facebook3

СПРАВКА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА РУСИЯ

СПЕЦНАЗ НА РУСИЯ

spec sili ru 1

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

spec sili ru 2

Силите за специални операции на Руската федерация представляват елита на нейните въоръжени сили и органите й за сигурност (правоохранителните структури).

 Те са наследници на славните традиции на частите и подразделенията със Специално назначение (СПЕЦНАЗ) на СССР и впоследствие на Русия. По мнение на експертите от специалните сили на страните с традиционни успехи в този род войски Специалните сили на Русия са едни от най – добре подготвените в света, с богат боен опит. След последните реформи във Въоръжените сили на Русия на подчинение на Генералния щаб на ВС на РФ беше създадено Командване на силите за специални операции (КССО).

spec sili ru 4

 

Основните задачи на СПЕЦНАЗ са: водене на разузнаване и унищожаване при необходимост на мобилните средства за ядрено нападение на вероятния противник; водене разузнаване за разкриване съсредоточаването на войски на противника в неговия дълбок тил; провеждане на диверсионни действия, а също така организиране на партизанско движение в тила на противника; унищожаване на видни военни и политически дейци (задача стояща в началото, впоследствие отменена и заличена от ръководните документи ).

spec sili ru 3

 

Сили за специални операции

 rusia logo 1

Емблема на Командването на силите за специални операции на МО РФ

rusia 1

Бойци на КССО блокират украинска войскова част, Перевальное, Крим, 9 март 2014 г.

Командването на Силите за специални операции на Въоръжените сили на Руската федерация ( на руски език: Командование Сил специальных операций Вооружё́нных Си́л Росси́йской Федера́ции (KССО ВС Росси́и)) е новосъздадена структура в рамките на руските въоръжени сили. Официално е формирано през 2009г. и по план трябва да придобие окончателната си форма към 2018-2020г., но неговите подразделения по официални потвърждения на руските въоръжени сили вече са били задействани в операциите в Крим.

Силите за специални операции са най-елитните подразделения на ВС на Руската федерация с най-тежките условия за постъпване на служба и най-тежката бойна подготовка. Съставът им е изцяло от професионални военнослужещи, набирани основно измежду редиците на „Спецназ” на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Генералния щаб на ВС РФ, с което КССО споделя сходни функции и задачи - диверсионни, разузнавателни операции, контрадиверсионна охрана на обекти офицери, и VIP -личности от особена важност. Основната разлика е, че Командването набира вече високо подготвени бойци за специални операции и задълбочава още повече подготовката им и че Командването е на директно подчинение на Началника на Генералния щаб, докато бригадите, полковете и отделните отряди на „Спецназ” на ГРУ са на двойно подчинение, от една страна на ГРУ на ГЩ на ВС РФ и от друга на военните окръзи, отделните армии и флотове. Като особено елитно формирование КССО е секретно, а малкото информация за него, станала обществено достояние, потвърждава следната структура:

Командване на Силите за специални операции (Командование сил специальных операций (KCCO)) (Сенеж, Московска област), което организационно включва в състава си:

  • Управление (специални операции)
  • Управление (морски специални операции)
  • Управление (борба с тероризма)
 • Център със специално назначение на Министерството на отбраната на Руската федерация "Сенеж" (Центр специального назначения МО РФ "Сенеж") (Сенеж, Московска област)
  • Направление за специални операции (въздушно-десантно)
  • Направление за специални операции (щурмово)
  • Направление за специални операции (охрана на високопоставени ръководители)
  • Направление за специални операции (планинско) (с изнесени центрове за подготовка във Владикавказ, Република Северна Осетия - Алания и Тераскол, Република Кабардино-Балкария)
  • Отдел за специални операции (морски) (Бухта Казачья, Севастопол, Крим)
  • Отдел за модернизация, обслужване и съхранение на въоръжение, военна и специална техника и военно-техническо имущество
  • Направление средства за доставка (скрита доставка и евакуация, вертолети Ми-8АМТШ и Ми-35М, автомобилна техника, катери и т.н.)
  • подразделения за оперативна поддръжка (свръзка, РТР, РЕБ, ИТ, специална техника)
  • подразделения за тилова поддръжка, охрана и подготовка (попълват се с военнослужещи резервисти - рота средства за усиление, комендантска рота (охранителна), рота за материално обезпечение, технически взвод, свързочна рота, рота за начална спец. подготовка на нови попълнения)
  • учебни обекти (учебно-тренировъчен, въздушно-десантен и тренажорно-огневи комплекси, киноложки комплекс, закрит басейн, спортен център, тактически полигон за отработка на действия в населени райони, вертолетна площадка, автополигон и други.
 • Център за подготовка на специалисти (Центр подготовки специалистов) (Подготвя специалисти както за КССО, така и военнослужещи от други спец. подразделения на МО РФ.) (Сенеж, Московска област)
 • Център със специално назначение на Министерството на отбраната на Руската федерация (Центр специального назначения МО РФ) (Решава задачи идентични с тези на ЦСН "Сенеж".) (Прожекторная (авиобаза Кубинка-2), Московска област).

 ЧАСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО НАЗНАЧЕНИЕ (СПЕЦНАЗ ) НА ГЛАВНО РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ(ГРУ) НА ГЩ НА РУСИЯ - АРМЕЙСКИ СПЕЦНАЗ.

До 1991г. в състава на Армейския Спецназ на ВС на СССР Влизаха:

- от СВ - 14 отделни бригади със Специално назначение (Обр.СпН); два отделни учебни полка; отделен отряд (ооСпН) - съответстващ на отделен батальон от другите родове войски; роти СпН;

- от ВМФ - 2 отделни бригади със Специално назначение; три морски разузнавателни пункта(МРП).

Към 01.01.2010г. в състава на Армейския Спецназ на ВС на Русия влизат:

А) от СВ:

- 2-ра ОбрСпН ГРУ (Ленинградски ВО);

- 3-та ОбрСпН (РИ ВО);

- 10-та ОбрСпН ГРУ (СКВО);

- 16-та ОбрСпН ГРУ (МВО);

- 24-та ОбрСпН ГРУ (Сиб.ВО);

- 14-та ОбрСпН;

- 67-ма ОбрСпН;

- 22-та отделна Гвардейска бригада СпН ГРУ (СКВО);

Б) от ВМФ:

- 137 РП СпН (Черноморски флот);

- 420 РП СпН (Северен флот );

- 561 РП СпН (Балтийски флот );

- 42-ри РП СпН (Тихоокеански флот.

Спецназ на въоръжените сили

Спецназ на Главното разузнавателно управление

 rusia logo 2

 

Емблема на ГРУ             

Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация (ГРУ ГЩ ВС РФ), наричано от скоро Главно управление (ГУ ГШ ВС РФ) е едно от двете най-важни управления на Генералния щаб (заедно с Оперативното управление). То е основният орган, координиращ разузнавателната дейност на руските въоръжени сили. Всички органи и средства за придобиване, обработка и анализ на разузнавателна информация са на негово подчинение. Руската военна наука отрежда особен статут на разузнавателните органи. Като родове войски те са на пряко подчинение освен на съответните командни звена, също и на Главното разузнавателно управление. Практически това означава следното, онагледено с пример - докато началникът на артилерията на една армия в състава на Сухопътните войски на Руската федерация отговаря за бойната подготовка на личния състав от рода войски и снабдяването и ремонта на материалната му част, той няма оперативен контрол върху артилерийските подразделения и съединения в състава на армията - артилерийските бригади на централно подчинение, артилерийските полкове на дивизионно подчинение, артилерийските дивизиони на бригадно подчинение. Това не важи за началника на разузнаването на съответната армия. Той може да издава преки заповеди на всички разузнавателни подразделения в състава на армията. Същото важи за офицерите от разузнаването на командни позиции на всички ешелони до Началника на Главното управление на ГЩ ВС РФ включително.

rusia logo 3

 

 

Прилепът е традиционната емблема на войските Спецназ на ГРУ

Така силите със специално назначение (Спецназ) на ГРУ са на двойно подчинение както директно на ГРУ, така и на Военните окръзи. Основно тези сили са групирани в бригади Спецназ (бригада СпН), съставени от отделни отряди със специално назначение (ОО СпН, съответстващи на батальони). В някои случаи се формират полкове Спецназ, но поради секретността на информацията, свързана с ГРУ информацията за това е оскъдна. Към 2016г. е известен само 25 - ти Полк Спецназ (формиран за контратерористични операции, свързани със Зимната олимпиада в Сочи).

 • Западен военен окръг
  • 2 - а Отделна бригада със специално назначение (Псков, Псковска област)
  • 16 -а Отделна бригада със специално назначение (Тамбов, Тамбовска област)
 • Южен военен окръг
  • 10 - а Отделна носител на ордена Жуков бригада със специално назначение (Молкино, Краснодарски край)
  • 22 - а Отделна гвардейска бригада със специално назначение (Степной, Ростовска област)
  • 346 - а Отделна бригада със специално назначение (Прохладный, Република Кабардино-Балкария)
  • 25 - и Полк със специално назначение (Ставропол, Ставрополски край)
 • Централен военен окръг
  • 3 - а Отделна гвардейска Варшавско-Берлинска червенознаменна, носител на ордена Суворов 3а степен бригада със специално назначение (Толиати, Самарска област)
  • 24 - а Отделна бригада със специално назначение (Новосибирск, Новосибирска област)
 • Източен военен окръг
  • 14 - а Отделна бригада със специално назначение (Уссурийск, Усурийски край)

Военноморски спецназ

Военноморският спецназ изпълнява специални операции в интерес на Военноморския флот на Руската федерация. Той е разделен на две категории сили:

Морски спецназ на ГРУ    

Морският спецназ на ГРУ е еквивалентът на бригадите Спецназ. Докато бригадите са компонентът за наземни специални операции в поддръжка на Сухопътните войски, то морските разузнавателни пунктове Спецназ са компонентът за специални операции по море в интерес на Военноморския флот. Като такъв те също на двойно подчинение, но предвид тяхната специализация те са подчинени на ГРУ и на флотовете (а не на ГРУ и военните окръзи, които са един команден ешелон над флотовете). Освен разликата в командната верига има разлика и в числения състав на тези пунктове. Мирновременният щат на морски разузнавателен пункт Спецназ включва едва 124 души. От тях бойци са 56, а останалите са команден и технически персонал. Военноморският флот Руската федерация включва четири флота и Каспийската флотилия. В подчинение на всеки флот има по един пункт:

 • На подчинение единствено на ГРУ:
  • Отряд със специално назначение "Делфин" (Изключително секретно подразделение, елитът на морския спецназ, подчинен директно на РУ ГЩ ВС РФ)
 • Северен флот
  • 420 - и Морски разузнавателен пункт Спецназ (420-й МРП СпН) (Зверосовхоз, Мурманска област)
 • Тихоокеански флот
  • 42 -и Морски разузнавателен пункт Спецназ (42-й МРП СпН) (остров Русский, Владивостокски окръг)
 • Балтийски флот
  • 561 - и Морски разузнавателен пункт Спецназ (561-й МРП СпН) (Парусное, Калининградска област)
 • Черноморски флот
  • 137 - и Морски разузнавателен пункт Спецназ (137-й МРП СпН) (Туапсе, Краснодарски край)

Спецназ на Военноморския флот

За разлика от морския спецназ на ГРУ, спецназът на ВМФ е подчинен единствено на ВМФ. Другата основна и по-съществена разлика е, че докато основната задача на морските разузнавателни пунктове са диверсионните и разузнавателни операции, то спецназът на ВМФ има подготовка за водене на асиметрични бойни действия, но основната му задача е борбата с и противодействието на противникови диверсионно-разузнавателни подразделения. Той е развърнат в основните военноморски бази в отряди с мирновременен щат от по 60 души. Официалното им наименование е Отряди за борба с подводни диверсионни сили и средства (Отряды борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ОСНБ ПДСС)), но се среща и неофициалното означение Отряди със специално назначение на ВМФ (Отряды специального назначения Военно-морского флота (ОСН ВМФ)):

 • Северен флот:
  • 160-й ООБ ПДСС (Видяево, Мурманска област)
  • 269-й ООБ ПДСС (Гаджиево, Мурманска област)
  • 313-й ООБ ПДСС (Спутник, Мурманска област)
  • 140-й ОСпН ВМФ (Видяево, Мурманска област)
  • 152-й ОСпН ВМФ (Полярный, Северный флот)
 • Тихоокеански флот:
  • 311-й ООБ ПДСС (Петропавловск, Камчатски край)
  • 159-й ОСпН ВМФ (Павловск, Приморски край)
 • Балтийски флот:
  • 313-й ООБ ПДСС (Балтийск, Калининградска област)
  • 473-й ООБ ПДСС (Кронщад, Град с федерално значение Санкт Петербург)
 • Черноморски флот:
  • 102-й ООБ ПДСС (Севастопол, Град с федерално значение Севастопол)
  • 136-й ОСпН ВМФ (Новороссийск, Краснодарски край)
 • Каспийска флотилия:
  • 137-й ОСпН ВМФ (Махачкала, Република Дагестан)

Спецназ на Въздушно-десантните войски

            .45 - а Отделна гвардейска бригада - носител на ордена Кутузов и ордена Александър Невски, бригада със специално назначение (Кубинка, Московска област) Сформирана е през 2015г. на базата на 45 - ти Отделен полк Спецназ на ВДВ. Бригадата има три батальона Спецназ. Освен нея със сходни функции в състава на 76 - а Псковска и 7 -а Новороссийска десантно-щурмови дивизии на ВДВ и 106 - та Тулска въздушно-десантна дивизия на ВДВ са сформирани отделни разузнавателни батальони.

Главно Разузнавателно Управление - история (ГРУ) е Централен орган за управление на Военното разузнаване на ВС на Русия. ГРУ е подчинено на Началника на ГЩ и Министъра на Отбраната, занимава се с всички видове разузнавания, работещи в интерес на ВС агентурно, космическо, радио-електронно, общовойсково, въздушно, специално, морско и др.

Приоритет на ГРУ е добиване на секретни сведения, материали, чуждестранни нови образци въоръжение и техника. Резидентурата му не отстъпва на тази на външното разузнаване на Руската Федерация по численост, но има по малко по обем финансиране, при това тя действа по-целенасочено. Щаб-Квартирата на ГРУ се намира в Москва в района на Хадинското поле.

По данни публикувани в пресата и интернет към днешно време в Структурата на ГРУ са включени 13 основни управления и 8 спомагателни отдела и управления:

- Първо Управление - за страните от Европейския Съюз;

- Второ Управление - страните от Северна и Южна Америка, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия;

- Трето Управление - страните от Азия;

- Четвърто Управление -за страните от Африка;

- Пето Управление - управление на Оперативното разузнаване;

- Шесто Управление - управление на Радиотехническото разузнаване;

- Седмо Управление - НАТО;

- Осмо Управление - Диверсионните сили със Спец. Назначение;

- Девето Управление - Управление за Военните технологии;

- Десето Управление - Управление за Военната икономика;

- Единадесето Управление - Управление за Стратегически доктрини и въоръжение;

- Дванадесето Управление - Ядрени оръжия;

- Тринадесето Управление - Информационна война.

Спомагателни управления и отдели:

- Управление Космическо разузнаване;

- Оперативно-техническо Управление;

- Управление на външните отношения;

- Управление кадри;

- Архивен отдел.

Специалната подготовка на офицерите за ГРУ се извършва в Академията на ГРУ (Военно-дипломатическа академия на МО). Подготовката се осъществява в три основни факултета:

- Факултет стратегическо-агентурно разузнаване;

- Факултет агентурно-оперативно разузнаване;

- Факултет-оперативно-тактическо разузнаване.

В структурата на ГРУ влизат и два научноизследователски института,разположени в Москва и известни като 6-ти и 18-ти Централни научни институти.

Девиза на ГРУ е: " Закон у нас простой. Вход рубла, вьiход две". Това значи , че да постъпиш в организацията е трудно, но да излезеш от нея е още по-трудно.

Реформата в руската армия очаквано предизвика сътресения. Никой обаче не е очаквал, че преструктурирането ще засегне и елитни специални части като т.нар. "спецназ" на Главното разузнавателно управление(ГРУ). Това са отряди за специално предназначение и са известни с дръзките си успешни военни операции, особено по време на двете войни в Чечения, където са ликвидирали 3000 екстремисти и са пленили около 1500. Бойци на ГРУ са унищожили известни сепаратистки лидери като Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, Арби Бараев и йорданеца Хатаб. Самите спецчасти са изгубили около 300 бойци и офицери в Кавказ. Бойците на военното разузнаване също така са провели стотици операции в Европа, САЩ, Близкия изток, Латинска Америка, Африка и Азия. Общата численост и структурата на ГРУ са държавни тайни.

Военното министерство беше решило да разпусне няколко от елитните части, като 67-а бригада на спецчастите в град Бердск, която е смятана за една от водещите в ГРУ. Освен това имаше и сериозни съкращения в 12-а бригада в Асбест и 3-та бригада в Самарска област. Според някои руски медии тази част от реформата означава, че ГРУ фактически ще престане да съществува като структура от федерално значение, тъй като се предвижда неговите сътрудници да бъдат пряко подчинени на командващите на военните окръзи. С това обаче бил категорично несъгласен началникът на ГРУ генерал Валентин Корабелников, който го ръководи от 1997 г. Той дори подаде оставка, но тя не бе приета.

Първият удар срещу ГРУ беше миналата година, когато неочаквано бяха разформировани батальоните на службата за специално назначение „Восток" (Изток) и "Запад" в Чечения. В тях служиха около 1400 чеченски бойци, които бяха една от причините за спечелването на втората чеченска война. Техните командири и самостоятелността, с която се ползваха, бяха трън в очите на проруския президент на републиката Рамзан Кадиров и с позволението на Москва те преминаха под негово командване. Това стана след кратко въоръжено противостояние между двете страни, при което загина единият от бившите командири на „Восток" Руслан Ямадаев, който бе застрелян от неизвестни в Москва.

Наскоро няколко руски медии дори съобщиха, че ГРУ може да се обединени със Службата за външно разузнаване (СВР). Това обаче беше опровергано. "За никакво сливане между ГРУ и СВР не може да става и дума. Тези разузнавателни структури и така действат в тясно сътрудничество, особено при обмяната на информация", съобщи източник от ГРУ. Според него основната цел на новата реформа е да се оптимизира числеността на поделенията на военното разузнаване, да се усили тяхното ръководещо звено и да бъде укрепен кадровият състав. Източникът също потвърди, че началникът на управлението ген. Карабелников засега ще продължи да го ръководи и лично ще се занимава с реформирането на военното разузнаване.

В същото време шефът на Генщаба Николай Макаров съобщи, че нито един спецназовец няма да бъде уволнен по време на реформата. Офицерите и войниците ще бъдат прехвърлени в стари бригади на ГРУ, които са окомплектовани в момента само на 50% - като например тази в Иркутск. Други пък ще се влеят в пехотата и милицията. Макаров подчерта, че бойците от 67-а бригада "са част от елита на руската войска, нейният златен фонд и никой няма намерение да се отказва от техния безценен опит". На 17 март бойците за специално назначение в Бердск обаче се сбогуваха с бойното си знаме, което беше последният етап от разформироването на тяхната част.

Доскоро руското ръководство оценяваше високо дейността на военното разузнаване в лицето на ГРУ. "На мен добре ми е известно за добрите резултати от работата на управлението и особено на неговите специални части. Своевременната и точна информация, която постъпва от ГРУ, не веднъж е била в основата на важни държавни решения и е помагала за националната сигурност” -заяви преди две -три години тогавашният руски президент Владимир Путин при откриването на новата секретна централа на ГРУ в Москва. Тогава той и журналисти разгледаха много суперсекретни помещения, включително могъщия Команден пункт, където се събира цялата информация, включително от космическите спътници.

rusia 2

 

"ГРУ са очите и ушите на руската държава" - заяви тогава гордо Путин. Но ето, че минаха две години и се взе решение да се икономисат пари за сметка на военния "спецназ". Според съобщения в медиите в ГРУ предстоят и големи съкращения в централата на управлението. Очаква се с 1/3 да бъде орязан и броят на агентите на руското военно разузнаване в чужбина.

Според експерти бойците на военното разузнаване ще бъдат прехвърлени предимно в спецчастите, които са подчинени на руското МВР. Тези части не само не се съкращават, а се укрепват с още командоси и най-ново оръжие. Така ще продължи тенденцията за засилване на позициите на вътрешното министерство за сметка на други силови ведомства и армията, особено в лицето на ГРУ. За никой не е тайна, че управлението бе създадено още по съветско време, за да служи като противовес на някога могъщото КГБ. Сега конкуренцията е между ГРУ и наследника на комитета за сигурност - Федералната служба за сигурност (ФСС). Руските власти целенасочено увеличават броя на милиционерите и техните спецчасти - ОМОН (Отряд на милицията за особено назначение). През последните години тези части бяха основно реформирани и в момента има 208 спецотряда. Също така бяха създадени още 87 отряда на Отряда на милицията за специално назначение (ОМСН), като двете организации общо наброяват 25 000 елитни бойци. МВР разполага и с Вътрешни войски, чиято численост днес е около 170 000 души. Това са основно новобранци, които не се обучават за командоси. До 2011 г. тези войски трябва да бъдат съкратени на 140 000 и ще охраняват предимно обществени мероприятия.

Стана известно, че ще бъдат създадени няколко нови центъра на "спецназ" под шапката на вътрешното министерство - в Татарстан, Алтайския край, в Новосибирска и Нижегородска области. Също така ще се възроди и още една легендарна част на МВР - Специалният отряд за бързо реагиране (СОБР), която беше създадена през 1993 г. и също успешно действаше в Северен Кавказ, но бе разпусната преди няколко години. СОБР се използваше предимно за борба с терористи, освобождаване на заложници и задържането на особено опасни престъпници.

Руското правителство също така съобщи, че ще увеличи с 50% заплатите на работещите в системата на МВР.

Според "Таймс" новината за увеличението е дошла няколко дни след като премиерът Владимир Путин наредил на кабинета да увеличи с 20% месечното възнаграждение на военните. Така противостоянието между силовите структури в Русия навлезе в нова фаза. Очевидно в момента Кремъл залага на вътрешните части за сигурност.

ИСТОРИЯ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА СЪС СПЕСИАЛНО НАЗНАЧЕНИЕ НА РУСИЯ.

СПЕЦНАЗ НА ГРУ НА ГЩ ВС НА РУСИЯ.

Историята на подразделенията със СпН на ГРУ на ГЩ ВС на СССР (Русия) води началото си от 24.10.1950г., когато започва създаването на отделни роти със СпН (ОРСпН). Основното им предназначение е било борба с мобилните ядрени оръжия, намиращи се на въоръжение в страните от НАТО. Освен това те са били подготвени и за разузнавателни и диверсионни действия в тила на противника.

Създаването и развитието на СПЕЦНАЗ на ВС на СССР, а след това и на Русия може да се раздели на няколко етапа:

- Първи етап 1950 - 1960 г. (отделна рота, отделни батальони);

- Втори етап 1961 - 1979 г. (създаване на бригади и учебни заведения);

- Трети етап 1979 - 1989 г. (Афганистански);

- Четвърти етап 1989 - 1994 г. (Разпад на СССР и последствията от това);

- Пети етап 1994 - 1998 г. (Първа Чеченска война и осъзнаване последствията от нея);

- Шести етап 1998 - 2000 г. (Дагестан, Втората Чеченска война);

- Седми етап 2000 - 2010 г. (Втората Чеченска война. Южна Осетия, период на реформи).

История на създаване на частите и съединенията със СпН на ВМФ:

- Първи период 1930 - 1941 г. (първи опити);

- Втори период 1941 - 1945 г. (създаване на РОСН - прототип на съвременните части със СпН на ВМФ);

- Трети период 1950 - 1960 г. (борба за създаване на части за специално разузнаване на ВМФ и създаване на МРП. Борба за създаване на части водолази - разузнавачи);

- Четвърти период 1960 - 1992 г. (бойна подготовка и изпитания на техника);

- Пети период , Съвременен етап.

rusia 3

ПЪРВИЯТ ЕТАП на формиране на СПЕЦНАЗ на ГРУ, завършил със създаването на 46 ОРСпН , в които служел истинският армейски елит по това време. В този си вид СПЕЦНАЗ на ГРУ просъществувал сравнително кратко време. През 1953г. във връзка с предприетите мащабни съкращения във ВС на СССР, в армията останали само единадесет ОРСпН, които били присъединени към 10 БрСпН.

rusia 4

В СПЕЦНАЗ на ГРУ влизат, както офицери, преминали специален курс на обучение и наборни войници. Съществували са и подразделения само от офицери. Войниците са се подбирали много внимателно  - най-способните, най-добрите, сред най-добрите.

rusia 5rusia 6

За подготовка на офицери за СПЕЦНАЗ през 1968г. във Военно десантното училище в Резан, бил създаден Факултет Специално разузнаване, на когото подчинили 9-та курсантска рота. В самото начало офицерите са били подготвяни от най-добрите преподаватели по уникални методики. Първоначално съставът на 9-та рота бил подбран от курсантите на останалите 8 роти на училището, поради което тя става най-добрата в училището . Подготовката на курсантите от тази рота, коренно се различавала от тази на останалите роти. Те изучавали по един от следните чужди езици: английски, френски, немски, китайски и получавали диплома за преводач. Коренно се е различавала и самата им бойна подготовка и особено, тактическа им подготовка. От 1981г. на мястото на 9-та рота са създадени 13-та и 14-та роти.

През 90-те години на базата на Факултет Специално разузнаване на ВУ в Резан и Разузнавателния факултет на бившето Киевско Общо войсково командно училище е създадено специално училище в Новосибирск за подготовка на млади офицери за поделенията СПЕЦНАЗ.

След време те повишават квалификацията си в: курс за усъвършенстване на офицерите разузнавачи, ВА Фрунзе, след което са произвеждане в старши офицери за тези поделения.

Сериозна е била и подготовката на самите поделения СПЕЦНАЗ. За разлика от останалите армейски поделения, при тях се с обръщало по-голямо внимание на бойната подготовка и постоянното усъвършенстване на навиците. Всеки боец се е стремял да се самоусъвършенства и подготвя допълнително извън предвиденото в програмите.

rusia 7

- Частите и подразделенията СПЕЦНАЗ на ГРУ, са едни от най-елитните войскови части и подразделения на РФ, доказали се още във войната в Афганистан.

Подразделенията със СпН на ГРУ са участвали активно в много въоръжени конфликти .Техни инструктори са изпращани често да обучават подразделения на приятелски-съюзнически страни. Значителна роля изиграват и във войната в Афганистан. Особено важна роля имат в Специалната операция(СО) по унищожаването на афганистанския ръководител Хавизул Амин. Той се намирал постоянно в двореца си , който превърнал в истинска крепост, с многочислена и отлично подготвена охрана. Да се овладее двореца и ликвидира диктатора съвсем не било проста работа. Участниците в тази СО все още я считат за чиста авантюра. Естествено в СО са участвали и подразделения със Спн на КГБ Гром и Зенит (в бъдеще преименувани на Альфа и Вьiмпель), но заслугата на подр. със СпН ГРУ е безспорна.

Половин година преди щурма на двореца на Амин бил създаден т. н. Мюсбат( Мюсолмански батальон), това е 154 отделен отряд със СпН, в който са влезли само бойци мюсолмани от всички подразделения със Спн на ГРУ. Този отряд бил тайно внедрен в охраната на двореца на Амин. Охраната на двореца се е състояла от три обръча (кордона), като: във външния се е намирала мощна въоръжена бригада ; във вътрешния е била разположена личната гвардия на Амин; между тях се разположил Мюсбат, превърнал се по-късно в Троянски кон. В деня на щурма хората от Мусбат блокирали външния пояс на охраната и са осигурили проникването в двореца на другите подразделения със СпН, и са ги поддържали при щурма. СО завършила с успех. Вечерта на 27.12.1979г. Амин бил убит. По същото време на летище Баграм се приземяват и първите самолети със подразделения от Пековската и Витебската ВДД-и , които бързо са установили контрол над ключови обекти в Кабул. Няколко дни след щурма на двореца на Амин Мюсбате изведен от Афганистан и след кратка почивка и доокомплектоване отново е върнат обратно, където съвместно със другите подразделения със СпН, продължава да изпълнява бойни задачи. Следва да се отбележи, че в Афганистан подразделенията със СпН са използвани по предназначение. Те са изпълнявали задачи , като се започне от съпровождане и охрана на колони и се завърши с организиране на засади на кервани и отряди на противника.

Макар да е имало провали и неуспехи подразделенията със СпН на ГРУ бързо са се приспособили към новите условия и скоро са станали истински проблем, най-главният, най-важният проблем за противника. Когато подразделения със СпН са преследвали противникови отряди на територията на Пакистан, пакистанските граничари са предпочитали, да не им противодействат.

rusia 8

След разпадането на СССР, СПЕЦНАЗ на ГРУ са понесли немалко загуби. Няколко бригади със СпН са се оказали в подчинение на ВС на бившите съветски републики. Останалите в състава на ВС на РФ са взели участие в много от конфликтите на територията на бившия СССР. Особено активно участие вземат в Чеченската кампания. Тук отново се повтаря опита от Афганистан. Неподготвеността на подразделенията на регулярната армия за действие в асиметрична обстановка, налага да се използват основно подразделения със СпН. Именно в този конфликт подразделенията със СпН на ГРУ доказват за пореден път, че са елитни. За тях по-късно един кинооператор казва те бяха истинските псета на войната.

ИСТОРИЯ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦНАЗ НА ВМФ НА РФ. МОРСКИТЕ ДЯВОЛИНА РУСИЯ.

През 1953 г. в Черноморския флот било сформирано подразделение водолази-разузнавачи.

През есента на 1956 г. Министърът на отбраната на СССР Г.К.Жуков издал заповед за създаване на поделение със СпН във ВМФ. Така през същата година в Балтийския флот било сформирана морска част със СпН, която се счита за първото поделение СПЕЦНАЗ във ВМФ. По данни на западните специалисти, те първи са отработвали методики за: подводни диверсионни действия; скокове с парашут във вода в т.ч. от вертолет; изпитване на нови образци технически средства и оръжие.

През март 1955 г. подобно поделение било сформирано и в Тихоокеанския флот, а от ноември същата година и в Северния флот.

През 1967 г. по заповед на главнокомандващият ВМФ бил създаден Учебно-тренировъчен отряд - леководолази на Черноморския флот, на базата на който се формира Отряда зa борба с подводни диверсантски сили и средства (отряди ПДСС), който една година по-късно влиза в състава на 9-то управление на КГБ. Задачите на ПДСС са били: защита на ВМБ и корабите от бойните плувци на противника; специална антитерористична дейност и охрана на ВИП личности.

От 1968 до 1969г.с помощта на специалисти подготвени в Учебно тренировъчния отряд във всички флотове на СССР (Балтийския, Черноморския, Тихоокеанския и Северния) са били сформирани Отряди за борба с подводните и диверсионните сили и средства (Отряди ПДСС). Техни подразделения са разположени във всички по-големи военно-морски бази и задължително там, където са се намирали подводни лодки с ядрено оръжие на борда.

През 1991 г.е създаден Център за силова охрана към Службата за безопасност на Президента(СБП) за основа на който послужило Спецподразделението бойни плувци за охрана на резиденцията за гости на Президента Заря.

По времето на президента Елцин това подразделение е било принуждавано да изпълнява непрофесионални задачи. Така например през 1996 г. група бойни плувци със цялото си снаряжение било изпратено в с.Първомайское,завладяно от чеченски терористи. Използването на това елитно поделение като наземна щурмова сила, е могло да се роди само в главата на тогавашния президент. Благодарение на разума на ръководителят на операцията, групата не е използвана. По време на скандалното пътуване на Елцин с кораб по р.Енисей бойните плувци от СБП са спасили прессекретаря на Президента Костиков, изхвърлен зад борда по заповед на пияния Президент.

ПДСС се отличава в своята професионална област през 1994 г., когато по време на посещението на кралицата на Великобритания в Санкт Петербург, когато поради много студеното време и ниска температура на водата, водолазите от елитната английска бригада със СпН, съпровождащи кралицата, се уплашили от преохлаждане и отказали да се гмуркат във водите на Финския залив. Тогава руските бойни плувци спокойно са поели дежурството под вода на кораба на кралицата.

В средата на 1970 г. Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на СССР (ГРУ) създава свое подводно разузнавателно-диверсионното формирование наречено „Делфин”, чиято задача са тайни операции срещу военноморски бази на чужди държави.

От 1981 г.е създадено и подразделение бойни плувци в отряд „Вимпел”. Подборът на кандидатите за това подразделение бил жесток, от 120 кандидати имащи съответната подготовка са подбирани по 10, защото задачите на подразделението са имали,не само оперативно-тактически, но и стратегически характер. По време на конфликт задачите на бойните плувци на подразделението са били: проникване на територията на противника и изваждане от строя на системата за управление на ВМБ, ПВО, ПЛО и да овладеят важни обекти и ги удържат до подхода на основните сили.

Подборът за морските СПЕЦНАЗ бил много строг и дълбоко законспириран. Даже подбраните за служба морските подразделения със СпН, до пристигането си в тези подразделения не са знаели къде са попаднали.

Личният състав на отрядите ПДСС се подбира сред морските пехотинци, получили препоръки от командирите. Изисква се кандидатът да бъде емоционално уравновесен, способен да запазва спокойствие в екстремни ситуации, да не се бои от тъмнината и самотата, от затворено пространство, да издържа големи физически натоварвания, да издържа при дълбоко потопяване във вода.

Успешно издържалите психологическите и медицинските тестове, кандидати се обучават като курсанти. Базовата им подготовка, продължава половин година (26 седмици) и се дели на три етапа:

rusia 9

Подготовка на "Делфин"

Първият етап е с продължителност седем седмици. Учебният ден трае 15 часа. Курсантите изпълняват кросове на далечни разстояния, плуват, гребат, преодоляват полоса от препятствия. Всеки ден натоварванията се увеличават, а изискванията стават все по- големи. Освен това инструкторите постоянно устройват изненади. В седмата седмица (последната) проверяват способностите на курсантите да издържат на огромни физически и психически натоварвания. През това време се спи само по 3-4 часа на денонощие. Курсантите извършват марш на скок с пълно бойно снаряжение на 100 километра, преплуват със водолазен костюм 18,5 км (10 мили), буксирайки при това товар, който тежи до 40 кг. Средно този етап преминава един на 15-20 курсанти.

Вторият етап е с продължителност 11 седмици. Курсантите изучават: водолазно снаряжение; миноподривна дейност; тактика на бойните операции на малки групи на вода и земя; основи на войсковото разузнаване; свързочна подготовка; хладно и огнестрелно оръжие. Следват парашутна подготовка, алпинизъм, управление на подводни и надводни транспортни средства. Изучават се и се отработват различни действия под вода, методи на проникване в здание по вода. Много време се отделя и на ръкопашния бой, особено под вода с нож. Момчетата от отряд „Делфин” отработват методи за шоково, травматично и смъртоносно действие върху противника. По време на изпълнение на различни учебно-бойни задачи спецназовците, се тренират, разпределени, по малките подразделения(групи) бойни плувци. Целта е всяка малка група подводни плувци – двойка, тройка, четворка и др. да действа в синхрон, като един добре смазан механизъм. След като приключи вторият етап на обучението, курсантите се явяват на изпит по охрана и отбрана на брегови обекти и кораби от плувци диверсанти на противника. Този изпит се провежда по време на учения, които са моделирани, като истински бойни операции. Тук се проверява умението за действие под вода на различни дълбочини – ориентиране, наблюдение в условия на лоша видимост, водене на подводни действия(битки), преследване на противник, измъкване от преследване, маскиране на дъното и др. Успешно издържалите изпита се изпращат в отделната бригада на морската пехота за затвърдяване на придобитите навици.

Третият етап е с продължителност осем седмици. Опитни инструктори всеки ден контролират курсантите. След това едни от плувците остават в бригадата, други се връщат в отрядите ПДСС, където са преминали обучението.

Най-способните преминават двугодишно обучение в специалния разузнавателно-диверсионен център, който до разпада на СССР се намираше на соленото езеро Балхаш в Казахстан (езерото е с площ повече от 17 хиляди кв.км и дълбочина до 226 метра).Там курсантите са изпълнявали парашутни скокове от различни височини, като се започне от 200 метра,на различна местност – на вода, в гора,в планина, в степ, през деня и нощта. Плувците десантират по въжета (въжени стълби) от вертолети – от височина 40 метра за 28 секунди, и без стълби, скачайки във вода от височина 5 метра. Усвояват излизане от подводница с помощта на торпедни апарати, учат се да унищожават кораби, мостове, да завземат летища, командни пунктове, да оцеляват във всякакви климатични условия, да оцеляват и бягат от плен, да работят с различни видове радиостанции. Немалко време отделят на усъвършенстване на стрелбата от различни видове огнестрелно оръжие, с приоритет на подводното.

rusia 10

Така в продължение на няколко месеца физическите психологическите натоварвания по време на обучението на подбраните кандидати са достигали пределни стойности. Кандидатите внимателно са наблюдавани от подбрани от бойните подразделения старшини-инструктори. Физическата и професионалната подготовка се оценяла по нормативи, а психологическата устойчивост е проверявана при преодоляване на различните изпитания.

Матросите и старшините подбрани за тези поделения са служили по три години. Програмите им за обучението през годините били много разнообразни и включвали: водолазна, въздушнодесантна, навигационно-топографска, специална морска, физическа подготовка, минноподривно дело, ръкопашен бой, оцеляване (преживяване ) в условията на различните театри на военните действия, свързочна, медицинска и др. подготовки, необходими за успешно изпълнение на бъдещите им задачи. Кандидатите са обучавани и целенасочено по водене на разузнаване в приморски направления в интерес на флота, унищожение на мобилни ракетни пускови установки, командни пунктове, хидротехнически съоръжения, морски плавателни съдове и др..

За изпълнение на широкия спектър от задачи бойните плувци са снабдени с необходимото въоръжение и технически средства: късоцевно и дългоцевно оръжие (автомати и пистолети за подводна стрелба) и стандартните такива, на останалите подразделения СПЕЦНАЗ , включително, и за безшумна и без пламенна стрелба на сушата. За усилване на огневата си мощ отрядите ПДСС са притежавали и гранатомети, ПЗРК, ПТУРС и др., които са използвани в зависимост от поставената задача. Инженерното им оборудване включвало освен взривни вещества и различни видове специални противокорабни мини.

Морските спецназовци са обучавани прехвърляне в тила на противника по следните способи: наземен (по суша ), по въздух, морски (по вода) или комбинирано. За прехвърляне по парашутен способ са използвани парашути, позволяващи скок със водолазно оборудване на вода от пределно ниски височини (тренирани са изпълнение на парашутни скокове от 120,100,80 и 60 м.височина). Полковник В.Поедняков е поставил рекорд, като изпълнил парашутен скок от свръх малка височина - 50 м., без запасен парашут. Тренирали са изпълнение на парашутни скокове при скорост на вятъра до 15м.

rusia 11

В отряда подразделенията се специализират за действие по региони на предполагаеми бойна мисии – Латинска Америка, САЩ и Канада, Западна Европа, Югоизточна Азия, Южна и Югозападна Африка, Близкият изток, страните от Средиземноморието.

След обучението в центъра диверсантите се изпращат в Севастопол, където в делфинариуми изучават методите на борба с морски животни, тренирани за унищожаване на бойни плувци. Борбата с подводни диверсанти делфините тренират на манекени и истински плувци.По такава програма работят лаборатории на ВМФ на САЩ. Но съветските специалисти разработват свои методи на борба с морските животни. Причината е, че по време на една от операциите за взривяване на американски транспортни кораби с боеприпаси в пристанището Камран загиват двама плувци на “Делфин”. Те са убити от бойни делфини, докарани тук от САЩ за охрана на акваторията на пристанището. Опитите на американците да използват своите делфини против съветските бойни плувци на крайбрежието на Никарагуа завършва с ликвидиране на животните.

Успехът на една операция на бойните плувци е невъзможна без помощта на научните подразделения. Те дават точна информация за хидрографските условия в района на десанта - за подводни течения, за релефа на бреговата линия, естествените укрития, опасни за хората морски животни, за температурата и прозрачността на водата и пр. Те осъществяват и звукова връзка с плувците, осигуряват ги с хидроакустични фарове, ориентират ги за местоположението. Подразделенията за техническо осигуряване се намират на борда на “научно-изследователски” кораби (на Руската АН) или в секретните отсеци на огромни плаващи заводи за преработка на риба, раци, калмари.

Въоръжението и снаряжението на бойните плувци на ГРУ се състои от безшумно скорострелно оръжие, оптически и лазерни прицели и целеуказатели, вакуумни боеприпаси, реактивни гранатомети, огнемети. Водолазното им оборудване , освен апаратите и костюмите за подводно плуване съдържа и хидроакустични станции, навигационни прибори и др. За придвижване под вода се използват индивидуални буксировчици, свръх малки подводни лодки. В средата на 80-те години е създадена свръх малката “Пираня”. Но връх в конструкторската мисъл е “Сирена”.

До разпадането на СССР бойните плувци са изпълнили не малко бойни операции в различни части на света: Виетнам, Индия, Близкия Изток. Осъществявали са подготовка на подводни плувци на приятелски страни, охранявали са съветската ВМБ в Етиопия, корабите на ВМФ по време на пребиваването им в Ангола, Мозамбик, Никарагуа и Куба. Участвали са в разминирането на Персийския залив и Карибско море.

 

Спецназ на специалните служби

Спецназ на Службата за външно разузнаване (СВР)

rusia logo 4

Емблема на СВР

По време на съществуването на Съветския съюз разузнавателните и контраразузнавателните функции са обединени в единна мегаструктура, наричана през различните исторически периоди с различно наименование - ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ и в крайна сметка КГБ - Комитет госсударственой безопасности. С разпадането на СССР мегаструктурата също е разформирована, давайки началото на няколко самостоятелни агенции. Функциите на външно разузнаване са възложени на Службата за външно разузнаване (СВР). По време на КГБ комитетът разполага с отряд "Вимпел", за който информацията е особено оскъдна, предвид изключителната му секретност, но се предполага, че е специализиран в провеждането на диверсионни операции във всяка точка на земното кълбо и множество специалисти го сочат като най-елитното спецподразделение на СССР. С края на Съюза и разформироването на КГБ външното разузнаване е възложено на новосформираната едноименна Служба СВР, но веднага се усеща липсата на "Вимпел", който изпада в дълбока криза, прехвърлян е от подчинение в подчинение между силовите ведомства на новата Руска федерация. Така около 1997г. се предполага, че е формирано подразделението:

 • "Заслон" (Отряд специального назначения „Заслон“) - СВР отказва всякаква информация относно съществуването му, но се смята, че то се състои от около 350 бойци и че основното му предназначение е сигурността на дипломатическите мисии на Руската федерация, екстракцията на агенти на СВР в непосредствена опасност и евакуацията на руски граждани от зони на конфликти зад граница.

СПЕЦИАЛНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (СПЕЦНАЗ) НА КГБ (ФСБ) НА РУСИЯ

Спецназ на Федералната служба за безопасност (ФСБ)

rusia logo 5

Емблема на Федералната служба за безопасност

За разлика от много други държави в Съветския съюз разузнавателните и контраразузнавателните функции са обединени в единна мегаструктура, наричана през различните исторически периоди с различно наименование - ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ и в крайна сметка КГБ - Комитет госсударственой безопасности. С разпадането на СССР мегаструктурата също е разформирована, давайки началото на няколко самостоятелни агенции. Функциите на външно разузнаване са възложени на Службата за външно разузнаване (СВР). Функциите по охрана на висшето държавно ръководство и правителствените обекти и резиденции - на Федералната служба за охрана (ФСО). Държавните комуникации са поверени на Федералната агенция за правителствена свръзка и информация (ФАПСИ). Контраразузнаването и борбата с тероризма са възложени на Федералната служба за безопасност (ФСБ). В това отношение до голяма степен тя е еквивалент на Федералното бюро за разследване на Съединените щати. Действието срещу особено сложни и тежки противообществени прояви като сепаратизъм, тероризъм и действията на чужди тайни служби срещу интересите на Руската федерация налагат поддържането на високоподготвени собствени специални формирования в състава на службата.

На централно подчинение

Център със специално предназначение на Федералната служба за безопасност на Руската федерация (Центр специа́льного назначе́ния ФСБ Росси́и (ЦСН ФСБ России)) - на централно подчинение подразделенията Спецназ са формирани в Центъра със специално назначение. Той включва:

 • Управление „А“ „Альфа“ ЦСН ФСБ России - елитното контратерористично подразделение на Руската федерация.
 • Управление „В“ „Вымпел“ ЦСН ФСБ России - също елитно подразделение, но създадено по съветско време за диверсии зад граница, първоначално формирано от бойци от морските погранични войски на КГБ, така че е по-добре подготвено от Алфа за провеждане на операции по завземане на кораби, в районите на морето, реките и други водоеми, АЕЦ и т.н.
 • Управление „С“ „Сигма“ ЦСН ФСБ России - елитно подразделение за прикритие на държавната граница в подкрепа на редовните погранични подразделения на Пограничната служба на ФСБ.
 • отряд ССН (Силы Специального Назначения (ССН) ЦСН ФСБ России) в Ессентуки
 • отряд ССН (Силы Специального Назначения (ССН) ЦСН ФСБ России) в Крим

На регионално подчинение

Територията на Руската федерация е разделена на региони, за които отговарят териториални отдели на ФСБ. Във всеки от тези региони има развърнат по един регионален отдел със специално назначение.

 • Регионален отдел със специално назначение (РОСН) „ГРАД“ (Санкт Петербург)
 • Регионален отдел със специално назначение (РОСН) (Хабаровск)
 • Регионален отдел със специално назначение (РОСН) (Владивосток)
 • Регионален отдел със специално назначение (РОСН) (Иркутск)
 • Регионален отдел със специално назначение (РОСН) (Нижни Новгород) (с втори отдел в Саров)
 • Регионален отдел със специално назначение (РОСН) „Малахит“ (Екатеринбург)
 • Регионален отдел със специално назначение (РОСН) (Новосибирск)
 • Регионален отдел със специално назначение (РОСН) „Ворон“ (Воронеж)
 • Регионален отдел със специално назначение „Касатка“ (Мурманск)
 • Регионален отдел със специално назначение (Красноярск)
 • Регионален отдел със специално назначение (Краснодар) (с отдели в Сочи и Новороссийск)
 • Служба за съпровождане на оперативни мероприятия (ССОМ) „Каспий“ в Република Дагестан
 • Служба за съпровождане на оперативни мероприятия (ССОМ) „Гранит“ в Чеченската република
 • Отдел за съпровождане на оперативни мероприятия (ОСОМ) в Република Ингушетия
 • Отдел за съпровождане на оперативни мероприятия (ОСОМ) в Република Кабардино-Балкария
 • Отдел за съпровождане на оперативни мероприятия (ОСОМ) в Република Башкирия
 • Отдел за съпровождане на оперативни мероприятия (ОСОМ) в Република Татарстан
 • Групи за съпровождане на оперативни мероприятия (ГСОМ) в отделните субекти на Руската федерация

Спецназ на Граничната служба на ФСБ

Охраната на държавната граница на Руската федерация е поверена на военизирана служба, така както е било и по съветско време. Тези военизирани подразделения са разпределени в окръзи на Граничната охрана с характера на военни окръзи със свои мобилни, специални и авиационни подразделения, но напълно отделни от въоръжените сили на Руската федерация. Спецназ Пограничной службы ФСБ РФ [править | править вики-текст]

 • Управление „С“ („Сигма“) е на централно подчинение и като такова влиза в състава на Центъра със специално предназначение на ФСБ РФ
 • Отделни групи за специално разузнаване (Отдельные Группы Специальной Разведки (ОГСпР)) на пограничните отряди и на пограничните окръзи
 • Десантно-щурмови маневрени групи (Десантно-штурмовые маневренные группы пограничных отрядов, Отделения Мобильных Действий, Отряды Мобильных Действий), наричани също и "летящи застави". Тяхното предназначение е при извънредни обстоятелства, свързани с нарушение на държавната граница да десантират с вертолети на службата, прикривайки застрашените труднодостъпни гранични участъци до прехвърлянето на достатъчни подкрепления за изолирането им, а също и високо мобилни действия по издирване и неутрализиране на вражески групи в труднодостъпни планински погранични райони.
 • Регионални отдели със специално назначение (РОСН) на пограничните управления на ФСБ на Руската федерация
 • Регионални служби със специално назначение (РССН) на пограничните управления на ФСБ на Руската федерация

История на Специалните подразделения на КГБ (ФСБ):

- Известните в цял свят (станали отдавна легенди) отряди АЛФА и ВИМПЕЛ” (Преди тях са действали нещатните Оперативните групи със Специално назначение (ОГ СпН): Зенит и Касад; Гром и Карпати; Тибет и Омега; Урал и Кавказ; Север и Алтай );

- Специални подразделения Управления ФСИН (УФСИН) разпределени по цялата територия на Русия. Всяко териториално подразделение има свое име - например ОСН Тайфунсе нарича УФСИН на Русия за Санкт-Петербург и Ленинградска област; ОСН Сатурн се нарича УФСИН Русия за Москва; ОСН Росич се нарича УФСИН на Рязанска област и т.н .

Освен щурма на двореца Амин и Специалните операции в Чечня, подразделенията Спецназ на КГБ, са провели успешно и редица други операции по цял свят - в Латинска Америка, Югоизточна Азия, Африка, Близкия Изток и Европа. За много от тях, нищо не е известно, дори на професионалистите. В историята и до днес за разузнавателно - диверсантската резидентура, създадена от КГБ през 60-те години на миналия век на територията на САЩ и Западна Европа остават много тайни и загадки или т. н. бели петна .

ГРУПИ (ОТРЯДИ) АЛФА И ВИТЯЗНА КГБ .

През лятото на 1996 г. с указ на Президента на РФ бил създаден антитерористичен център към ФСБ (АТЦ ФСБ). Този център е създаден на базата на бившето Управление за борба с тероризма (УТБ) на КГБ на СССР, като в състава му влизат управления А (бившата група Алфа) и В - бившото Управление на Специалните операции, създадено на базата на подразделение Вимпел (бившия СПЕЦНАЗ на вътрешното разузнаване) с присъединяване към него на група Вега, подчинена до този момент на МВД. В структурата на АТЦ са били включени аналитици, оперативен отдел, отдел за тренировки и свръзка, а в случай на кризисна ситуация ръководството на АТЦ е може да привлича за изпълнение на задачи сили от ФСБ,МВД,ФПС и други ведомства. През май 1997 г. Антитерористичния център е преименуван в Департамент към ФСБ за борба с тероризма, а на по-късен етап е преименуван на Департамент за защита на конституционния строй и борба с тероризма на ФСБ .

Първоначално в състава на Департамента е имало четири управления: Оперативно (терор), Алфа, Вимпели Управление К. Последното е наследник на небезизвестното Пето управление на КГБ - провеждащо идеологическо контраразузнаване. По - късно в структурата на  Департамента се е появило Управление за конституционна безопастност (УКБ). По-късно се сливат двете структури ДБТ и УКБ в едно цяло. В последствие в ДТБ остават само Оперативното управление и щаб (групите А и В били изведени от състава на Департамента в Център със Специално назначение), а структурата на Департамента придобила следния състав:

- Център със Специално назначение;

- Управление за работа с регионите;

- Организационно - оперативно управление;

- Оперативно - раз. управление;

- Управление за борба с терористи и политически екстремисти;

- Оперативно - координационно управление за Северен Кавказ.

ГРУПА (ОТРЯД) АЛФА НА КГБ .

rusia logo 6

Група (Отряд) АЛФА от КГБ на СССР (в последствие трансформирана в Управление А към ФСБ на РФ) е специално антитерористично подразделение, специализирано в неутрализиране на терористи и освобождаване на заложници от завзети (отвлечени) въздушни и морски съдове, наземни танспортни средства, държавни обекти на собствена територия (сгради) и на територия извън границата.

В НАЧАЛОТО на 70-те години в света рязко се увеличили случаите на отвличания на самолети с вземане на заложници, нападения над посолства, задействали се много от огнищата на национализма. Тези процеси не отминали и СССР.

Решението за създаване на Група със СпН към КГБ, било взето от Политбюро на ЦК на КПСС през 1974г. Началникът на 7-мо Управление на КГБ ген.м-р Михаил Малютин извикал при себе си зам.председателя на КГБ Семен Цвигун и му казал: Юрий Владимирович заповяда да се създаде бойна група за противодействие на отвличанията на самолети. При това, той подчертал, че тя ще бъде подчинена лично на председателя на КГБ на СССР Юрий Андропов. В кратки срокове в КГБ разработили Положението на група А - основен документ, който определял статута на подразделението, неговите цели, задачи и принципи за функциониране. Всички предложения на работната група били приети от комисията, състояща се от тримата заместници на Председателя на КГБ Юрий Андропов и на 29 юли 1974г. (тази дата се счита за знакова, защото тогава се ражда съветският антитерор) Андропов подписал заповед с гриф Строго секретно и Особена важност за създаване на Груп Ав 7-мо управление на КГБ и подчертал: Командира ще избера сам! Нарича се Група А, но е известно повече под названието АЛФА (както я наричат и журналистите). Групата била подчинена лично на Председателя на КГБ, макар,че била в състава на 7-мо управление. Основните му задачи включват: силови операции по предотвратяване на терористични актове; освобождаване на заложници ; провеждане на операции с повишена сложност; действия в горещи точки по света в т.ч. в Афганистан и Чечня .

За командир на групата е назначен (подбрания, лично от Андропов) ст.л-т Виталий Бубенин – Герой на Съветския съюз. На всеки шест месеца той лично докладвал на главата на ведомството за степента на подготовка и състоянието на подразделението. Групата е формирана изключително на доброволен принцип. И макар изискванията към кандидатите да са били изключително високи, на конкурса са се явили огромен брой желаещи. За членове на Групата са подбрани само офицери от Централните и Главните управления на КГБ (спортисти, шампиони на управленията, първокласни стрелци - подбрани са само 30 души от хиляда кандидати), притежаващи не само великолепна физическа и бойна подготовка, но и високо образование и интелект. В Групата са попаднали , само тези офицери,които са прослужили в КГБ най-малко три години. „На подразделението са били необходими не бездушни роботи за изпълнение на заповеди, а хора, можещи да мислят и самостоятелно да вземат решения в критична ситуация. И накрая всички са се оказали истински фантоми в делата си. Хората влезли в Група „А”, не за пари и придобивки, а за да се борят с тероризма - за тази борба те са били готови да пожертват живота си. При подбора се е обръщало внимание на способностите на кандидата бързо да се сработва (разбира) с хора, скоростта на реакциите, съобразителността и поемането на разумен риск и много други. Особено внимание се е обръщало, също така и на организаторските качества на бъдещите членове на Групата и уменията им за работа в екип.

Трябва да се отбележи, че заплатите на членовете на Групата, били такива, каквито са и в подразделенията, където са служили по-рано.

След сформиране на Групата започнали тренировките. Те са провеждани при високи натоварвания (на предела на силите), денем и нощем при всякакви метеорологични условия. Кормували са различна техника, включително танкове, вертолети и морски катери. Изпълнявали са парашутни скокове и са се гмуркали и плували с водолазно оборудване, тренирали са алпинизъм, изучавали са устройство на различни видове самолети, действали са в подземната шахтова система, извършвали са марш - наскоци, големи преходи и т.н. Овладявали са и са действали с различни видове късоцевно, дългоцевно и хладно оръжие, включително и с най - новите образци, намиращи се на въоръжение в армиите на чуждите страни. Сами са разработвали варианти и са тренирали освобождаване на посолства и отвлечени самолети с взети заложници. Създавали са нестандартни ситуации и са тренирали по тях. Разработвали са модели за освобождаване на заложници в различни ситуации, които биха могли да възникнат в учреждения, жилища, железопътния транспорт, самолети, автобуси, кораби и др. В хода на тренировките сътрудници на други управления на КГБ с богат оперативен и служебен опит са действали като противник (терористи), но даже и те са оставали изумени от внезапните и нестандартни действия на членовете на Групата.

В същото време в щаба на групата се събирали данни за основните стратегически обекти на територията на СССР: посолства, летища, местата, където се получават струпвания на много хора и др. За всички тези обекти са разработвани тактически варианти за действия.

За Групата е събирана информация за Специалните подразделения на чужди държави. Предоставяни са им преводни материали, например за подготовката на американския отряд „Делта”, откъдето са взаимствали тактически прийоми, особено взаимодействието вътре в подразделението и т.н..

При обучението се отделяло особено внимание на психологическата подготовка на членовете на Групата, тъй като им предстояли действия срещу терористи – хора с непредсказуеми действия, често намиращи се на границата на нервен срив. Затова членовете на Групата са изучавали задълбочено психология, с разбирането, че професионално (грамотно) проведения диалог с терористите може да се окаже по - ефективен от всяко друго оръжие, което се разрешавало на сътрудниците на Група „А” да използват, в случай на крайна необходимост.

Паралелно с разработване и усвояване тактическите прийоми, внимателно се изпробвали и подбирали оптималното въоръжение , специални средства и снаряжението на Групата. Изпробвани са налични видове стрелково оръжие, използвано, както в СССР, така и в останалите страни по света. За тях в Изследователските институти са разработени уникални образци въоръжение, като: автомат за подводна стрелба; безшумна снайперска карабина и др. Сериозно внимание е отделено и на екипировката. Стигнало се е до извода, че подразделението следва да разполага с няколко комплекта оборудване (от три до пет), което да бъде използвано при изпълнението на различните задачи, които могат да възникнат. На защитните средства (бронежилитки, каски, шлемове и др.) се отделяло приоритетно внимание, използвани са най-съвременните материали и технологии за тяхното производство (титан, кевлар и др.). Разработени са и ефикасни средства за използване на нервно - парализиращ газ.

Цялата дейност на Група „А” била внимателно засекретена и даже в 7-мо Управление на КГБ, в чийто състав е била  - за целите и задачите на Групата са знаели единици. При изпълнение на задачите си членовете на Групата, често са действали под прикритие с използване на чужда самоличност.

В състава на група „А”, също така било създадено и подразделение за борба с подводни диверсанти и терористи. Неговите членове са подготвяни в база на ВМФ на Балтийско море и в Куба.

През годините Управление „А” се намира под шапката на различни ведомства:

- от 1974 - 1991 г. – Управление в КГБ при Съвета на Министрите на СССР;

- от август - ноември 1991 г. - Управление „Охрана” при Президента на СССР;

- от ноември 1991 - 1995 г. – Главно управление охрана на РФ;

- от 1995 - 1997 г. – Антитерористичен център при ФСБ на РФ;

- от 1997 - 1998 г. – Департамент за защита на конституционния строй и борба с тероризма при ФСБ РФ;

- от 1998 - до наши дни – Център със специално назначение при ФСБ на РФ.

Към настоящия момент Управление „А”(приемник на група „А”), е свръх мобилна, професионална група СПЕЦНАЗ , която също така има в състава си шофьори, пилоти, психолози, лекари, кинолози и др. висококвалифицирани специалисти в различни области. Цялото Управление „А”(Група „А”) е подготвено перфектно по специализирана бойна парашутна подготовка, част от членовете са подготвени по водолазна подготовка, за противодиверсантски действия, друга част по алпийска (планинска) подготовка. Спецназовците продължават, непрекъснато да усъвършенсвуват своята подготовка. Известно е също така, че Спецгрупата се намира в постоянна 24 ч. бойна готовност и е в състояние за броени часове да проведе операции, в различни, даже в най-отдалечените райони на страната. В момента в Управлението в Москва служат около 250 души. В тази бройка на са включени спецназовците намиращи се на щат в трите регионални подразделения – в Краснодар (европейската част на Русия), Екатеринбург (Сибир) и Хабаровск (Далечния Изток).

rusia 12

Операции на група   „Алфа”

1976 г. - Една от първите им успешни задгранични операции е проведена в Цюрих Швейцария на 18.12.1976г. - размяна на Генералния секретар на компартията на Чили Луис Корвалан за съветския десидент Владимир Буковски (съпровождан е от четири сътрудника на спец. групата).

1978 г. - Сътрудници на Групата участват, като охрана на корабите “Грузия” и “Леонид Собинов” по време на провеждащия се Световен фестивал на младежта в Куба.

1979 г. - През март неизвестен гражданин прониква в посолството на САЩ в Москва и поискал да бъде изведен в САЩ, като заплашил, че в противен случай, ще взриви намиращото се в него 2 кг. взривно вещество. Спецназовците от Групата провеждат операция по неутрализирането му, но макар и ранен той задействал част от заряда, който не нанесъл големи материални щети.

27 Декември 1979 г. - Първата си сериозна бойна задача Групата изпълнява в столицата на Афганистан - Кабул, където се осъществява извънредно секретната операция, по превземането на двореца на Хафизула Амин (и неговото ликвидиране), след която започва пълномащабното нахлуване на Съветските войски в тази страна. Операция е наречена „Щурм 333”и в нея са взели участие Групите „Гром”(в продължение „Алфа”) и „Зенит”(сборна група от спецназовци на КГБ) - общо 48д., поддържани от „Мюсолманския батальон” десантчици (т.н.154-ти отряд със СпН на ГРУ на ГЩ). Двореца се е охранявал от 250 отлично подготвени главорези от личната гвардия на президента Амин, разположени в три кордона около двореца. Операция, която по степента на сложност и качеството на изпълнение няма равна на себе си в съвременната история и в последствие заслужено влиза в учебниците на световните Спецслужби. След приключване на задачата в продължение на половин година спецназовците от Групата са охранявали членовете на новото правителство на Афганистан.

rusia 13

Юли 1980 г. След завръщането си в Москва през юли 1980г. спецназовците от „Алфа”са поели охраната на обектите на предстоящите „Олимпийски игри - 80” в Москва. По информация на пресата те са извършвали проверки на морските съдове (първи е бил задействан за целта отряда бойни плувци) и са охранявали Ясер Арафат.

rusia 14

Олимпийските игри в Москва - охрана на обектите и персонална охрана на Ясер Арафат по време на същите.

Декември 1981 г. - Освобождаване на заложници в гр. Сорапул, Удмуртия (двама въоръжени с автомати войници влизат в училище и вземат за заложници 25 ученика и една учителка, с искане да им се предоставят документи и възможност да излетят за САЩ или друга капиталистическа страна).

02.03. 1982 г. - Обезвреждане на въоръжен със самоделно взривно устройство в гр. Ушаков на територията на посолството на САЩ

Ноември 1983 г. - Освобождаване на заложници от отвлечен самолет Ту-134 по линията Тбилиси-Ленинград /сега Петербург/. Отряд „Алфа”, щурмува самолета, през люковете и кабината и обезвреждат терористите, без нито един от заложниците да пострада.

1986 г. - В гр. Уфа 42 сътрудника на Група „А” провеждат антитерористична операция по обезвреждането на 2-ма въоръжени военнослужещи, завзели самолет по линията Лвов – Киев - Уфа .

1988 г. - Сътрудници от група „А” съпровождат терористи (от Тел-Авив до Москва) излетели за Израел със самолет (обезвредени при кацане от израелските спецподразделения), след завземане на автобус със деца в гр.Минеральньiе Водьi и освобождаването им след получаване на самолет и крупна сума пари.

1989 г. - Обезвреждане на терористи, взели заложници в следствения изолатор в Саратовския обл. изпълком.

1990 г. - Сътрудници на подразделение „А”, намиращо се в Ереван, вземат участие в задържането на въоръжена банда „Серого”

1990 г. - Спецназовци от групите „Алфа” и „Витяз” обезвреждат въоръжени рецидивисти в гр.Сухуми, взели заложници в изолатора за временно задържане.

1990 г. - Сътрудници на група „А”взели участие в операция в Ташкент по пресичане на престъпна дейност на терористи завзели пътнически самолет.

Януари 1991 г. - По време на събитията в гр. Вилнюс 67 сътрудници на група „А” деблокират завзетия от привържениците на „Саюдис” телевизионен център. По време на операцията на спецназовци е забранено да използват огнестрелно оръжие, а е трябвало е със сила да си пробият път сред тълпата, а срещу тях е стреляно с бойни патрони, от службата за безопастност - охраняваща сградата и тълпата,при което е убит сътрудникът на група „Алфа” л-т Виктор Шатски и са ранени или контузени няколко души.Независимо от добрата охрана, издигнатите барикади по етажите, изключените асансьори, ескалатори и обливането със студена вода от противопожарните шлангове и стрелбата по тях спецназовци бързо обезвредили охраната на сградата, като са използвали само газови пистолети и шокови и заслепяващи гранати.

Август 1991 г. - Събитията (т.н.пуч - опит за преврат) в Москва. Защитниците на „Белия дом” били обкръжени от танкове и БМП-та. Планът на операцията бил следния: подразделения на МВД е трябвало да отблъснат защитниците от парламента, а подразделения на „Алфа” през осигурен проход влизат и щурмуват сградата. Два часа преди началото на атаката на 24 август командирът на отряд „Алфа”взел решение да не участват в щурма. Мотивите за отказа са била операцията във Вилнюс от януари същата година, когато Групата е била хвърлена в самия пъкал, за разрешаване на политически проблем, а за съдбата на участниците, никой не се е вълнувал.

Защитниците на Белия дом са имали избор - да излязат или да останат, докато хората с пагони такъв избор са нямали тогава. През следващите три дни от базата на група „Алфа”, никаква техника не е излизала, както и членовете на групата. Само радиоелектронната апаратура е работила при пълно натоварване. Кипяла напрегната работа - подразделението събирало подробна информация за всичко, което се е случвало в Москва, оценяла се е обстановката. В „Алфа”, се е правило избор между живота и смъртта за членовете на групата и подразделението като цяло. Ако са участвали в щурма на „Белия дом” - то как би следвало да се нарече този акт? Антитероистически ли? Та нали в Парламента на Русия се намират законно избрания президент и депутати, а не терористи. От друга страна нали и тези,които са заповядали на „Алфа” да щурмува парламента са били също законни министри. Подразделението е създадено за антитерор и винаги е защитавало хората. Защитило ги е и сега, като не е използвало оръжие срещу тях, не изпълнявайки заповед. След събитието сменили ръководството на отряда. Героя на СССР ген.Виктор Карпухин бил снет от длъжност командир на спецгрупа „Алфа” и на 4 юли за ръководител на групата бил назначен бившия и началник (от 1977 до 1988 г.) Героя на СССР ген. м-р Генадий Зайцев.

1993 г. - Освобождаване на 14 ученика в гр. Ростов на Дон, взети за заложници от 4-ма въоръжени терористи, искащи самолет за да излетят за Иран. 57 сътрудници на група „Алфа”, начело с ген. м-р Зайцев провеждат професионално операцията по обезвреждането на терористите.

Октомври 1993 г. - Висшият офицерски състав на спецподразделенията „Алфа” и „Вимпел” с пълно въоръжение и екипировка пристигнало в Кремъл за среща с президента Елцин. Отново на спецподразделенията било заповядано да „щурмуват парламента”. Този път спецназовци решили да отидат при самия върховен главнокомандващ - президента и „да поговорят с него по човешки”. Отново (за втори път) двете групи отказват да вземат, каквото и да е участие в тази операция, доколкото „горчивата история”от последните три години показвала,че с изпълнение на политически задачи, подразделенията за антитерор, не трябва да се занимават. След продължителни разговорите с президента Елцин, са успели все пак да ги убедят, просто да подходят към „Белия дом”. Напуснали Кремъл, установили се в една улица близо до ГЩ и започнали да обсъждат варианти за операцията. Спецназовци влезли в парламента и започнали дълги преговори, които завършили с успех. По собствена инициатива, групите организират извеждането на обсадените в „Белия дом” в Москва депутати (с автобуси и БТР-ри) и защитници, като командирът на група „Алфа” излиза пред парламента и заявява на армейските и милиционерските подразделения, които са обградили сградата, че по кордон образуван от спецназовците ще преминат защитниците на „Белия дом” и предупредил: ако някои приближи на по-малко от 5 м. до кордона и създаде опасност за напускащите парламента – ще бъде използвана физическа сила, а при необходимост и оръжие.Всичко приключило благополучно. Но на „Алфа” и „Вимпел” не им простили. Група „Вимпел е преподчинена на МВД(МВР) и я преименували на „Вега”, но за щастие, както показва историята „Вимпел” не умира. Група „Алфа” пък е отстранена от охраната на президента.

Януари 1995 г.

rusia 15

Участие в щурма на Грозни в Първата Чеченска Война.

Юни 1995 г. - Голям отряд чеченски терористи (около 200 д.) добре въоръжени под командването на Шамил Басаев влиза в гр. Будьоновск и започват да разстрелват наред, като вземат и заложници(жени и деца – около 1000 д.) със себе си и се барикадират в болницата на града. Болницата е блокирана от армейски и милиционерски подразделения. Басаев не искал да води преговори, а щурмуването на болницата било много рисковано, терористите били добре въоръжени, имало опасност за заложниците, а болницата предоставяла идеални условия за отбрана на терористите, тъй като подходите към нея били открити. Все пак от „Алфа” предприемат щурм, в огнения ад от куршуми загиват Дмитрий Рябинкин, Дмитрий Бурляев, Володя Соловов, няколко човека са тежко ранени, а почи всички са леко ранени. Терористите са изненадани от неочаквания щурм и понасят сначителни загуби 21 д. от тях са убити, а по късно от раните си умират още 37 души. Този щурм принуждава терористите да започнат преговори, а 300 заложника са освободени от  сащисания Басаев, без всякакви условия. После започват преговори с Черномирдин, резултатите са известни.

Октомври 1995 г. - Обезвреждане на терорист (въоръжен с пистолет и взривни вещества ), взел за заложници в автобус група от 25 южнокорейски туристи в Москва, като поискал 10 мил.долара и възможност за излитане от Москва със самолет. Започват преговори. Около 22ч. похитителят освобождава всички задържани жени и 3-ма мъже и намалил сумата на 1 мил. долара. Спецназовците щурмуват изненадващо автобуса елиминират терориста и освобождават заложниците.

Януари 1996 г. - Отряда провежда операция съвместно с колегите си от „Витяз” в с. Первомайское - Дагестан срещу отряд въоръжени терористи (около 300 д.) под командването на Радуев, взели за заложници около 350 д.

Декември 1997 г. - Група от отряд „Алфа”, съвместно с група от отряд „Вимпел” провеждат операция по обезвреждане на терористи и освобождаване на заложници, завзели самолет с 142 пътника и 14 членен екипаж на борда, летящ по маршрута Магадан - Москва.

1999 -2004 г. – Спец. подразделенията „Алфа” и „Вимпел” са воювали в Дагестан и Чечня, където са провели много отговорни операции по ликвидирането на много от известните чеченски и арабски главатари на терористите и техните банди.

Юли 2001г. - Щурмова група от отряд „Алфа” провежда операция по обезвреждане на терористи в завзет автобус с пътници в Минеральньiе Водьi.

Октомври 2002 г. - Участие, съвместно с колегите си от „Вимпел” в освобождаването на заложниците в завзетия от 41 терористи театър в Москва, с искане за извеждане на Руските войски от Чечня. След използване на специален газ терористите са унищожени, но за съжаление от усложнения след освобождаването умират 129 човека.

Септември 2004 г. - Участие в освобождаването на заложниците в Училище № 1 в гр. Беслан, Северна Осетия. Загиват трима сътрудници на Управление „А”. На един от тях, Александър Леров е присвоено званието Герой на Русия – посмъртно.

ГРУПА (ОТРЯД) ВИМПЕЛ НА КГБ.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии