facebook3

Посещения в сайта

155239
Посещения днесПосещения днес42
Общо посещенияОбщо посещения155239
Посетители в момента 6

Дата и час

Вход в сайта

10 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПААШУТИСТИ”

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ПАРАШУТИСТИ,

На 31.08.2019г. се проведе традиционната годишна среща на българските парашутисти „Пловдив-2019г.” Тази година тя съвпадна с 10-та годишнина от учредяване на Сдружение „Съюза на българските парашутисти”. През 2009г. Сдружението беше учредено от 35 учредители. Сдружението ни е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел – като Сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност за: организиране и осъществяване на дейности допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната; защита на своите професионални и социални интереси; развитие и утвърждаване на гражданското общество.

Съюзът на българските парашутисти” е - автономна, неправителствена, неполитическа, доброволна, военно-патриотична организация.

         За тези 10 години освен, че укрепна организационно, в него доброволно на основата на обществения и професионален интерес бяха привличани и адаптирани бивши и настоящи парашутисти от структурите със специално предназначение, аероклубовете, летищата, спортните клубове на МО и други ведомства, както и физически лица, служили (работили) в тези структури и приемащи неговия Устав.

Чрез проведените редица мероприятия през годините Съюзът ни съдействаше за: пропагандиране сред българските младежи на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите и способстване за формирането в тях, на желание за професионална реализация в структурите на парашутните поделения от МО; патриотичното възпитание на младото поколение, военнослужещите и гражданските лица от парашутните поделения на МО и други ведомства, чрез популяризиране на героичните подвизи, историята и традициите на парашутистите в България на сайта си bulgarienparatroopers.eu. Основните ни усилия бяха насочени към материално и финансово подпомагане на социално слаби бивши парашутисти(лица служили или работели в парашутни поделения) - инвалиди или нуждаещи се от грижи.

От тази година в изпълнение решение на общото ни събрание сдружението ни се превръща в национално такова, чрез разкриване на регионални структури (областни и общински) в областите София и Варна и общините Костенец – Белово, Карлово – Калофер и др.

УС на сдружението се обръща с молба към всички парашутисти, които желаят да се присъединят към нас да се запознаят с ръководните, документи, повежданата дейност от сайта ни и се обадят на GSM 0888383578.

01.09.2019г.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                               СИРМО СИРМОВ

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии