facebook3

СПРАВКА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА РУСИЯ

СПЕЦНАЗ НА РУСИЯ

spec sili ru 1

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

spec sili ru 2

Частите и подразделенията със Специално назначение (Спецназ)на Русия включват - частите и подразделенията със Специално назначение (Спецназ)на различните служби; въоръжените сили и полицията (милицията).

 

spec sili ru 4

 

Основните задачи на СПЕЦНАЗ са: водене на разузнаване и унищожаване при необходимост на мобилните средства за ядрено нападение на вероятния противник; водене разузнаване за разкриване съсредоточаването на войски на противника в неговия дълбок тил; провеждане на диверсионни действия, а също така организиране на партизанско движение в тила на противника; унищожаване на видни военни и политически дейци (задача стояща в началото, впоследствие отменена и заличена от ръководните документи ).

spec sili ru 3

 

СПЕЦИАЛНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (СПЕЦНАЗ) НА КГБ (ФСБ) НА РУСИЯ

Специалните подразделения на КГБ (ФСБ) включват :

- Известните в цял свят (станали отдавна легенди) отряди АЛФА и ВИМПЕЛ” (Преди тях са действали нещатните Оперативните групи със Специално назначение (ОГ СпН): Зенит и Касад; Гром и Карпати; Тибет и Омега; Урал и Кавказ; Север и Алтай );

- Специални подразделения Управления ФСИН (УФСИН) разпределени по цялата територия на Русия. Всяко териториално подразделение има свое име - например ОСН Тайфунсе нарича УФСИН на Русия за Санкт-Петербург и Ленинградска област; ОСН Сатурн се нарича УФСИН Русия за Москва; ОСН Росич се нарича УФСИН на Рязанска област и т.н .

Освен щурма на двореца Амин и Специалните операции в Чечня, подразделенията Спецназ на КГБ, са провели успешно и редица други операции по цял свят - в Латинска Америка, Югоизточна Азия, Африка, Близкия Изток и Европа. За много от тях, нищо не е известно, дори на професионалистите. В историята и до днес за разузнавателно - диверсантската резидентура , създадена от КГБ през 60-те години на миналия век на територията на САЩ и Западна Европа остават много тайни и загадки или т. н. бели петна .

ГРУПИ (ОТРЯДИ) АЛФА И ВИТЯЗНА КГБ .

През лятото на 1996 г. с указ на Президента на РФ бил създаден антитерористичен център към ФСБ (АТЦ ФСБ). Този център е създаден на базата на бившето Управление за борба с тероризма (УТБ) на КГБ на СССР, като в състава му влизат управления А (бившата група Алфа) и В - бившото Управление на Специалните операции, създадено на базата на подразделение Вимпел (бившия СПЕЦНАЗ на вътрешното разузнаване) с присъединяване към него на група Вега, подчинена до този момент на МВД. В структурата на АТЦ са били включени аналитици, оперативен отдел, отдел за тренировки и свръзка, а в случай на кризисна ситуация ръководството на АТЦ е може да привлича за изпълнение на задачи сили от ФСБ,МВД,ФПС и други ведомства. През май 1997 г. Антитерористичния център е преименуван в Департамент към ФСБ за борба стероризма, а на по-късен етап е преименуван на Департамент за защита на конституционния строй и борба с тероризма на ФСБ .

Първоначално в състава на Департамента е имало четири управления: Оперативно (терор), Алфа, Вимпели Управление К. Последното е наследник на небезизвестното Пето управление на КГБ - провеждащо идеологическо контраразузнаване. По - късно в структурата на  Департамента се е появило Управление за конституционна безопастност (УКБ). По-късно се сливат двете структури ДБТ и УКБ в едно цяло. В последствие в ДТБ остават само Оперативното управление и щаб (групите А и В били изведени от състава на Департамента в Център със Специално назначение), а структурата на Департамента придобила следния състав :

- Център със Специално назначение ;

- Управление за работа с регионите ;

- Организационно - оперативно управление ;

- Оперативно - раз. управление ;

- Управление за борба с терористи и политически екстремисти ;

- Оперативно - координационно управление за Северен Кавказ .

ГРУПА (ОТРЯД) АЛФА НА КГБ .

spec sili ru 5

Група (Отряд) АЛФА от КГБ на СССР (в последствие трансформирана в Управление А към ФСБ на РФ) е специално антитерористично подразделение, специализирано в неутрализиране на терористи и освобождаване на заложници от завзети (отвлечени) въздушни и морски съдове, наземни танспортни средства, държавни обекти на собствена територия (сгради) и на територия извън границата .

В НАЧАЛОТО на 70-те години в света рязко се увеличили случаите на отвличания на самолети с вземане на заложници, нападения над посолства, задействали се много от огнищата на национализма . Тези процеси не отминали и СССР .

Решението за създаване на Група със СпН към КГБ, било взето от Политбюро на ЦК на КПСС през 1974г. Началникът на 7-мо Управление на КГБ ген.м-р Михаил Малютин извикал при себе си зам.председателя на КГБ Семен Цвигун и му казал: Юрий Владимирович заповяда да се създаде бойна група за противодействие на отвличанията на самолети. При това, той подчертал, че тя ще бъде подчинена лично на председателя на КГБ на СССР Юрий Андропов. В кратки срокове в КГБ разработили Положението на група А - основен документ, който определял статута на подразделението, неговите цели, задачи и принципи за функциониране. Всички предложения на работната група били приети от комисията, състояща се от тримата заместници на Председателя на КГБ Юрий Андропов и на 29 юли 1974г. (тази дата се счита за знакова, защото тогава се ражда съветският антитерор) Андропов подписал заповед с гриф Строго секретно и Особенна важност за създаване на Груп Ав 7-мо управление на КГБ и подчертал: Командира ще избера сам! Нарича се Група А, но е известно повече под названието АЛФА (както я наричат и журналистите). Групата била подчинена лично на Председателя на КГБ, макар,че била в състава на 7-мо управление. Основните му задачи включват: силови операции по предотвратяване на терористични актове; освобождаване на заложници ; провеждане на операции с повишена сложност; действия в гореши точки по света в т.ч. в Афганистан и Чечня .

За комнадир на групата е назначен (подбрания, лично от Андропов) ст.л-т Виталий Бубенин – Герой на Съветския съюз. На всеки шест месеца той лично докладвал на главата на ведомството за степента на подготовка и състоянието на подразделението. Групата е формирана изключително на доброволен принцип. И макар изискванията към кандидатите да са били изключително високи, на конкурса са се явили огромен брой желаещи. За членове на Групата са подбрани само офицери от Централните и Главните управления на КГБ (спортисти, шампиони на управленията, първокласни стрелци - подбрани са само 30 души от хилядя кандидати), притежаващи не само великолепна физическа и бойна подготовка, но и високо образование и интелект. В Групата са попаднали , само тези офицери,които са прослужили в КГБ най-малко три години. „На подразделението са били необходими не бездушни роботи за изпълнение на заповеди, а хора, можещи да мислят и самостоятелно да вземат решения в критична ситуация. И накрая всички са се оказали истински фантоми в делата си. Хората влезли в Група „А”, не за пари и придобивки, а за да се борят с тероризма - за тази борба те са били готови да пожертват живота си. При подбора се е обръщало внимание на способностите на кандидата бързо да се сработва (разбира) с хора, скоростта на реакциите, съобразителността и поемането на разумен риск и много други. Особенно внимание се е обръщало, също така и на организаторските качества на бъдещите членове на Групата и уменията им за работа в екип.

Трябва да се отбележи, че заплатите на членовете на Групата, били такива, каквито са и в подразделенията, където са служили по-рано.

След сформиране на Групата започнали тренировките. Те са провеждани при високи натоварвания (на предела на силите), денем и нощем при всякакви метеорологични условия. Кормували са различна техника, включително танкове, ветолети и морски катери. Изпълнявали са парашутни скокове и са се гмуркали и плували с водолазно оборудване, тренирали са алпинизъм, изучавали са устройство на различни видове самолети, действали са в подземната шахтова система, извършвали са марш - наскоци, големи преходи и т.н. Овладявали са и са действали с различни видове късоцевно, дългоцевно и хладно оръжие, включително и с най - новите образци, намиращи се на въоръжение в армиите на чуждите страни. Сами са разработвали варианти и са тренирали освобождаване на посолства и отвлечени самолети с взети заложници. Създавали са нестандартни ситуации и са тренирали по тях. Разработвали са модели за освобождаване на заложници в различни ситуации, които биха могли да възникнат в учреждения, жилища, железопътния транспорт, самолети, автобуси, кораби и др. В хода на тренировките сътрудници на други управления на КГБ с богат оперативен и служебен опит са действали като противник (терористи), но даже и те са оставали изумени от внезапните и нестандартни действия на членовете на Групата.

В същото време в щаба на групата се събирали данни за основните стратегически обекти на територията на СССР: посолства, летища, местата, където се получават струпвания на много хора и др. За всички тези обекти са разработвани тактически варианти за действия.

За Групата е събирана информация за Специалните подразделения на чужди държави. Предоставяни са им преводни материали, например за подготовката на американския отряд „Делта”, откъдето са взаимствали тактически прийоми, особенно взаимодействието вътре в подразделението и т.н..

При обучението се отделяло особено внимание на психологическата подготовка на членовете на Групата, тъй като им предстояли действия срещу терористи – хора с непредсказуеми действия, често намиращи се на границата на нервен срив. Затова членовете на Групата са изучавали задълбочено психология, с разбирането, че професионално (грамотно) проведения диалог с терористите може да се окаже по - ефективен от всяко друго оръжие, което се разрешавало на сътрудниците на Група „А” да използват, в случай на крайна необходимост.

Паралелно с разработване и усвояване тактическите прийоми, внимателно се изпробвали и подбирали оптималното въоръжение , специални средства и снаряжението на Групата. Изпробвани са налични видове стрелково оръжие, използвано, както в СССР, така и в останалите страни по света. За тях в Изследователските институти са разработени уникални образци въоръжение,като: автомат за подводна стрелба; безшумна снайперска карабина и др. Сериозно внимание е отделено и на екипировката. Стигнало се е до извода, че подразделението следва да разполага с няколко комплекта оборудване (от три до пет), което да бъде използвано при изпълнението на различните задачи, които могат да възникнат. На защитните средства (бронежилитки, каски, шлемове и др.) се отделяло приоритетно внимание, използвани са най-съвременните материали и технолигии за тяхното производство (титан, кевлар и др.). Разработени са и ефикасни средства за използване на нервно - парализиращ газ.

Цялата дейност на Група „А” била внимателно засекретена и даже в 7-мо Управление на КГБ, в чийто състав е била  - за целите и задачите на Групата са знаели единици. При изпълнение на задачите си членовете на Групата, често са действали под прикритие с използване на чужда самоличност.

В състава на група „А”, също така било създадено и подразделение за борба с подводни диверсанти и терористи. Неговите членове са подготвяни в база на ВМФ на Балтийско море и в Куба.

През годините Управление „А” се намира под шапката на различни ведомства:

- от 1974 - 1991 г. – Управление в КГБ при Съвета на Министрите на СССР;

- от август - ноември 1991 г. - Управление „Охрана” при Президента на СССР;

- от ноември 1991 - 1995 г. – Главно управление охрана на РФ;

- от 1995 - 1997 г. – Антитерористичен център при ФСБ на РФ;

- от 1997 - 1998 г. – Департамент за защита на конституционния строй и борба с тероризма при ФСБ РФ;

- от 1998 - до наши дни – Център със специално назначение при ФСБ на РФ.

Към настоящия момент Управление „А”(приемник на група „А”), е свръх мобилна, професионална група СПЕЦНАЗ , която също така има в състава си шофьори, пилоти, психолози, лекари, кинолози и др. висококвалифицирани специалисти в различни области. Цялото Управление „А”(Група „А”) е подготвено перфектно по специализирана бойна парашутна подготовка, част от членовете са подготвени по водолазна подготовка, за противодиверсантски действия, друга част по алпийска (планинска) подготовка. Спецназовците продължават, непрекъснато да усъвършенсвуват своята подготовка. Известно е също така, че Спецгрупата се намира в постоянна 24 ч. бойна готовност и е в състояние за броени часове да проведе операции, в различни, даже в най-отдалечените райони на страната. В момента в Управлението в Москва служат около 250 души. В тази бройка на са включени спецназовците намиращи се на щат в трите регионални подразделения – в Краснодар (европейската част на Русия), Екатеринбург (Сибир) и Хабаровск (Далечния Изток).

spec sili ru 6
Операции на група   „Алфа”

1976 г. - Една от първите им успешни задгранични операции е проведена в Цюрих Швейцария на 18.12.1976г. - размяна на Генералния секретар на компартията на Чили Луис Корвалан за съветския десидент Владимир Буковски (съпровождан е от четири сътрудика на спец. групата).

1978 г. - Сътрудници на Групата участват, като охрана на корабите “Грузия” и “Леонид Собинов” по време на провеждащия се Световен фестивал на младежта в Куба.

1979 г. - През март неизвестен гражданин прониква в посолството на САЩ в Москва и поискал да бъде изведен в САЩ, като заплашил, че в противен случай, ще взриви намиращото се в него 2 кг. взривно вещество. Спецназовците от Групата провеждат операция по неутрализирането му, но макар и ранен той задействал част от заряда, който не нанесъл големи материални щети.

27 Декември 1979 г. - Първата си сериозна бойна задача Групата изпълнява в столицата на Афганистан - Кабул, където се осъществява извънредно секретната операция, по превземането на двореца на Хафизула Амин (и неговото ликвидиране), след която започва пълномащабното нахлуване на Съветските войски в тази страна. Операция е наречена „Щурм 333”и в нея са взели участие Групите „Гром”(в продължение „Алфа”) и „Зенит”(сборна група от спецназовци на КГБ) - общо 48д., поддържани от „Мюсолманския батальон” десантчици (т.н.154-ти отряд със СпН на ГРУ на ГЩ). Двореца се е охранявал от 250 отлично подготвени главорези от личната гвардия на президента Амин, разположени в три кордона около двореца. Операция, която по степента на сложност и качеството на изпълнение няма равна на себе си в съврененната история и в последствие заслужено влиза в учебниците на световните Спецслужби. След приключване на задачата в продължение на половин година спецназовците от Групата са охранявали членовете на новото правителство на Афганистан.

spec sili ru 7

Юли 1980 г. След завръщането си в Москва през юли 1980г. спецназовците от „Алфа”са поели охраната на обектите на предстояшите „Олимпийски игри - 80” в Москва. По информация на пресата те са извършвали проверки на морските съдове (първи е бил задействан за целта отряда бойни плувци) и са охранявали Ясер Арафат.

spec sili ru 8
Олимпийските игри в Москва - охрана на обектите и персонална охрана на Ясер Арафат по време на същите.

Декември 1981 г. - Освобождаване на заложници в гр. Сорапул, Удмуртия (двама въоръжени с автомати войници влизат в училище и вземат за заложници 25 ученика и една учителка, с искане да им се предоставят документи и възможност да излетят за САЩ или друга капиталистическа страна).

02.03. 1982 г. - Обезвреждане на въоръжен със самоделно взривно устройство в гр. Ушаков на територията на посолството на САЩ

Ноември 1983 г. - Освобождаване на заложници от отвлечен самолет Ту-134 по линията Тбилиси-Ленинград /сега Петербург/. Отряд „Алфа”, щурмува самолета, през люковете и кабината и обезвреждат терористите, без нито един от заложниците да пострада.

1986 г. - В гр. Уфа 42 сътрудника на Група „А” прореждат антитерористична операция по обезвреждането на 2-ма въоръжени военнослужещи, завзели самолет по линията Лвов – Киев - Уфа .

1988 г. - Сътрудници от група „А” съпровождат терористи (от Тел-Авив до Москва) излетели за Израел със самолет (обезвредени при кацане от израелските спецподразделения), след завземане на автобус със деца в гр.Минеральньiе Водьi и освобождаването им след получаване на самолет и крупна сума пари.

1989 г. - Обезвреждане на терористи, взели заложници в следствения изолатор в Саратовския облиспълком.

1990 г. - Сътрудници на подразделение „А”, намиращо се в Ереван, вземат участие в задържането на въоръжена банда „Серого”

1990 г. - Спецназовци от групите „Алфа” и „Витяз” обезвреждат въоръжени рецидивисти в гр.Сухуми, взели заложници в изолатора за временно задържане.

1990 г. - Сътрудници на група „А”взели участие в операция в Ташкент по пресичане на престъпна дейност на терористи завзели пътнически самолет.

Януари 1991 г. - По време на събитията във гр. Вилнюс 67 сътрудници на група „А” деблокират завзетия от привържениците на „Саюдис” телевизионен център. По време на операцията на спецназовци е забранено да използват огнестрелно оръжие, а е трябвало е със сила да си пробият път сред тълпата, а срещу тях е стреляно с бойни патрони, от службата за безопастност - охраняваща сградата и тълпата,при което е убит сътрудникът на група „Алфа” л-т Виктор Шатски и са ранени или контузени няколко души.Независимо от добрата охрана, издигнатите барикади по етажите, изключените асансьори, ескалатори и обливането със студена вода от противопожарните шлангове и стрелбата по тях спецназовци бързо обезвредили охраната на сградата, като са използвали само газови пистолети и шокови и заслепяващи гранати.

Август 1991 г. - Събитията (т.н.пуч - опит за преврат) в Москва. Защитниците на „Белия дом” били обкръжени от танкове и БМП-та. Планът на операцията бил следния: подразделения на МВД е трябвало да отблъснат защитниците от парламента, а подразделения на „Алфа” през осигурен проход влизат и щурмуват сградата. Два часа преди началото на атаката на 24 август командирът на отряд „Алфа”взел решение да не участват в щурма. Мотивите за отказа са била операцията във Вилнюс от януари същата година, когато Групата е била хвърлена в самия пъкал, за разрешаване на политически проблем, а за съдбата на участниците, никой не се е вълнувал.

Защитниците на Белия дом са имали избор - да излязат или да останат, докато хората с пагони такъв избор са нямали тогава. През следващите три дни от базата на група „Алфа”, никаква техника не е излизала, както и членовете на групата. Само радиоелектронната апаратура е работила при пълно натоварване. Кипяла напрегната работа - подразделението събирало подробна информация за всичко, което се е случвало в Москва, оценяла се е обстановката. В „Алфа”, се е правило избор между живота и смърта за членовете на групата и подразделението като цяло. Ако са участвали в щурма на „Белия дом” - то как би следвало да се нарече този акт? Антитероистически ли? Та нали в Парламента на Русия се намират законно избрания президент и депутати, а не тероисти. От друга страна нали и тези,които са заповядяли на „Алфа” да щурмува парламента са били също законни министри. Подразделението е създадено за антитерор и винаги е защитавало хората. Защитило ги е и сега, като не е използвало оръжие срещу тях, неизпълнявайки заповед. След събитието сменили ръководството на отряда. Героя на СССР ген.Виктор Карпухин бил снет от длъжност командир на спецгрупа „Алфа” и на 4 юли за ръководител на групата бил назначен бившия и началник (от 1977 до 1988 г.) Героя на СССР ген. м-р Генадий Зайцев.

1993 г. - Освобождаване на 14 ученика в гр. Ростов на Дон, взети за заложници от 4-ма въоръжени терористи, искащи самолет за да излетят за Иран. 57 сътрудници на група „Алфа”, начело с ген. м-р Зайцев провеждат професионално операцията по обезвреждането на терористите.

Октомври 1993 г. - Висшият офицерски състав на спецподразделенията „Алфа” и „Вимпел” с пълно въоръжение и екипировка пристигнало в Кремъл за среща с президента Елцин. Отново на спецподразделенията било заповядано да „щурмуват парламента”. Този път спецназовци решили да отидат при самия върховен главнокомандващ - президента и „да поговорят с него по човешки”. Отново (за втори път) двете групи отказват да вземат, каквото и да е участие в тази операция, доколкото „горчивата история”от последните три години показвала,че с изпълнение на политически задачи, подразделенията за антитерор, не трабва да се занимават. След продължителни разговорите с президента Елцин, са успели все пак да ги убедят, просто да подходят към „Белия дом”. Напуснали Кремъл, установили се в една улица близо до ГЩ и започнали да обсъждат варианти за операцията. Спецназовци влезли в парламента и започнали дълги преговори, които завършили с успех. По собствена инициатва, групите организират извеждането на обсадените в „Белия дом” в Москва депутати (с автобуси и БТР-ри) и защитници, като командирът на група „Алфа” излиза пред парламента и заявява на армейските и милиционерските подразделения, които са обградили сградата, че по кордон образуван от спецназовците ще преминат защитниците на „Белия дом” и предупредил: ако някои приближи на по-малко от 5 м. до кордона и създаде опасност за напускащите парламента – ще бъде използвана физическа сила, а при необходимост и оръжие.Всичко приключило благополучно. Но на „Алфа” и „Вимпел” не им простили. Група „Вимпел е преподчинена на МВД(МВР) и я преименували на „Вега”, но за щастие, както показва историята „Вимпел” не умира. Група „Алфа” пък е отстранена от охраната на президента.

Януари 1995 г.

spec sili ru 9

Участие в щурма на Грозни в Първата Чеченска Война.

Юни 1995 г. - Голям отряд чеченски терористи(около 200 д.) добре въоръжени под командването на Шамил Басаев влиза в гр. Будьоновск и започват да разстрелват наред, като вземат и заложници(жени и деца – около 1000 д.) със себе си и се барикадират в болницата на града. Болницата е блокирана от армейски и милиционерски подразделения. Басаев не искал да води преговори, а щурмуването на болницата било много рисковано, терористите били добре въоръжени, имало опасност за заложниците, а болницата предоставяла идеални условия за отбрана на терористите, тъй като подходите към нея били открити. Все пак от „Алфа” предприемат щурм, в огнения ад от куршуми загиват Дмитрий Рябинкин, Дмитрий Бурляев, Володя Соловов, няколко човека са тежко ранени, а почи всички са леко ранени. Терористите са изненадани от неочаквания щурм и понасят сначителни загуби 21 д. от тях са убити, а по късно от раните си умират още 37 души. Този щурм принуждава терористите да започнат преговори, а 300 заложника са освободени от  сащисания Басаев, без всякакви условия. После започват преговори с Черномирдин, резултатите са известни.

Октомври 1995 г. - Обезвреждане на терорист (въоръжен с пистолет и взривни вещества ), взел за заложници в автобус група от 25 южнокорейски туристи в Москва, като поискал 10 мил.долара и възможност за излитане от Москва със самолет. Започват преговори. Около 22ч. похитителят освобождава всички задържани жени и 3-ма мъже и намалил сумата на 1 мил. долара. Спецназовците щурмуват изненадващо автобуса елиминират терориста и освобождават заложниците.

Януари 1996 г. - Отряда провежда операция съвместно с колегите си от „Витяз” в с. Первомайское - Дагестан срещу отряд въоръжени терористи (около 300 д.) под командването на Радуев, взели за заложници около 350 д.

Декември 1997 г. - Група от отряд „Алфа”, съвместно с група от отряд „Вимпел” провеждат операция по обезвреждане на терористи и освобождаване на заложници, завзели самолет с 142 пътника и 14 членен екипаж на борда, летящ по маршрута Магадан - Москва.

1999 -2004 г. - Спецподразделенията „Алфа” и „Вимпел” са воювали в Дагестан и Чечня, където са провели много отговорни операции по ликвидирането на много от извстните чеченски и арабски главатари на терористите и техните банди.

Юли 2001г. - Щурмова група от отряд „Алфа” провежда операция по обезвреждане на терористи в завзет автобус с пътници в Минеральньiе Водьi.

Октомври 2002 г. - Участие, съвместно с колегите си от „Вимпел” в освобождаването на заложницитете в завзетия от 41 терористи театър в Москва, с искане за извеждане на Руските войски от Чечня. След използане на специален газ терористите са унищожени, но за съжаление от усложнения след освобождаването умират 129 човека.

Септември 2004 г. - Участие в освобождаването на заложниците в Училище № 1 в гр. Беслан, Северна Осетия. Загиват трима сътрудници на Управление „А”. На един от тях, Александър Леров е присвоено званието Герой на Русия – посмъртно.

ГРУПА (ОТРЯД) ВИМПЕЛ НА КГБ.

spec sili ru 10

Група (Отряд) ВИМПЕЛот КГБ е стратегически Спецназ на 1-во главно Управление (Външно разузнаване), обучено: в мирно време да провежда операции по обезвреждане на терористи проникнали в ядрени обекти, а във военно време да провежда операции срещу специални обекти (ракетни установки с ядрени бойни глави), вкл. и АЕЦ на противникова територия. Считат я за едно от най-секретните и могъщи специални подразделения в света диверсанти, за които не съществува неизпълнима задача.

spec sili ru 11

Създадена е по инициатива на секретаря на КПСС Юрий Андропов и началника на 1-во Главно управление на КГБ Юрий Дрозов. На 19.08.1981г. се е състояло закрито заседание на Полютбюро, на което било взето окончателно решение за създаване на първото щатно разузнавателно - диверсионно подразделение със СпН на КГБ за изпълнение на специални операции зад граница,  наречено Вимпел. Влиза в състава на 8-ми Отдел на Управление С (нелегалното разузнаване) на КГБ. Планирало се е то да бъде използвано за мисии зад граница като: разузнаване и диверсии на особенно важни обекти; подготовка на държавни преврати; организиране на партизанско движение и водене на партизанска война; охрана на посолства на СССР; активизиране на нелегална агентура и др.

Предшественици на Вимпелбили отрядите Зенит и Каскад. Замисълът бил да замени , изпълняващите мисии в началото на 80-те години в Афганистан две нещатни подразделения СПЕЦНАЗ - Каскад и Омега. Събитията в Афганистан и особенно успешният щурм на двореца на Амин, доказват,че на КГБ подобно щатно подразделение е необходимо. В официалните документи от този момент нататък Вимпел официално е наричан Отделен Учебен център на КГБ. Незабавно след създаването му , то се превръща в елитно подразделение със СпН. Към бъдещите членове на отряда са заложени жестоки изисквания: започвало се с отлично физическо и психологическо състояние и се е завършвало с висока степен на интелигентност. Кандидатите задължитело е трябвало да притежават способността да мислят и действат нестандартно, да импровизират и бързо да намират решение и изход от всякаква критична ситуация. Естественно, че хора притежаващи подобни качества са голяма рядкост. Затова първите спецназовци са подбирани от средите на опитните сътрудници на КГБ, а така също и от випусниците на армейските и гражданските училища. Най-напред внимателно са наблюдаваникадрите с опит и чак след това им се предлагало да станат членове на отряда. Изискванията са били толкова високи, че до финала на подбора са достигали само по един от 30 кандидати. С всеки един от тях по индивидуална програма за подготовка, са работили най-добрите специалисти, и то не само от СССР. За първи негов командир е назначен Евалд Козлов .

Първият отряд Вимпелнаброявал между 100 - 200 души и чак към края на 1982 г. започнал да придобива реални очертания. Членовете на Отряда са преминавали стаж в Никарагуа, Ангола, Мозамбик, Виетнам и Куба. Били са в програмата за подготовка и наблюдения в Афганистан, където по това време са могли да придобият безценен боен опит. Имало е и случаи на нелегални пребивавания изпълнение на задачи в подразделенията на армиите на страните членки на НАТО. В зависимост от програмата за обучение и индивидуалните способности, подготовката на всеки член на отряда е продължавала от 2 до 5 години. Даже подготвените членове на Отряда не са прекратявали , нито за миг усъвършенстването на подготовката си. Те са били истински гении в своите дела и бойните им качества са всявали страх и уважение. Те са били подготвени в началото на военни конфликти да създават дезорганизация и напрежение в тила на противника, чрез диверсии на важни (стратегически) граждански и военни обекти. Те са владеели всички видове оръжия произведени в света и са знаели много добре езика и обичаите на тези страни, в които се предвиждало, че ще действат. Били са обучени скрито да проникват в силно охранявани обекти, да заловят и грамотно да разпитат пленник, да инсценират масови безредици, бързо да оказват спешна медицинска помощ в тежки условия. В отряда съществува разпределение по специалности и целенасочена специфичната подготовка: част от членовете са обучени, като бойни плувци, други като алпинисти, трети като парашутисти и т. н. Максимални успехи при изпълнение на бойни задачи са постигали групи, формирани от различни специалности (специалисти). Даже и невъоръжен спецназовец е могъл да създаде за кратко време сериозни проблеми за противника. Всеки спецназовец е обучен , да оцелява самостоятелно във всякаква обстановка, да изготвя от подръчни материали (или продаващи се в гражданските магазини) оръжие, капани, минни - сюрпризи и др.

Ученията им са провеждани винаги в обстановки близки до бойните. Диверсионните групи на Отряда са прехвърляни на противникова територия, където са се маскирали (сливали с местното население ) и легендировали (в едно учение даже са се скрили в женски манастир ),а да ги разкрият,даже за местните органи на КГБ и МВД (МВР ), които са били предупреждавани за тяхното присъствие било невъзможно.

Макар официално да се счита, че Вимпелне са участвали в нито една бойна операция, неговият личен състав постоянно се намира по места, където са се водили войни или е имало конфликти. Изпълнявали са ролята на инструктори, консултанти или са били просто наблюдатели. Офицерски групи са действали на територията на вероятния противник, където са наблюдавали военни обекти (важни стратегически обекти) и са разкривали най-удобните пътища (начини) за превземането или изваждането им от строя.

Бойното си кръщение получава в Афганистан, при участие в провеждане на операцията Щорм 333 по превземане двореца на Амин и други държавни обекти в Кабул. При участието на отряда в операцията, единственно командирът на отряда Евалд Козлов е без бронежилетка. Още с показването си на люка на БМП-то е ранен в крака, но продължава. Нещо повече той е един от първите, които влизат вътре и първиът, който тръгва към втория етаж. Според някои – и първи стига до Амин. Евалд Козлов е един от четиримата, наградени,за успешно проведената операция, с най-високото отличие “Герой на СССР”.

spec sili ru 12
командирът на „Вимпел” Е. Козлов (в дясно)

На територията на бившия СССР Вимпел, переодично са участвали в проверки на системата за безопастност на важни обекти на страната.

В края на 80-те години от терористично подразделение Вимпел било преориентирано на антитерористично.

90-те години са изключително трудни за Вимпел. Престава да съществува могъщият апарат на КГБ, а мястото му се заема от други структури.

През август 1991г. по време на Пуча ръководството на Вимпел отказва да щурмува сградата на Белия дом. Съществуват минимум две версии за тогавашните събития: първата е, че едно от подразделенията на Вимпел се намира в подземните комуникации на Сградата и е готово да щурмува, но заповед не е дадена, другата е, че Ръководството на отряда много късно е информирано и е нямало време да се разработи план на операцията и те се отказват.

През 1991г. след Пуча Вимпел е преподчинен на Министерството на Държавната Безопасност на РФ.

През 1993г. отрядите Вимпел и Алфа получават заповед да шурмуват Белия дом в Москва при Пуча, но ръководствата и на двата отряда отказали да изпълнят заповедите. Простили само на Алфа.

На 23.12.1993г.с указ на президента Елцин Министерството на Държавната Безопастност на РФ било разформировано, отряд Вимпел бил преименуван на Вега, подчинен на Министерството на Вътрешните Дела (МВД) и преминава към службата за охрана на Президента. Членовете на отряда приели това за оскърбително и само около една четвърт от тях (около 50 д.) слагат милиционерски пагони ( останали в подчинение на МВД ). Част от останалите, постъпват на работа във Външното разузнаване, други в Министерството на извънредните ситуации, други напускат. Така, на практика, отряд Вимпел престава да съществува. Известни са слухове,че дори на малка група от тях е предложено да работят в една от най - големите частните агенции за безопасност на САЩ. Естественно спецназовците отказали.

По - късно около двадесет души, се връщат в създадената нова служба - Управление за Специални операции към ФСБ.

През 1995г., когато в състава на Федералната Служба за Контраразузнаване (ФСК), по-късно Федерална служба за Безопасност (ФСБ), бил създаден Департамент за защита на Конституционният строй и борба с тероризма, най-накрая си спомнили за отряда Вимпел (Вега) и с указ на Президента го преподчинили на Контраразузнаването. Подразделението било преименувано на Управление В, макар, че и до днес ветераните по памет го наричат Вимпел. Преподчиняването на Отряда на ФСК, е началото на неговото възраждане, в състава му се завърнала немалка част от напусналите, появили се и нови попълнения. Подготовката на отряда вървяла рамо до рамо (подобно) с тази на отряда от Управление А (Алфа). Известни са слухове, че на по-късен етап, тези две Управления са се влели в състава на Центъра със СпН към ФСБ, където се намират и сега.

Управление В, подобно на Управление А се е специализирало в борбата с тероризма. При това специализацията на Управление В в мирно време е антитерористични операции на атомни обекти. Във военно време задачите му се променят на овладяване и унищожаване на ядрени обекти на противника. Само за няколко години членовете на Управление В натрупали значителен опит в новата си специализация. Изпълнили са много мисии в Чечня и други точки от територията на РФ. В успешното неутрализиране на терористите взели заложници в театъра - център Дубровка , са участвали съвместно и двете управления ( А и В).

Известно е, че в Русия се възстановява и подразделение , чийто задачи ще са аналогични на тези, които е изпълнявал Вимпел в съветски времена. Това подразделение се подчинява на Службата за Вътрешно Разузнаване (СВР) и носи името Заслон. За съжаление, информацията за това е ограничена. Известно е само, че кандидатите за Заслон преминават през изключително жесток подбор и че с финансирането и оборудването на това подразделение няма проблем.

Част от операциите на „Вимпел”

1982-1984 г.

spec sili ru 13

В Афганистан изпълнява задачи в сътрудничество с други подразделения със СпН на СССР и инструктурска рабоота със спецподразделенията на Афганистанските сили за сигурност по освобождение на съветски военослужещи, намиращи се в плен на муджехидините.

7 Юли 1982 г.

Недалече от Кандахар се провежда крупна операция по унищожение на банди на муджехидините. В операцията загива Юрий Тарасов, първата и единствена загуба на „Вимпел” за цялата война в Афганистан.

1984 г.

По лична молба на президента на Мозамбик, група сътрудници от Управление “В”, е изпратена в страната в качеството и на “съветници по борбата с бандитите и инструктори за обучение на оперативно-бойни отряди”

1984-1987 г.

След приключване дейността на подразделенията „Каскад-4” и „Омега”, в Афганистан са изпратени още 94 сътрудници на „Вимпел”. Сред основните задачи, които са поставени пред тях е и дискредитиране на главатарите на различните групировки един пред друг.

1984-1985 г.

На територията на Белорусия се провеждат първите учения, с участието на „Вимпел”, под названието „Неман”. По време на ученията се отработват следните въпроси: изваждане от строя на нефтопреработвателен комбинат, разрушаването на железопътен възел, диверсионни действия в Ярославския завод за синтетични материали.

1985 г.

spec sili ru 14

Извършват се учения в Чукотския автономен окръг, по проникване на диверсионна група от Аляска. До края на 1989 г. са проведени редица учения, целящи укрепването режима на охрана( и секретност) на атомните електроценртрали и други важни обекти на територията на СССР.

1984-1989 г.

Сътрудници на „Вимпел” действат в различни точки на света – Куба, Виетнам, Мозамбик, Ангола, Никарагуа, Лаос, Египет, Сирия, Йордания и др.

В началото на 90-те г.

В началото на 90-те се провеждат учения в Дагестан. Сътрудници от „Вимпел” залавят въоръжена италианска банда  фалшификатори на пари, които са внесли на територията на РФ 11 милиона фалшиви долара.

1993 г.

Сътрудници от „Вимпел” предотвратяват опит за нелегално изнасяне на радиоактивни материали от района на Екатирининбург.

Октомври 1993 г.

Събитията в „Белия дом” в Москва. „Вимпел”получава заповед да щурмува сградата. По време на разузнаване около обсадената сграда от снайперски куршум загива Генадий Сергеев. Командването на „Вимпел” взима решение да не се използва оръжие срещу обсадените.Подкрепени са и от колегите си от отряд „Алфа”.

Юли 1994 г.

spec sili ru 15

Участие, съвместно с СОБР в освобождаването на заложници в Минералние води.

Август 1996 г.

В Грозни, Чечня нахлуват въоражените формирования от т.нар “Батальон на въоръжените сили на Свободна Ичкерия”. Девет сътрудници на Управление “В” са блокирани в сградата на общежитията на ФСБ в чеченската столица. След няколкодневна обсада и тежки боеве, съвместно с местни военослужещи от Службата за безопасност, успяват да пробият обръча. В сражението загива Сергей Ромашиев,на който посмъртно е присвоено званието „Герой на Русия”.

Август 1997 г.

Провежда се учение „Атом-97” в Мурманска област. Управление „В” отраработва сценарий за предотвратяване на диверсии от терористи на територията на Колската атомна електроцентрала.

Лятото на 1999 г.

В Подмосковието се провеждат редица учения на спец подразделенията на ФСБ – Управление „А” и Управление „В”, в които участие взимат и отрядите на ВВ МВД – „Витяз” и „Рус”. Ученията се провеждат на фона на изострящата се обстановка в Северен Кавказ.

Август 1999 г.

Започва Втората Чеченска Война. В Дагестан нахлуват въоражени банди. В нападението участват частите на т.нар. “Обединено командване на дагестанските муджехидини”, ръководени от Шамил Басаев. Управление „В” ЦСН ФСБ РФ е изпратено да изпълнява бойни задачи в Новолакския регион в Дагестан и Чечня.

Март 2000 г.

В село Новогрезненское сътрудници от Управление „В”, съвместно с РССН – Регионална служба със специално назначение, провеждат операция по задържането на Салман Радуев.

Октомври 2002 г.

Сътрудници от „Вимпел” взимат участие в щурма и освобождаването на заложници, в сградата на ул. “Дубровка” в Москва.

22 Юни 2004 г.

В Ингушетия, при попадане в засада загиват сътрудниците от „Вимпел” Андрей Чернъйш и Виктор Дудкин.

Септември 2004 г.

spec sili ru 16
„Вимпел” освобождава заложници в Баслан

„Вимпел” участват в освобождаването на заложници в Училище “№ 1” в гр. Беслан, Северна Осетия. По време на операцията загиват седем сътрудника от Управление „В”. На трима от тях Олек Илин, Дмитрий Разумовски, Андрей Туркин е присвоено посмъртно званието „Герой на Русия”.

АНТИТЕРОР: ЦСН ФСБ РФ, СПЕЦНАЗ ФСБ.

През лятото нан1996 г.с Указ на президента на РФ бил създаден антитерористичен център към ФСБ (АТЦ ФСБ ). Това е една от първите стъпки на Михаил Барсуков, след назначаяането му за директор на ФСБ. За ръководител на новосъздадения Център бил назначен Виктор Зорин, първи зам. Директор на ФСБ. Повод за създаването на Центъра е пълната липса на координация на антитерористическите служби, което се е проявило, особенно ярко по време на операцията в Будьоновск през юни 1995 г. Центърът е сформиран на базата на бившето управление за борба с тероризма (УТБ) на КГБ на СССР. В състава му влезли Управления „А”(бившата група „Алфа”) и „В”(бившата гупа „Вимпел”,преподчинена на МВД под името „Вега”).

В структурата на АТЦ били включени аналитици, оперативен отдел, отдел за тренировки и свръзка, като в случай на кризисни ситуации ръководството на АТЦ, може да привлича и допълнително сили от ФСБ, МВД, ФПС и др. ведомства.

През май 1997 г. Антитерористическия център е преименуван на Департамент за борба с тероризма към ФСБ, а при по - нататъшните реорганизации той станал Департамент по защита на конституционния строй и борба с тероризма. В Департамента влизат: Центърът със Специално Назначение (ЦСН) - състоящ се от отрядите „Алфа” и „Вимпел”, Службата за Специални операции.

„Алфа”,”Вимпел” и сътрудници от ССО са вземали и вземат активно участие в редица контратерористически операции в Северен Кавказ, където в Чечня са усъвършенствали уменията си и са трупали безценен боен опит. Основните им мисии со били: разкриване и ликвидиране на влиятелните чеченски полеви командири, разузнаване ,силово прикритие на агентурните операции на ФСБ.

ЧАСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО НАЗНАЧЕНИЕ (СПЕЦНАЗ ) НА ГЛАВНО РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ(ГРУ) НА ГЩ НА РУСИЯ - АРМЕЙСКИ СПЕЦНАЗ.

До 1991г. в състава на Армейския Спецназ на ВС на СССР Влизаха:

- от СВ - 14 отделни бригади със Специално назначение (Обр.СпН); два отделни учебни полка; отделен отряд (ооСпН) - съответстващ на отделен батальон от другите родове войски; роти СпН;

- от ВМФ - 2 отделни бригади със Специално назначение; три морски разузнавателни пункта(МРП).

Към 01.01.2010г. в състава на Армейския Спецназ на Вс на Русия влизат:

А) от СВ:

- 2-ра ОбрСпН ГРУ (Ленинградски ВО);

- 3-та ОбрСпН (РИ ВО);

- 10-та ОбрСпН ГРУ (СКВО);

- 16-та ОбрСпН ГРУ (МВО);

- 24-та ОбрСпН ГРУ (Сиб.ВО);

- 14-та ОбрСпН;

- 67-ма ОбрСпН;

- 22-та отделна Гвардейска бригада СпН ГРУ (СКВО);

Б) от ВМФ:

- 137 РП СпН (Черноморски флот);

- 420 РП СпН (Северен флот );

- 561 РП СпН (Балтийски флот );

- 42-ри РП СпН (Тихоокеански флот.

Главно Разузнавателно Управление (ГРУ) е Централен орган за управление на Военното разузнаване на ВС на Русия. ГРУ е подчинено на Началника на ГЩ и Министъра на Отбраната, занимава се със всички видове разузнавания, работещи в интерес на ВС агентурно, космическо, радио-електронно, общовойсково, въздушно, специално, морско и др.

Приоритет на ГРУ е добиване на секретни сведения, материали, чуждестранни нови образци въоръжение и техника. Резидентурата му не отстъпва на тази на външното разузнаване на Руската Федерация по численост, но има по малко по обем финансиране, при това тя действа по-целенасочено.

В днешно време ГРУ е подчинено на Главното Командване на СВ на ВС на Руската Федерация. Щаб-Квартирата на ГРУ се намира в Москва в района на Хадинското поле .

По данни поблекувани в пресата и интернет към днешно време в Структурата на ГРУ са включени 13 основни управления и 8 спомагателни отдела и управления:

- Първо Управление - за страните от Европейския Съюз;

- Второ Управление - страните от Северна и Южна Америка, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия;

- Трето Управление - страните от Азия;

- Четвърто Управление -за страните от Африка;

- Пето Управление - управление на Оперативното раззузнаване;

- Шесто Управление - управление на Радиотехническото разузнаване;

- Седмо Управление - НАТО;

- Осмо Управление - Диверсионните сили със Спец. Назначение;

- Девето Управление - Управление за Военните технологии;

- Десето Управление - Управление за Военната икономика;

- Единадесето Управление - Управление за Стратегически доктрини и въоръжение;

- Дванадесето Управление - Ядрени оръжия;

- Тринадесето Управление - Информационна война.

Спомагателни управления и отдели:

- Управление Космическо разузнаване;

- Оперативно-техническо Управление;

- Управление на външните отношения;

- Управление кадри;

- Архивен отдел.

Специалната подготовка на офицерите за ГРУ се извършва в Академиятя на ГРУ (Военно-дипломатическа академия на МО). Подготовката се осъществява в три основни факултета:

- Факултет стратегическо-агентурно р азузнаане;

- Факултет агентурно-оперативно разузнаване;

- Факултет-оперативно-тактическо разузнаване.

В структурата на ГРУ влизат и два научно-изследователски института,разположени в Москва и известни като 6-ти и 18-ти Централни научни институти.

Девиза на ГРУ е: " Закон у нас простой. Вход рубла, вьiход две". Това значи , че да постъпиш в организацията е трудно, но да излезеш от нея е още по-трудно.

Реформата в руската армия очаквано предизвика сътресения. Никой обаче не е очаквал, че преструктурирането ще засегне и елитни специални части като т.нар. "спецназ" на Главното разузнавателно управление(ГРУ). Това са отряди за специално предназначение и са известни с дръзките си успешни военни операции, особено по време на двете войни в Чечения, където са ликвидирали 3000 екстремисти и са пленили около 1500. Бойци на ГРУ са унищожили известни сепаратистки лидери като Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, Арби Бараев и йорданеца Хатаб. Самите спецчасти са изгубили около 300 бойци и офицери в Кавказ. Бойците на военното разузнаване също така са провели стотици операции в Европа, САЩ, Близкия изток, Латинска Америка, Африка и Азия. Общата численост и структурата на ГРУ са държавни тайни.

Сега военното министерство е решило да разпусне няколко от елитните части, като 67-а бригада на спецчастите в град Бердск, която е смятана за една от водещите в ГРУ. Освен това ще има и сериозни съкращения в 12-а бригада в Асбест и 3-та бригада в Самара. Според някои руски медии тази част от реформата означава, че ГРУ фактически ще престане да съществува като структура от федерално значение, тъй като се предвижда неговите сътрудници да бъдат пряко подчинени на командващите на военните окръзи. С това обаче бил категорично несъгласен началникът на ГРУ генерал Валентин Корабелников, който го ръководи от 1997 г. Той дори подаде оставка, но тя не бе приета.

Първият удар срещу ГРУ беше нанесен миналата година, когато неочаквано бяха разформировани батальоните на службата за специално назначение „Восток" (Изток) и "Запад" в Чечения. В тях служиха около 1400 чеченски бойци, които бяха една от причините за спечелването на втората чеченска война. Техните командири и самостоятелността, с която се ползваха, бяха трън в очите на проруския президент на републиката Рамзан Кадиров и с позволението на Москва те преминаха под негово командване. Това стана след кратко въоръжено противостояние между двете страни, при което загина единият от бившите командири на „Восток" Руслан Ямадаев, който бе застрелян от неизвестни в Москва през миналия август.

Наскоро няколко руски медии дори съобщиха, че ГРУ може да се обединени със Службата за външно разузнаване (СВР). Това обаче беше опровергано. "За никакво сливане между ГРУ и СВР не може да става и дума. Тези разузнавателни структури и така действат в тясно сътрудничество, особено при обмяната на информация", съобщи източник от ГРУ. Според него основната цел на новата реформа е да се оптимизира числеността на поделенията на военното разузнаване, да се усили тяхното ръководещо звено и да бъде укрепен кадровият състав. Източникът също потвърди, че началникът на управлението ген. Карабелников засега ще продължи да го ръководи и лично ще се занимава с реформирането на военното разузнаване.

В същото време шефът на Генщаба Николай Макаров съобщи, че нито един спецназовец няма да бъде уволненпо време на сегашната реформа. Офицерите и войниците ще бъдат прехвърлени в стари бригади на ГРУ, които са окомплектовани в момента само на 50% - като например тази в Иркутск. Други пък ще се влеят в пехотата и милицията. Макаров подчерта, че бойците от 67-а бригада "са част от елита на руската войска, нейният златен фонд и никой няма намерение да се отказва от техния безценен опит". На 17 март бойците за специално назначение в Бердск обаче се сбогуваха с бойното си знаме, което беше последният етап от разформироването на тяхната част.

Доскоро руското ръководство оценяваше високо дейността на военното разузнаване в лицето на ГРУ. "На мен добре ми е известно за добрите резултати от работата на управлението и особено на неговите специални части. Своевременната и точна информация, която постъпва от ГРУ, не веднъж е била в основата на важни държавни решения и е помагала за националната сигурност", заяви преди две години тогавашният руски президент Владимир Путин при откриването на новата секретна централа на ГРУ в Москва. Тогава той и журналисти разгледаха много суперсекретни помещения, включително могъщия Команден пункт, където се събира цялата информация, включително от космическите спътници.

spec sili ru 17

"ГРУ са очите и ушите на руската държава",заяви тогава гордо Путин. Но ето, че минаха две години и се взе решение да се икономисат пари за сметка на военния "спецназ". Според съобщения в медиите в ГРУ предстоят и големи съкращения в централата на управлението. Очаква се с 1/3 да бъде орязан и броят на агентите на руското военно разузнаване в чужбина.

Според експерти бойците на военното разузнаване ще бъдат прехвърлени предимно в спецчастите, които са подчинени на руското МВР. Тези части не само не се съкращават, а се укрепват с още командоси и най-ново оръжие. Така ще продължи тенденцията за засилване на позициите на вътрешното министерство за сметка на други силови ведомства и армията, особено в лицето на ГРУ. За никой не е тайна, че управлението бе създадено още по съветско време, за да служи като противовес на някога могъщото КГБ. Сега конкуренцията е между ГРУ и наследника на комитета за сигурност - Федералната служба за сигурност (ФСС). Руските власти целенасочено увеличават броя на милиционерите и техните спецчасти - ОМОН (Отряд на милицията за особено назначение). През последните три години тези части бяха основно реформирани и в момента има 208 спецотряда. Също така бяха създадени още 87 отряда на Отряда на милицията за специално назначение (ОМСН), като двете организации общо наброяват 25 000 елитни бойци. МВР разполага и с Вътрешни войски, чиято численост днес е около 170 000 души. Това са основно новобранци, които не се обучават за командоси. До 2011 г. тези войски трябва да бъдат съкратени на 140 000 и ще охраняват предимно обществени мероприятия.

Наскоро стана известно, че ще бъдат създадени няколко нови центъра на "спецназ" под шапката на вътрешното министерство - в Татарстан, Алтайския край, в Новосибирска и Нижегородска области. Също така ще се възроди и още една легендарна част на МВР - Специалният отряд за бързо реагиране (СОБР), която беше създадена през 1993 г. и също успешно действаше в Северен Кавказ, но бе разпусната преди няколко години. СОБР се използваше предимно за борба с терористи, освобождаване на заложници и задържането на особено опасни престъпници.

Руското правителство също така съобщи, че ще увеличи с 50% заплатите на работещите в системата на МВР.

Според "Таймс" новината за увеличението е дошла няколко дни след като премиерът Владимир Путин нареди на кабинета да увеличи с 20% месечното възнаграждение на военните. Така противостоянието между силовите структури в Русия навлезе в нова фаза. Очевидно в момента Кремъл залага на вътрешните части за сигурност.

ИСТОРИЯ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА СЪС СПЕСИАЛНО НАЗНАЧЕНИЕ НА РУСИЯ.

СПЕЦНАЗ НА ГРУ НА ВС НА РУСИЯ.

Историята на подразделениятя със СпН на ГРУ на ВС на СССР( Русия ) води началото си от 24.10.1950г., когато започва създаването на отделни роти със СпН (ОРСпН). Основното им предназначение е било борба с мобилните ядрени оръжия, намиращи се на въоръжение в страните от НАТО. Освен това те са били подготвени и за разузнавателни и диверсионни действия в тила на противника.

Създаването и развитието на СПЕЦНАЗ на ВС на СССР, а след това и на Русия може да се раздели на няколко етепа:

- Първи етап 1950 - 1960 г. (отделна рота, отделни батальони);

- Втори етап 1961 - 1979 г. (създаване на бригади и учебни заведения);

- Трети етап 1979 - 1989 г. (Афганистански);

- Четвърти етап 1989 - 1994 г. (Разпад на СССР и последствията от това);

- Пети етап 1994 - 1998 г. (Първа чеченска война и осъзнаване последствията от нея);

- Шести етап 1998 - 2000 г. (Дагестан, Втората Чеченска война);

- Седми етап 2000 - 2010 г. (Втората Чеченска война. Южна Осетия, период на реформи).

История на създаване на частите и съединенията със СпН на ВМФ:

- Първи период 1930 - 1941 г. (първи опити);

- Втори период 1941 - 1945 г. (създаване на РОСН - прототип на съвременните части със СпН на ВМФ);

- Трети период 1950 - 1960 г. (борба за създаване на части за специално разузнаване на ВМФ и създаване на МРП. Борба за създаване на части водолази - разузнавачи);

- Четвърти период 1960 - 1992 г. (бойна подготовка и изпитания на техника);

- Пети период , Съвременен етап.

spec sili ru 18

ПЪРВИЯТ ЕТАП на формиране на СПЕЦНАЗ на ГРУ , завършил със създаването на 46 ОРСпН , в които служел истинският армейски елит по това време. В този си вид СПЕЦНАЗ на ГРУ просъществувал сравнително кратко време. През 1953г. във връзка с предприетите мащабни съкращения във ВС на СССР, в армията останали само единадесет ОРСпН, които били присъединени към 10 БрСпН.

spec sili ru 19

В СПЕЦНАЗ на ГРУ влизат, както офицери, преминали специален курс на обучение и наборни войници . Съществували са и подразделения само от офицери. Войниците са се подбирали много внимателно  - най-способните, най-добрите , сред най-добрите.

spec sili ru 20spec sili ru 22

За подготовка на офицери за СПЕЦНАЗ през 1968г. във Военно десантното училище в Резан, бил създаден Факултет Специално разузнаване, на когото подчинили 9-та курсантска рота. В самото начало офицерите са били подготвяни от най-добрите преподаватели по уникални методики. Първоначално съставът на 9-та рота бил подбран от курсантите на останалите 8 роти на училището, поради което тя става най-добрата в училището . Подготовката на курсантите от тази рота, коренно се различавала от тази на останалите роти. Те изучавали по един от следните чужди езици: английски, френски, немски, китайски и получавали диплома за преводач. Коренно се е различавала и самата им бойна подготовка и особенно, тактическа им подготовка. От 1981г. на мястото на 9-та рота са създадени 13-та и 14-та роти.

През 90-те години на базата на Факултет Специално разузнаване на ВУ в Резан и Разузнавателния факултет на бившото Киевско Общо войсково командно училище е създадено специално училище в Новосибирск за подготовка на млади офицери за поделенията СПЕЦНАЗ.

След време те повишават квалификацията си в : курс за усъвършенстване на офицерите разузнавачи, ВА Фрунзе, след което са произвеждане в старши офицери за тези поделения.

Сериозна е била и подготовката на самите поделения СПЕЦНАЗ. За разлика от останалите армейски поделения , при тях се с обръщало по-голямо внимание на бойната подготовка и постоянното усъвършенстване на навиците. Всеки боец се е стремял да се самоусъвършенства и подготвя допълнително извън предвиденото в програмите.

spec sili ru 23

- Частите и подразделенията СПЕЦНАЗ на ГРУ, са едни от най-елитните войскови части и подразделения на РФ, доказали се още във войната в Афганистан.

Подразделенията със СпН на ГРУ са участвали активно в много въоръжени конфликти .Техни инструктори са изпращани често да обучават подразделения на приятелски-съюзнически страни. Значителна роля изиграват и във войната в Афганистан. Особено важна роля имат в Специалната операция(СО) по унищожаването на афганистанския ръководител Хавизул Амин. Той се намирал постоянно в двореца си , който превърнал в истинска крепост, с многочислена и отлично подготвена охрана. Да се овладее двореца и ликвидира диктатора съвсем не било проста работа. Участниците в тази СО все още я считат за чиста авантюра. Естественно в СО са участвали и подразделения със Спн на КГБ Гром и Зенит (в бъдеще преименувани на Альфаи Вьiмпель), но заслугата на подр. със СпН ГРУ е безспорна.

Половин година преди щурма на двореца на Амин бил създаден т. н. Мюсбат( Мюсолмански батальон), това е 154 отделен отряд със СпН, в който са влезли само бойци мюсолмани от всички подразделения със Спн на ГРУ. Този отряд бил тайно внедрен в охраната на двореца на Амин. Охраната на двореца се е състояла от три обръча (кордона), като: във външния се е намирала мощна въоръжена бригада ; във вътрешния е била разположена личната гвардия на Амин; между тях се разположил Мюсбат, превърнал се по-късно в Троянски кон. В деня на щурма хората от Мусбат блокирали външния пояс на охраната и са осигурили проникването в двореца на другите подразделения със СпН, и са ги поддържали при щурма. СО завършила с успех. Вечерта на 27.12.1979г. Амин бил убит. По същото време на летище Баграм се приземяват и първите самолети със подразделения от Пековската и Витебската ВДД-и , които бързо са установили контрол над ключови обекти в Кабул. Няколко дни след щурма на двореца на Амин Мюсбате изведен от Афганистан и след кратка почивка и доокомплектоване отново е върнат обратно, където съвместно със другите подразделения със СпН, продължава да изпълнява бойни задачи. Следва да се отбележи, че в Афганистан подразделенията със СпН са използвани по предназначение. Те са изпълнявали задачи , като се започне от съпровождане и охрана на колони и се завърши с организиране на засади на кервани и отряди на противника.

Макар да е имало провали и неуспехи подразделенията със СпН на ГРУ бързо са се приспособили към новите условия и скоро са станали истински проблем, най-главният, най-важният проблем за противника. Когато подразделения със СпН са преследвали противникови отряди на територията на Пакистан, пакистанските граничари са предпочитали , да не им противодействат.

spec sili ru 24

След разпадането на СССР, СПЕЦНАЗ на ГРУ са понесли немалко загуби. Няколко бригади със СпН са се оказали в подчинение на ВС на бившите съветски републики. Останалите в състава на ВС на РФ са взели участие в много от конфликтите на територията на бившия СССР. Особенно активно участие вземат в чеченската кампания. Тук отново се повтаря опита от Афганистан. Неподготвеността на подразделенията на регулярната армия за действие в асиметрична обстаановка, налага да се използват основно подразделения със СпН. Именно в този конфликт подразделенията със СпН на ГРУ доказват за пореден път, че са елитни. За тях по-късно един кинооператор казва те бяха истинските псета на войната

ЧАСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦНАЗ НА ВЪТРЕШНИ ВОЙСКИ (ВВ) НА МВД НА РУСИЯ.

На 29.12.1977г.е създадена Учебна рота СпН(УРСпН) - първото подразделение СПЕЦНАЗ на МВР . УРСпН е сформирана на базата на 9-та рота на 3-ти батальон от 2-ри полк на ОМСДОН Ф.Джерджински(сега се нарича ОДОН - отделна дивизия с оперативно назначение), която била спортна рота, служеща за база, резерв на Динамо. Ротата е формирана от спортисти на цялата дивизия изключително на доброволна основа, с основна задача да се подготвят за осигуряване безопасността на олимпийците на РФ.

През 1988г. били сформирани две бригади със СпН към ВВ на МВР на СССР, едната в Софрино - Московска област, а другата в гр. Колач на Дон Волгоградска област със по около 2500д. Считат ги за ударни (мобилни), съединения за СпН с войскови ред.

Декември 1989г. на базата на УРСпН в състава на ОМСДОН , започва формирането на Учебен батальон СпН (УБСпН). Непосредственно след сформирането си , той е изпратен в Баку, а след това НКАО, където участва в операции срещу незаконната търговия с оръжие и наркотици и ликвидиране на Неформални въоръжени формирования.

На 16.03.1990г. е била подписана заповед и от 01.06.1990г. се сформира отделна рота СпН към Отряда със Специално назначение(ОСпН) Витяз.

През 1994г.започва сформирането и на други ОСпН във Вътрешни войски на МВР на РФ. Тези отряди със СпН са общо 16 на брой: 1 ОСпН Витязь в гр.Москва; 7 ОСпН Росич в гр. Новочеркаск; 8 ОСпН Русь в гр.Москва; 12 ОСпН Ратник в гр.Нижний Новгород; 15 ОСпН Вятич в гр.Армавир; 16 ОСпН Скиф в гр.Ростов; 17 ОСпН Еделзвайсв гр. Минеральне Водьi; 19 ОСпН Ермак в гр. Новосибирск; 20 ОСпН в гр.Саратов; 21 ОСпН Тайфун в гр. Хабаровск; 23 ОСпН Мечелв гр.Челябинск; 24 ОСпН Святогор в гр.Владивосток; 25 ОСпН Меркурий в гр.Смоленск; 26 ОСпН в гр. Казан; 27 ОСпН Куевасв гр Камерово; 28 ОСпН в гр Архангелск.

През 1999г. на базата на отряда бил сформиран полк със СпН Витязв състава на ОДОН. В състав му имало рота окомплектована само от офицери, но не добре подготвени, тъй като много от ветераните напуснали Витяз след сформиране на полка (т.с при увеличаване на количеството се влошило качеството). Фактически,  със сформирането на полка Отряда Витяз престава да съществува.

Всеки кандидат за служба в подразделение „Витяз”, преминава през серия тренировъчни лагери и се обучава по програма, подобна на подразделенията Спецназ към ГРУ. Най- много двама от десет кандидати успяват при подбора. Самото обучение продължава около шест месеца , през които кандидатите преминават курсове по : ръкопашен бой, изучаване и боравене с оръжие, медицинска подготовка, разузнавателна и диверсионна дейност, водене на преговори със похитители на заложници. Най - сериозно внимание се отделя на физическата подготовка. Част от тренировките са – бягане през пресечена местност за време, оценка на издръжливостта и силата с изпълнение на редица упражнения и на последно място три рундов боксов двубой.  В първият рунд срещу един противник, във вторият срещу двама, а в третия е бой без правила и продължава пет минути. Точно във „Витяз” започва да се използва прословутата съветска техника за безконтактен бой.

Униформата си подбират в зависимост от мисията, която предстои да изпълняват, но бронежилетката присъства задължително. Умеят да боравят с всякакъв вид оръжие, но основното им въоръжение, включва винаги най-новите руски картечници, автомати, снайпери, гранатомети, пистолети, както и специалния нож със изстрелващо се острие. Част от въоръжението им са също така е и автомати и пистолети за подводна стрелба.

Подразделения „Витяз” вземат активно участие и в двете войни в Чечня, както и в целият конфликтен район на Северен Кавказ. Участват в почти всички акции на руските войски в размирните райони на Абхазия, Казахстан, Азербайджан, Нагорни Карабах и т.н. Над 100 членове на „Витяз” са награждавани с ордени на СССР и Русия за храброст и проявена смелост.

spec sili ru 25spec sili ru 26
Чечня 1995г.

СОБР ГУБОП МВД РФ

В съответствие с 8-ми пункт на Указа на Президента на РФ относно Мерките по защитата на гражданите, охрана правовия ред и усилената борба с проституцията, N1189 от 8 октомври 1992 г. Главно Управление за борба с организираната престъпност било усилено със Специални отдели за бързо реагиране. В тях са служели предимно офицери и прапощици.

Задачите на СОБР ГУОП били: силовото осигуряване провеждането на Спец. операции; оперативно издирвателни и следствени мероприятия,по предотвратяване и пресичане на дейността на въоръжени престъпни групи; изземване на незаконно притежавано оръжие , боеприпаси, ВВ, наркотици и предотвратяване на тяхното разпространение. СОБР били първите Спец.подразделения, създадени в системата на ГУОП. По-късно били създадени и действащите днес регионални отдели.

Към настоящият момент СОБР се наричат ОМСН, като те са единствените чисти спецназовци по антитерор в структорите на МВД.

ОТДЕЛИ СЪС СпН ФСИН РУСИЯ.

Те са Специални подразделения на Федералната служба за изпълнение на наказания, които влизат в структурите на териториалните управления ФСИН на РФ. Днес тяхното наименование е Отдели със СпН. В техните задачи влизат: разкриване (предупреждение) и предотвратяване на престъпления и правонарушения на обектите на ФСИН; издирване и залавяне на известни престъпници ; осигуряване безопасността на специални мероприятия; освобождаване на заложници; охрана на ВИП личности на различните ведомства.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦНАЗ НА ВМФ НА РФ. МОРСКИТЕ ДЯВОЛИНА РУСИЯ.

През 1953 г.във Черноморския флот било сформирано подразделение водолази-разузнавачи.

През есента на 1956 г. Министърът на отбраната на СССР Г.К.Жуков издал заповед за създаване на поделение със СпН във ВМФ. Така през същата година в Балтийския флот било сформирана морска част със СпН, която се счита за първото поделение СПЕЦНАЗ във ВМФ. По данни на западните специалисти, те първи са отработвали методики за: подводни диверсионни действия; скокове с парашут във вода в т.ч. от вертолет; изпитване на нови образци технически средства и оръжие.

През март 1955 г. подобно поделение било сформирано и в Тихоокеанския флот, а от ноември същата година и в Северния флот.

През 1967 г. по заповед на главнокомандващият ВМФ бил създаден Учебно-тренировъчен отряд - леководолази на Черноморския флот, на базата на който се формира Отряда зa борба с подводни диверсантски сили и средства (отряди ПДСС), който една година по-късно влиза в състава на 9-то управление на КГБ. Задачите на ПДСС са били: защита на ВМБ и корабите от бойните плувци на противника; специална антитерористична дейност и охрана на ВИП личности.

От 1968 до 1969г.с помоща на специалисти подготвени в Учебно тренировъчния отряд във всички флотове на СССР (Балтийския, Черноморския, Тихоокеанския и Северния) са били сформирани Отряди за борба с подводните и диверсионните сили и средства (Отряди ПДСС). Техни подразделения са разположени във всички по-големи военно-морски бази и задължително там, където са се намирали подводни лодки с ядрено оръжие на борда.

През 1991 г.е създаден Център за силова охрана към Службата за безопасност на Президента(СБП) за основа на който послужило Спецподразделението бойни пловци за охрана на резиденцията за гости на Президента Заря.

По времето на президента Елцин това подразделение е било принуждавано да изпълнява непрофисионални задачи. Така например през 1996 г. група бойни плувци със цялото си снаряжение било изпратено в с.Първомайское,завладяно от чеченски терористи. Използването на това елитно поделение като наземна щурмова сила, е могло да се роди само в главата на тогавашния президент. Благодарение на разума на ръководителят на опрацията, групата не е използвана. По време на скандалното пътуване на Елцин с кораб по р.Енисей бойните пловци от СБП са спасили прессекретаря на Президента Костиков, изхвърлен зад борда по заповед на пияния Президент.

ПДСС се отличава в своята професионална област през 1994 г., когато по време на посещението на кралицата на Великобритания в Санкт Петербург, когата поради много студеното време и ниска температура на водата, водолазите от елитната английска бригада със СпН, съпровождащи кралицата, се уплашили от преохлаждане и отказали да се гмуркат във водите на Финския залив. Тогава руските бойни пловци спокойно са поели дежурството под вода на кораба на кралицата.

В средата на 1970 г. Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на СССР (ГРУ) създава свое подводно разузнавателно-диверсионното формирование наречено „Делфин”, чиято задача са тайни операции срещу военноморски бази на чужди държави.

От 1981 г.е създадено и подразделение бойни плувци в отряд „Вимпел”. Подборът на кандидатите за това подразделение бил жесток, от 120 кандидати имащи съответната подготовка са подбирани по 10, защото задачите на подразделението са имали,не само оперативно-тактически, но и стратегически характер. По време на конфликт задачите на бойните плувци на подразделението са били: проникване на територията на противника и изваждане от строя на системата за управление на ВМБ, ПВО, ПЛО и да овладеят важни обекти и ги удържат до подхода на основните сили.

Подборът за морските СПЕЦНАЗ бил много строг и дълбоко законспериран. Даже подбраните за служба морските подразделения със СпН, до пристигането си в тези подразделения не са знаели къде са попаднали.

Личният състав на отрядите ПДСС се подбира сред морските пехотинци, получили препоръки от командирите. Изисква се кандидатът да бъде емоционално уравновесен, способен да запазва спокойствие в екстремни ситуации, да не се бои от тъмнината и самотата, от затворено пространство, да издържа големи физически натоварвания, да издържа при дълбоко потопяване във вода.

Успешно издържалите психологическите и медицинските тестове, кандидати се обучават като курсанти. Базовата им подготовка, продължава половин година (26 седмици) и се дели на три етапа:

spec sili ru 27
Подготовка на "Делфин"

Първият етап е с продължителност седем седмици. Учебният ден трае 15 часа. Курсантите изпълняват кросове на далечни разстояния, плуват, гребат, преодоляват полоса от препятствия. Всеки ден натоварванията се увеличават, а изискванията стават все по- големи. Освен това инструкторите постоянно устройват изненади. В седмата седмица (последната) проверяват способностите на курсантите да издържат на огромни физически и психически натоварвания. През това време се спи само по 3-4 часа на денонощие. Курсантите извършват марш на скок с пълно бойно снаряжение на 100 километра, преплуват със водолазен костюм 18,5 км (10 мили), буксирайки при това товар, който тежи до 40 кг. Средно този етап преминава един на 15-20 курсанти.

Вторият етап е с продължителност 11 седмици. Курсантите изучават: водолазно снаряжение; миноподривна дейност; тактика на бойните операции на малки групи на вода и земя; основи на войсковото разузнаване; свързочна подготовка; хладно и огнестрелно оръжие. Следват парашутна подготовка, алпинизъм, управление на подводни и надводни транспортни средства. Изучават се и се отработват различни действия под вода, методи на проникване в здание по вода. Много време се отделя и на ръкопашния бой, особено под вода с нож. Момчетата от отряд „Делфин” отработват методи за шоково, травматично и смъртоносно действие върху противника. По време на изпълнение на различни учебно-бойни задачи спецназовците, се тренират, разпределени, по малките подразделения(групи) бойни плувци. Целта е всяка малка група подводни плувци – двойка, тройка, четворка и др. да действа в синхрон, като един добре смазан механизъм. След като приключи вторият етап на обучението, курсантите се явяват на изпит по охрана и отбрана на брегови обекти и кораби от плувци диверсанти на противника. Този изпит се провежда по време на учения, които са моделирани, като истински бойни операции. Тук се проверява умението за действие под вода на различни дълбочини – ориентиране, наблюдение в условия на лоша видимост, водене на подводни действия(битки), преследване на противник, измъкване от преседване, маскиране на дъното и др. Успешно издържалите изпита се изпращат в отделната бригада на морската пехота за затвърдяване на придобитите навици.

Третият етап е с продължителност осем седмици. Опитни инструктори всеки ден контролират курсантите. След това едни от плувците остават в бригадата, други се връщат в отрядите ПДСС, където са преминали обучението.

Най-способните преминават двугодишно обучение в специалния разузнавателно-диверсионен център, който до разпада на СССР се намираше на соленото езеро Балхаш в Казахстан (езерото е с площ повече от 17 хиляди кв.км и дълбочина до 226 метра).Там курсантите са изпълнявали парашутни скокове от различни височини, като се започне от 200 метра,на различна местност – на вода, в гора,в планина, в степ, през деня и нощта. Плувците десантират по въжета (въжени стълби) от вертолети – от височина 40 метра за 28 секунди, и без стълби, скачайки във вода от височина 5 метра. Усвояват излизане от подводница с помощта на торпедни апарати, учат се да унищожават кораби, мостове, да завземат летища, командни пунктове, да оцеляват във всякакви климатични условия, да оцеляват и бягат от плен, да работят с различни видове радиостанции. Немалко време отделят на усъвършенстване на стрелбата от различни видове огнестрелно оръжие, с приоритет на подводното.

spec sili ru 28

Така в продължение на няколко месеца физическите психологическите натоварвания по време на обучението на подбраните кандидати са достигали пределни стойности. Кандидатите внимателно са наблюдавани от подбрани от бойните подразделения старшини-инструктори. Физическата и професионалната подготовка се оценяла по нормативи, а психологическата устойчивост е проверявана при преодоляване на различните изпитания.

Матросите и старшините подбрани за тези поделения са служили по три години. Програмите им за обучението през годините били много разнообразни и включвали: водолазна, въздушнодесантна, навигационнотопографска, специална морска, физическа подготовка, мино-подривно дело, ръкопашен бой, оцеляване (преживяване ) в условията на различните театри на военните действия, свързочна, медицинска и др. подготовки, необходими за успешно изпълнение на бъдещите им задачи. Кандидатите са обучавани и целенасочено по водене на разузнаване в приморски направления в интерес на флота, унищожение на мобилни ракетни пускови установки, командни пунктове, хидротехнически съоръжения, морски плавателни съдове и др..

За изпълнение на широкия спектър от задачи бойните плувци са снабдени с необходимото въоръжение и технически средства: късоцевно и дългоцевно оръжие (автомати и пистолети за подводна стрелба) и стандартните такива, на останалите подразделения СПЕЦНАЗ , включително, и за безшумна и безпламенна стрелба на сушата. За усилване на огневата си мощ отрядите ПДСС са притежавали и гранатомети, ПЗРК, ПТУРС и др., които са използвани в зависимост от поставената задача. Инженерното им оборудване включвало освен взривни вещества и различни видове специални противокорабни мини.

Морските спецназовци са обучавани прехвърляне в тила на противника по следните способи: наземен (по суша ), по въздух, морски (по вода) или комбинирано. За прехвърляне по парашутен способ са използвани парашути, позволяащи скок със водолазно оборудване на вода от пределно ниски височини (тренирани са изпълнение на парашутни скокове от 120,100,80 и 60 м.височина). Полковник В.Поедняков е поставил рекорд, като изпълнил парашутен скок от свръхмалка височина - 50 м., без запасен парашут. Тренирали са изпълнение на парашутни скокове при сорост на вятъра до 15м.

spec sili ru 29

В отряда подразделенията се специализират за действие по региони на предполагаеми бойна мисии – Латинска Америка, САЩ и Канада, Западна Европа, Югоизточна Азия, Южна и Югозападна Африка, Близкият изток, страните от Средиземноморието.

След обучението в центъра диверсантите се изпращат в Севастопол, където в делфинариуми изучават методите на борба с морски животни, тренирани за унищожаване на бойни плувци. Борбата с подводни диверсанти делфините тренират на манекени и истински плувци.По такава програма работят лаборатории на ВМФ на САЩ. Но съветските специалисти разработват свои методи на борба с морските животни. Причината е, че по време на една от операциите за взривяване на американски транспортни кораби с боеприпаси в пристанището Камран загиват двама плувци на “Делфин”. Те са убити от бойни делфини, докарани тук от САЩ за охрана на акваторията на пристанището. Опитите на американците да използват своите делфини против съветските бойни плувци на крайбрежието на Никарагуа завършва с ликвидиране на животните.

Успехът на една операция на бойните плувци е невъзможна без помощта на научните подразделения. Те дават точна информация за хидрографските условия в района на десанта - за подводни течения, за релефа на бреговата линия, естествените укрития, опасни за хората морски животни, за температурата и прозрачността на водата и пр. Те осъщесвяват и звукова връзка с плувците, осигуряват ги с хидроакустични фарове, ориентират ги за местоположението. Подразделенията за техническо осигуряване се намират на борда на “научно-изследователски” кораби (на Руската АН) или в секретните отсеци на огромни плаващи заводи за преработка на риба, раци, калмари.

Въоръжението и снаряжението на бойните плувци на ГРУ се състои от безшумно скорострелно оръжие, оптически и лазерни прицели и целеуказатели, вакуумни боеприпаси, реактивни гранатомети , огнемети. Водолазното им оборудване , освен апаратите и костюмите за подводно плуване съдържа и хидроакустични станции, навигационни прибори и др. За придвижване под вода се използват индивидуални буксировчици, свръхмалки подводни лодки. В средата на 80-тегодини е създадена свръхмалката “Пираня”. Но връх в конструкторската мисъл е “Сирена”.

До разпадането на СССР боините пловци са изпълнили не малко бойни операции в различни части на света: Виетнам, Индия, Близкия Изток. Осъществявали са подготовка на подводни плувци на приятелски страни, охранявали са съветската ВМБ в Етиопия, корабите на ВМФ по време на пребиваването им в Ангола, Мозамбик, Никарагуа и Куба. Участвали са в разминирането на Персийския залив и Карибско море.

Справката е изготвена от о.р. полк. Сирмо Петров Сирмов служил 33г. на различни длъжности в структурите на българските : СПЕЦНАЗ и в последствие Специални сили. При изготвяне на Справката са използвани материали от Интернет, печатни издания и лични познания. Изготвилият справката няма претенции за пълна достоверност, точност и изчерпателност на материала, включен в нея и се извинява за допуснатите стилни и правописни грешки, които поради ограниченото време не бяха отстранени.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии