facebook3

Посещения в сайта

159357
Посещения днесПосещения днес37
Общо посещенияОбщо посещения159357
Посетители в момента 8

Дата и час

Вход в сайта

                                                                                          П О К А Н А

За участие в Шестнадесетото редовно Общо събрание (ОС) на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

1.Националното ръководство (НР) на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) кани всички свои членове да участват в работата на редовното Шестнадесето ОС на сдружението, свикано на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.23 (1) от устава по негова инициатива, което ще се проведе на от 14.00 часа на 23.02.2024г. в клуба на Съюза на българските парашутисти намиращ се на ул. „ Братя Бъкстон” N 61 в гр.Пловдив, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на Годишния отчет за 2023г. на НР (УС) за дейността на Сдружението и Годишния отчет за 2023г. на Контролния съвет (КС); 2.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2024 година; 3.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от НР (УС) през 2023 година; 4.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на НР (УС) от КС през 2024 година; 5. Освобождаване и избиране на нови членове на КС и Комисията по етика на СБП. 6.Обсъждане и гласуване на предложение-СБП да стане асоцииран член на Асоциацията на европейските парашутисти; 7. Извършване на промени в устава на сдружение СБП; 8. Други.      

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото й членове да се явят.

18. 01. 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НР НА СБП

О.З ПОЛК. СИРМО СИРМОВ

                                                                          

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии