facebook3

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА „HEADS-Up” – ПО РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КАСКА (ЗАЩИТЕН ШЛЕМ).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА „HEADS-Up” –ПО РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КАСКА (ЗАЩИТЕН ШЛЕМ).

В продължение на няколко години в армията на САЩ се занимават с разработката и тестването на нов тип каска (електрифициран шлем със система за изображение).

Целта на разработката е било да се изследва и значително да се подобри балестическата защита на лицето и очите.

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ:

resizer2GD

Снимка – Вариант на бъдещата военна каска (защитен шлем) на Научно-изследователската лаборатория на ВМС на САЩ.

В хода на съвременните военни конфликти голяма част от американските военнослужещи са получили травми на главата, като 72% от тях са по лицето. Счита се, че това е в резултат на увеличения брой нападения с използване на самоделни взривни устройства (СМУ), като раните на военнослужещите са вследствие на ударната вълна, осколки и топлинното въздействие на взрива.

Армията на САЩ и Корпуса на Морската пехота са проявили интерес към разработката на нова каска, способна да защити военнослужещия от тези заплахи. В рамките на програмата – „HEADS-Up” в продължение на няколко години е тествана новата каска осигуряваща защита на главата и лицето на военнослужещите с особено внимание на челюстите.

Съгласно отчета на Изследователският център на армията на САЩ –NATIC, в програмата са изпитвани нови балестични материали и оптимизиране защитата на слуха.

Работено е и по интеграцията в каската на устройство за свръзка и обработка на изображения (колиматорен индикатор).

resizer 3GD

Снимка-Новата каска следва да е съвместима с прибор за нощно виждане.

Тестовете на каската са проведени по време на нормалната (рутинна) учебна подготовка.

„Ние успяхме да интегрираме изпитанието на новата каска в ежедневния учебен процес и да осъществим (получим) обратна връзка с военнослужещите – казва Роналт Р., ръководител на програмата „HEADS-Up” – Удивително е, че всеки военнослужещ откойто ние получавахме становище (мнение) беше положително за новото оборудване”.

Военнослужещите са тествали каската в среда за защита от факторите: неблагоприятни метеорологични условия; прах и осколки от камъни.

Основната задача на каската е осигуряване на защита на лицевата част на военнослужещите от балестически заплахи: осколки; взривна вълна и топлинно излъчване произтичащи от взрива на СВУ, мини, минометни снаряди и т.н.

Каската разработвана и изпитвана по програмата – „HEADS-Up” не осигурява защита от пряко попадение на изстрел от автоматична карабина (автомат), но осигурява такава срещу осколки на снаряди и изстрели от пистолет с калибър до 9 мм. Осигуряването на защита от ударната вълна от взрив е доста сложно нещо. Вълната от взрива се отразява в задната част на каската и прониква между главата и шлема (каската). Изпитанията са показали, че част от енергията на взривната вълна се погася, но немалка част от нея въздейства на лицето на военнослужещия.

„Добавянето към каската на защитен елемент за лицето и челюстите предотвратява прякото въздействие на ударната вълна върху тях. И макар, че ударната вълна се неутрализира, част от нея прониква в долната част на каската и поразява лицето, но новия защитен елемент значително снижава нараняването на челото и очите”- казва д-р Дейвид Мота представителна Научно – изследователската лаборатория на ВМС на САЩ, която също е участвала в изпитанията.

Сложността на изследванията се заключава не само в голямото количество алтернативни конструкции на каската. Резултатите са силно зависими от мощността на Взривното устройство и разстоянието от мястото на взрива, както и от това как е разположено тялото и главата на военнослужещия по отношение на взрива и т.н.

resizer4GD

Посочената графика на изследването показва значението на налягането от взривната вълна върху отделните части на главата по време на едно от изпитанията. Видно е, че не винаги голямото количество защитни елементи водят до желания резултат. Синята графика показва изменението на налягането на очите; зелената – лицето; червената –тила; оранжевата – на шията. (данните са от Научно – изследователската лаборатория на ВМС на САЩ).

„При добавянето на допълнително оборудване на каската няма да получите очакваните резултати, казва Мот – В резултат на наличната вътрешна облицовка на каската вълната може да се отрази и да се увеличи налягането на главата”

Накрая следва да се отбележи, че програмата – „HEADS-Up” има амбицията да разработи каска не само за пехотата, но и за екипажите на бронираната техника

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии