутната дружина, записала славни и незабравими страници във военната история на България, с които ние се гордеем.

                От тогава беше положено началото на организационното изграждане и бойното използване на парашутните поделения в БА. За 76 години развитие Те напълно доказаха, че имат своето важно място и роля в съвременните бойни действия. Днес ние отново скланяме глави и отдаваме заслужена почит пред подвизите и героизма на българските парашутисти. Постигнатите през годините резултати и успехи са основание за самочувствие и заслужен авторитет.

                С високия си професионализъм, Вие войните-парашутисти, ветераните и военните парашутисти от запаса и резерва на Специалните сили на БА със силно развитото си чувство за дълг и отговорност, и днес , с любов , жар и дръзновение отстоявате миналото, настоящето и бъдещето на парашутните поделения и със своята готовност за саможертва в името на защитата на Отечеството – Република България, заслужавате голяма признателност и уважение.

                Високият професионализъм и спортно майсторство на българския спортен парашутизъм, също заслужават голяма признателност и уважение, за завоюваните редица призови места, медали и купи на Световни и Европейски първенства.

                В този празничен ден, приемете най – искрените пожелания от Управителния съвет на Сдружението, преди всичко за крепко здраве, благополучие, семейно щастие, сили и енергия за издигане на престижа на Българските парашутисти у нас и в чужбина.

ЧЕСТИТ     ПРАЗНИК !

                                                                УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА                                                                                                                                                                                                                                                     СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ

П О К А Н А

Във връзка с 18-ти октомври „Ден на парашутиста от БА” и ” и 76-та годишнина от сформиране на Парашутната дружина –Първото парашутно поделение в БА Управителният съвет на „Съюза на българските парашутисти” представя на всички свои членове и симпатизанти програмата за тържествено честване на празника:

I.На 17-ти октомври в гр. Пловдив-площад Централен                                                

15.30 -16.15ч. Тържествен строй с приветствия и награждаване;

!6.15 -16.30ч. Благодарствен молебен;

16.30-16.40ч. Поднасяне на венци и цветя пред паметника на  военнослужещите, доблестно изпълнили своя дълг

16.00-18.00ч. Демонстрация на способности на Силите за Специални  операции (ССО) в рамките на кампанията „Бъди войник”:

                   -17.00 -17.30ч. Динамичен показ на алпийски техники, директна акция за неутрализиране на терористи,                                     военно-ръкопашни техники и парашутен скок”

                   -16.00-18.00ч. Статичен показ на въоръжение, техника и екипировка на ССО.

              II.На 18-ти октомври в гр. София:

10.30-11.00ч. Военен ритуал и заупокойна молитва на Алеята на парашутиста в Софийски Централни гробища

12.00-12.30ч. Тържествен военен ритуал пред „Паметника на Парашутиста” на площад „Народно събрание”

             

         III. На 18-ти октомври - Празнична вечеря от 19.00ч. в р-т „Шармант” (бивш „Белите брези”) в гр Пловдив – ул „Скопие” -23.

         УС на „Съюза на българските парашутисти” кани всички парашутисти (офицери, сержанти, войници и граждански лица) служещи и служили (работили) в парашутни поделения на БА и МВР и Спортни клубове (бивши аероклубове) да празнуваме заедно.

         Записвания за празничната вечеря можете да направите на GSM 0888383578 – Сирмов или да се явите направо в ресторанта.   Желателно е заявките за участие да се направят до 16.10.2019г. Тези които не успеят да заявят участие, също могат да се явят директно в ресторанта на 18.10 2019г.

                                   Председател на УС на „Съюз на българските парашутисти”

                                   о.з. полк. Сирмо Сирмов

Страница 1 от 2

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии