facebook3

Посещения в сайта

155215
Посещения днесПосещения днес18
Общо посещенияОбщо посещения155215
Посетители в момента 7

Дата и час

Вход в сайта

П О К А Н А

За участие в Общо събрание (ОС) на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

1.Националното ръководство (НР) на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) кани всички свои членове да участват в работата на ОС на сдружението, свикано на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.23 (1) от устава по негова инициатива, което ще се проведена 27.05.2022г. от 17 .00 часа в клуба на Съюза на българските парашутисти намиращ се на ул. „ Братя Бъкстон” N 61 в гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1.Приемане на Годишния отчет за 2021г. на НР (УС) за дейността на Сдружението и Годишния отчет за 2021г. на Контролния съвет (КС); 2.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2022 година; 3.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от НР (УС) през 2021 година; 4.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на НР (УС) от КС през 2022 година; 5. Извършване промени в устава на сдружението. 6. Избиране и освобождаване на членове на НР (УС), КС и Комисията по етика на СБП. 7.Промяна на седалището и адреса на управление сдружение СБП. 8. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото й членове да се явят

03. 04 2022 г.  Пловдив             

Председател на НР на Сдружение „СБП” -СИРМО СИРМОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

За сдружението

Специални сили

Други статии