facebook3

Посещения в сайта

86109
Посещения днесПосещения днес26
Общо посещенияОбщо посещения86109
Посетители в момента 5

Дата и час

Вход в сайта

10 ГОДИНИ СДРУЖЕНЕИ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ"

10 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПААШУТИСТИ”

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ПАРАШУТИСТИ,

На 31.08.2019г. се проведе традиционната годишна среща на българските парашутисти „Пловдив-2019г.” Тази година тя съвпадна с 10-та годишнина от учредяване на Сдружение „Съюза на българските парашутисти”. През 2009г. Сдружението беше учредено от 35 учредители. Сдружението ни е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел – като Сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност за: организиране и осъществяване на дейности допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната; защита на своите професионални и социални интереси; развитие и утвърждаване на гражданското общество.

Съюзът на българските парашутисти” е - автономна, неправителствена, неполитическа, доброволна, военно-патриотична организация.

         За тези 10 години освен, че укрепна организационно, в него доброволно на основата на обществения и професионален интерес бяха привличани и адаптирани бивши и настоящи парашутисти от структурите със специално предназначение, аероклубовете, летищата, спортните клубове на МО и други ведомства, както и физически лица, служили (работили) в тези структури и приемащи неговия Устав.

Чрез проведените редица мероприятия през годините Съюзът ни съдействаше за: пропагандиране сред българските младежи на достиженията, бойното майсторство и високият дух на парашутистите и способстване за формирането в тях, на желание за професионална реализация в структурите на парашутните поделения от МО; патриотичното възпитание на младото поколение, военнослужещите и гражданските лица от парашутните поделения на МО и други ведомства, чрез популяризиране на героичните подвизи, историята и традициите на парашутистите в България на сайта си bulgarienparatroopers.eu. Основните ни усилия бяха насочени към материално и финансово подпомагане на социално слаби бивши парашутисти(лица служили или работели в парашутни поделения) - инвалиди или нуждаещи се от грижи.

От тази година в изпълнение решение на общото ни събрание сдружението ни се превръща в национално такова, чрез разкриване на регионални структури (областни и общински) в областите София и Варна и общините Костенец – Белово, Карлово – Калофер и др.

УС на сдружението се обръща с молба към всички парашутисти, които желаят да се присъединят към нас да се запознаят с ръководните, документи, повежданата дейност от сайта ни и се обадят на GSM 0888383578.

01.09.2019г.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СБП”

                               СИРМО СИРМОВ

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии