facebook3

Посещения в сайта

90427
Посещения днесПосещения днес50
Общо посещенияОбщо посещения90427
Посетители в момента 3

Дата и час

Вход в сайта

Sirmo Sirmo

Sirmo Sirmo

Софийски военен съд

Наказателно от общ характер

No 261 / 2015

Разпореждане по НОХД №261/15 г.

Разпореждане

23-12-2015

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

                Днес, 23 декември 2015 година, град С., полковник Ванко Ангелов, в качеството си на съдия – докладчик по НОХД № П261/2015 година по описа на Софийския военен съд, като се запознах с материалите по делото, образувано по обвинителен акт срещуподполковник В.Д.М.за престъпление по чл. 387, ал. 3, пр.2, вр.ал.2, пр.1, вр. ал. 1, пр.2, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и цивилно лице С.Х.С. запрестъпление по чл. 387, ал. 3, пр.2, вр.ал.2, пр.1, вр. ал. 1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и обсъдих въпросите по чл. 248 и сл. от НПК, установих следното:

НОХД № П261/2015 година по описа на СВС е образувано по обвинителен акт срещу:

подполковник В.Д.М., главен експерт в отдел „Специални сили" на в.ф.*****-С., изпълняващ за периода от 05.03.2013 година до 06.01.2014 година длъжността Началник на Отдел „Специални сили" от в.ф.***** – град С., роден *** ***, живущ ***, българин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН **********, за това, че:

в периода от 16.09.2013 година до 06.01.2014 година, в качеството си на длъжностно лице „главен експерт" в отдел „Специални сили" на в.ф. ***** –град С., изпълняващ в периода от 16.09.2013 година до 06.01.2014 година длъжността Началник на отдел „Специални сили", в съучастие като извършител с подбудителя цивилното лице С.Х.С., злоупотребил със служебното си положение, като :

1. В периода от 16.09.2013 год. до 06.01.2014 год. събирал от полковник Е.К.Б. - „Експерт" в отдел „Специални сили" на в.ф.***** -С. и капитан Х. Д.Х. - началник сектор в Регионална служба "Военна полиция" - С., назначени със Заповед ЗОП-75/16.09.201З г. на заместник-министър на отбраната за членове на комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол" и десантни парашутни системи тип „Летящо крило", открита със Заповед 103/13.08.2013г. на заместник-министър на отбраната, информация за хода на заседанията на комисията и я предоставял на С.Х.С.;

2. В периода от 16.09.2013 год. до 06.01.2014 год. склонявал полковник Е.К.Б. - експерт в отдел „Специални сили" и член на комисията назначена със Заповед № ЗОП-75/16.09.2013 г. на Министъра на отбраната за провеждане на процедура за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол" и десантни парашутни системи тип „Летящо крило", открита със Заповед 103/13.08.2013 г. на заместник-министър на отбраната, да заяви пред останалите членове на комисията, че парашутите, предлагани от Дружество по ЗЗД „П-Б" не работят „на принудително отваряне" и не съответстват на изискванията за дължина на вървите, да направи искане за представяне на мостри и на допълнителни сертификати, въпреки липсата на такива изисквания в решението за обявяване на поръчката и да изрази съмнение в заявените технически характеристики, чрез изготвяне на „особено мнение";

З. В периода 16.09.2013 год. - 06.01.2014 год., заявил пред Заместник-директора на Служба "Военна полиция" полковник С.Г.Ч. и пред капитан Х. Д.Х. - началник сектор в Регионална служба "Военна полиция"- С., че процедурата за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет „Доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол" и десантни парашутни системи тип „Летящо крило", открита със Заповед 103/13.08.2013 г. на заместник-министър на отбраната, ще бъде манипулирана в полза на Дружество по ЗЗД „П-Б" и че парашутите, предлагани от Дружество по ЗЗД „П-Б" не съответстват на изискванията на специалните сили, с цел да бъде образувана преписка от PC „Военна полиция" - С. и Дружество по ЗЗД „П-Б" да бъде отстранено от участие в процедурата;

и е извършил деянието с цел да набави за „Л***" ООД имотна облага, като „Л***" ООД бъде определено за изпълнител на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол" и десантни парашутни системи тип „Летящо крило", и от това да произлязат тежки вредни последици за Министерство на отбраната, в размер на 1 400 000 лв. /един милион и четиристотин хиляди лева/ - разлика между цените, предлагани от Л*** ООД и цените, предлагани от Дружество по ЗЗД „П-Б", но обществено-опасните последици на деянието не са настъпили поради независещи от дееца причини - отказът на подп.Б. и образуването на настоящото досъдебно производство - престъпление по чл. 387, ал. 3, пр.2, вр.ал.2, пр.1, вр. ал. 1, пр.2, вр.чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК

и

цивилното лице С.Х.С., управител на търговско дружество "Л***" ООД, роден на ***г***, българин, с висше образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за това, че:

в периода от 16.09.2013 год. до 06.01.2014 год., като подбудител, умишлено склонил извършителя подполковник В.Д.М. *** да извърши следното: В периода от 16.09.2013 год. до 06.01.2014 год., в качеството си на длъжностно лице „Главен експерт" в отдел „Специални сили" на в.ф. 22450 -С., изпълняващ в периода от 05.03.2013 год. до 01.10.2014 год. длъжността „Началник на отдел„Специални сили", при условията на продължавано престъпление, М. е злоупотребил със служебното си положение, с цел да набави за „Л***" ООД имотна облага и с това деяние се опитал да причини тежки вредни последици за Министерство на отбраната, както следва, като:

1. В периода от 16.09.2013 год. до 06.01.2014 год. събирал от полковник Е.К.Б. - „Експерт" в отдел „Специални сили" на в.ф.***** -С. и капитан Х. Д.Х. - „Началник сектор" в Регионална служба "Военна полиция" - С., назначени със Заповед ЗОП-75/1 6.09.201З г. на Заместник-министър на отбраната за членове на комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол" и десантни парашутни системи тип „Летящо крило", открита със Заповед 103/13.08.2013 г. на заместник-министър на отбраната, информация за хода на заседанията на комисията и я предоставял на С.Х.С.;

2. В периода от 16.09.2013 год. до 06.01.2014 год. склонявал полковник Е.К.Б. - „Експерт" в отдел „Специални сили" и член на комисията, назначена със Заповед № ЗОП-75/16.09.2013 г. на Министъра на отбраната за провеждане на процедура за обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол" и десантни парашутни системи тип „Летящо крило", открита със Заповед 103/13.08.2013 г. на заместник-министър на отбраната, да заяви пред останалите членове на комисията, че парашутите, предлагани от Дружество по ЗЗД „П-Б" не работят „на принудително отваряне" и не съответстват на изискванията за дължина на вървите, да направи искане за представяне на мостри и на допълнителни сертификати, въпреки липсата на такива изисквания в решението за обявяване на поръчката и да изрази съмнение в заявените технически характеристики, чрез изготвяне на „особено мнение";

З. В периода 16.09.2013 год. - 06.01.2014 год., заявил пред заместник-директора на Служба "Военна полиция" полковник С.Г.Ч. и пред капитан Х. Д.Х. - „Началник-сектор" в Регионална служба "Военна полиция"- С., че процедурата за възлагане на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет „Доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол" и десантни парашутни системи тип „Летящо крило", открита със Заповед 103/13.08.2013г. на заместник-министър на отбраната, ще бъде манипулирана в полза на Дружество по ЗЗД „П-Б" и че парашутите, предлагани от Дружество по ЗЗД „П-Б", не съответстват на изискванията на специалните сили, с цел да бъде образувана преписка от PC „Военна полиция" - С. и Дружество по ЗЗД „П-Б" да бъде отстранено от участие в процедурата;

и е извършил деянието с цел да набави за „Л***" ООД имотна облага, като „Л***" ООД бъде определено за изпълнител на обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет „Доставка на десантни парашутни системи „Кръгъл купол" и десантни парашутни системи тип „Летящо крило", и от това да произлязат тежки вредни последици за Министерство на отбраната, в размер на 1 400 000 лв. /един милион и четиристотин хиляди лева/ - разлика между цените, предлагани от Л*** ООД и цените, предлагани от Дружество по ЗЗД „П-Б", но обществено-опасните последици на деянието не са настъпили, поради независещи от дееца причини - отказът на подп.Б. и образуването на настоящото досъдебно производство - престъпление по чл. 387, ал. 3, пр.2, вр.ал.2, пр.1, вр. ал. 1, пр.2, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

Съгласно чл.246 от НПК в обстоятелствената част на обвинителния акт се посочватпрестъплението, извършено от обвиняемия, времето, мястото и начинът на извършването му; пострадалото лице и размерът на вредите, ддоказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства. В заключителната част на обвинителния акт се посочва правната квалификация на деянието.

Диспозитивът на обвинителния акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК - вторият подсъдим е обвинен за престъплението си при условията на чл.26 ал.1 от НК, което цифрово не е посочено, а и за подбудителство квалификацията е по чл.20 ал.3 от НК, а не по ал.2. Такова обвинение за престъпление при условията на чл.26 ал.1 от НК срещу първия подсъдим, който се сочи за извършител, не е повдигнато. За втория подсъдим обвинението е за подбудителство при опит от първия подсъдим, но спрямо него текстово такова обвинение за опит няма. Неясно са посочени длъжностните качества на двамата подсъдими - дали първият подсъдим е в качеството си на длъжностно лице „главен експерт" в отдел „Специални сили" на в.ф. ***** –град С. или е като изпълняващ в периода от 16.09.2013 година до 06.01.2014 година длъжността Началник на отдел „Специални сили", а за втория подсъдим в обвинителния акт се сочи веднъж, че е управител на търговско дружество "Л***" ООД, а втори път, че е служител на търговското дружество, чийто управител е баща му.

Съгласно чл.387 ал.1 от НК който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години. Ако от деянието са настъпили тежки последици или то се извършва системно от началник към подчинен, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години. Ако деянието по предходните алинеи е извършено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда, наказанието е: лишаване от свобода от една до пет години по ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи - от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Изхождайки от бланкетния характер на нормата за престъпление по чл. 387 от НК, е необходимо да се посочи точно от къде произтичат правомощията и задълженията му по служба по отношение на цялостната процедура по инкриминираната обществена поръчка, да се установят и да се конкретизират те, както и да се опише в какво се е изразило злоупотребата му със служебно положение. Прокуратурата е в правомощията си да прецени при бланкетното престъпление по чл.387 от НК коя от 4-те форми на изпълнителното деяние е осъществена. Следва да се посочат и правата и задълженията му и като длъжностно лице какво отношение има към членовете на комисията и по процедурите на обществената поръчка. В случая не е конкретизирано в какво длъжностно качество е действал първия подсъдим и как конкретно се е обективирало изпълнителното му деяние. Липсата на подробно изложение на всички факти и обстоятелства по обвинението нарушават упражняването на правото на защита на подсъдимия, което е съществено нарушение на процесуалните правила. Прокурорът сочи, че подсъдимите са осъществили от субективна и обективна страна престъпление по чл. 387 от НК, без да посочи, изхождайки от бланкетния характер на нормата, с кои служебни правомощия е злоупотребил подсъдимия, за което е бил подбуден от втория подсъдим, и от къде произтичат – кои са относимите нормативните актове, инструкции, заповеди и длъжностни характеристики по обвинението.За да е налице съставът на престъплението по чл. 387, ал. 2, вр. ал. 1 от НК тежките вредните последици трябва да са настъпили като конкретен факт, обстоятелство или явление от обективната действителност и да са пряка последица от съответното военнодлъжностно нарушение. Видно от обстоятелствената част на обвинителния акт, под „тежки последици” прокурорът е имал предвид причинени имуществени щети, а не всички настъпили отрицателни изменения в действителността, които са в пряка и непосредствена връзка с твърдените деяния на подсъдимите. В обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът не е посочил изчерпателно възприетата от него фактическа обстановка, сочеща престъплението, извършено от подсъдимите. Цитирал е дословно доказателствени материали, но изчерпателно и непълно за това бланкетно престъпление не установява и не посочва съставомерните обстоятелства, възприети от прокуратурата. В обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът посочва и още: „В хода на досъдебното производство е установено по безспорен и категоричен начин, че подсъдимият М. е създал и поддържал трайни контакти с подсъдимия С. служител в «Л***» ООД и син на управителя на дружеството Х. С.С.. Чрез СРС, прилагани по надлежния ред, са документирани разговори между подсъдимите М. и С. и подполковник Г.М. - началник „Бойна подготовка" във в.ф. ***** - град П., в които те са се уточнявали, че ако бъде сключен договор на МО с Обединение «П-Б», а не с «Л***» ООД, изпълнението на договора да бъде осуетено. За тази цел подсъдимият М. поел ангажимент пред свидетеля С. да бъде отказано да се приемат доставени от Обединение «П-Б» парашутни системи, като се заяви че не отговарят на спецификацията към договора и са опасни. На 12.12.2014 година Свид.бр.ген.М. П. и Свид.Подп. Г.М. изготвили констативен протокол, който е бил подписан от бр.ген.П., според който доставените парашутни системи не отговаряли на спецификацията към договора. След изготвянето на този протокол и в момента протичат допълнителни изпитвания на парашутните системи и предстои те отново да бъдат представени във в.ф ***** – град П. за оценка на съответствието им с техническата спецификация. Целта на действията на обвиняемите подп.М. и ц.л.С. е била Министерство на отбраната да откаже да приеме предмета на договора, договорът да бъде развален и да бъде обявена нова процедура за възлагане на обществена поръчка, която да бъде спечелена от „Л***" ООД със съдействието на обв. подп.М.. Видно, от надлежно документираните разговори, двамата обвиняеми са имали конкретна договорка даване/получаване/ на конкретно договорена помежду тях престация.” Липсват правни изводи и квалификация за тези, сочени от прокуратурата, факти и обстоятелства. В обвинителния акт прокурорът посочва по отношение на твърдените вредни последици: „Ако целта на съучастниците е била постигната, за Министерство на отбраната ще настъпят имуществени вредни последици в размер на разликата между цените, предлагани от „Л***" ООД и цените на които е сключен договорът с Обединение «П-Б» - над 706 000 евро (без ДДС). За Обединение «П-Б» също щели да настъпят вредни последици, за които ще бъде предявен иск срещу Министерство на отбраната. Комплексът от действия на двамата обвиняеми, насочени към настъпването на цитираните вредни последици на практика е приключил към 06.01.2014 година с избора на комисията на обединение „П-Б" за изпълнител по процедура за обществена поръчка.” Константната съдебна практика е вредните последици да са реално настъпили, а не хипотетични и да са пряко и непосредствено следствие от деянието на дееца. Прието е от прокуратурата, че Обединение «П-Б» е спечелило обществената поръчка и следователно такава щета за МО няма. Това прави обстоятелствената част на обвинителния акт в тази му част вътрешно противоречив.

От изложеното следва, че така внесеният в съда обвинителен акт е изготвен в противоречие с минималните изисквания за неговото съдържание, съгласно чл. 246 от НПК и не е годен да изпълни основното си предназначение да формулира обвинението, с което се поставят рамките на доказване по предмета на делото и за упражняване на правото на защита на подсъдимите. В неговото съдържание не са отразени в пълнота правнорелевантните факти и въз основа на тях не са изведени съставомерните признаци на деянията, предмет на обвинението, поради което обвинението е непълно, неточно и противоречиво, както в самата обстоятелствена част, така и между нея и заключителната му част, което е съществено процесуално нарушение. От изложеното се установява, че на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения,довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимите.Установените съществени процесуални нарушения са отстраними, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото да бъде върнато на прокурора за отстраняване на допуснатите нарушения.

Поради гореизложените съображения и на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК

                                                               Р А З П О Р Е Ж Д А М :

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № П261/2015 г. по описа на СВС и ВРЪЩАМ делото на ВОП – град С..

Препис от разпореждането да се връчи на подсъдимите и на ВОП – град С., като се уведомят, че подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от получаване на преписа пред Военно-апелативен съд-град С..

                                                                              СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

68-А БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ ЩЕ УЧАСТВА В "АНАКОНДА" - НАЙ-ГОЛЯМОТО УЧЕНИЕ НА НАТО ЗА ГОДИНАТА!

inShare

Pan.bg 23 яну 2016 | 14:33 (1353) (4)Армия и техника

http://armymedia.bg

Това ще бъде най-голямото учение на НАТО за 2016 г.

Силите за специални операции са най-адекватното средство за отговор на реалните и все по-трудно предвидими заплахи около нас, в Европа и по света.



Подготовка на полигон “Црънча“
През 2015 г. подготовката на командирите, щабовете и формированията се проведе в съответствие с изготвените планове – годишен, месечни и за етапите на подготовка.
Въпреки трудностите резултатите от дейността на бригадата са положителни и това ни дава повод да отчетем годината като успешна. Изграждането, поддържането и усъвършенстването на способностите по трите мисии на Въоръжените сили се осъществи с провеждането на целенасочена подготовка на щабовете и формированията, в рамките на отпуснатия ресурс, в обстановка, максимално близка до реалната, при пълно използване на изградената учебно-материална база. Така започна анализа си за дейността на 68-а бригада „Специални сили“ през миналата година нейният командир бригаден генерал Явор Матеев в присъствието на командира на Сухопътните войски генерал-майор Андрей Боцев и офицери от формированието.
Организационно изграждане
На основание заповед на министъра на отбраната в 68-а бригада „Специални сили“ се извършиха организационно-щатни промени за изискванията на отделни длъжности. По този начин се даде възможност за назначаване на сержантски длъжности на войници след обучението им в сержанстки модул или Професионален сержантски колеж.
Осезаемо се чувства недостиг на войнишки състав, което води до сериозни затруднения при изпълнение на задачите от учебно-бойната дейност, дежурствата и окомплектоването и сглобяването на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия.
Съгласно приетите Цели за способности от пакет 2013 бригадата участва във формирането на национален щабен личен състав за Компонентно командване на специалните операции и формира Тактическа група за специални операции (ТГрСО). Вбъдеще след реорганизация всеки батальон ще подготвя такава група и те ще се ротират, продължи бригаден генерал Матеев.
Той се спря на изпълнението на трите мисии на Въоръжените сили.

Мисия „Отбрана“
Подготовката на формированията през учебната 2015 г. се е водила по разписания, изготвени на базата на програмите за бойна подготовка и плановете за дейността на формированията от бригадата за съответните етапи. Въпреки съществуващите условия на крайно ограничено материално осигуряване, с изключение на боеприпасите, основните мероприятия по бойната подготовка са били организирани и проведени ефективно и на добро ниво. Личният състав е повишил своята практическа подготовка в провежданите занятия, а бойната подготовка е поддържана и усъвършенствана в хода на провежданите полеви обучения, тактико-строеви и тактически занятия. Проведените курсове и специализирани подготовки са били насочени към повишаване на индивидуалните умения и навици на военнослужещите.
Формирования от бригадата са участвали в много и различни международни учения и обучения както на територията на страната, така и в чужбина. Такива са ученията, проведени в Тренировъчния център на силите на САЩ в Европа – Хохенфелс (Германия), SWIFT RESPONCE 2015, тренировката на Европейската транспортна авиация, съвместната подготовка с американските ВВС „Тракийско лято 2015“, съвместната подготовка BLACK SEA ROTATIONAL FORCE и много други.
Отчетено бе, че през 2015 г. е имало затруднения за изпълнение на летателната програма поради липса на гориво и от необходимостта от ремонт на парашутите, породени от прекомерното им натоварване. Този факт от своя страна се обуславя от недостига на парашутна материална част през годината. Проблемът ще бъде решен с приетите по програма FMF парашутни системи MC-6. До края на февруари ще приключи съединяването на парашутни системи MC-6 от парашутните инструктори. От февруари до април предстои провеждане на курсове за усвояване на новопридобитата парашутно-материална част, като надеждите са по-голямата част от скоковете през 2016 г. да бъде изпълнена с този парашут. През 2015 г. в бригадата от самолети С-27J „Спартан“ и С-130 „Херкулес“ са изпълнени общо 4508 парашутни скока, от които 3879 дневни и 629 нощни.STRELBI-2
Мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“
В анализа бяха посочени някои от задачите, изпълнени по тази мисия. Военнослужещи от 101-ви алпийски батальон и щабен елемент от бригадата участваха успешно в международната операция „Решителна подкрепа“ в Кандахар (Афганистан). Декларираното формирование от състава на бригадата се подготвя за участие в силите за отговор на НАТО (NRF-2017), като сертификацията предстои да се проведе през юни 2016 г. Сформиран бе взвод за специални операции към 6-а батальонна бойна група (ББГ), който води отделна подготовка и се представи достойно по време на националната сертификация на ПУП „Ново село”.
Изводът е, че участието в съвместни учения и обучения, както и придобитият опит на военнослужещите от бригадата в мисии зад граница,имат изключителен принос за повишаване на професионалната подготовка на личния състав от бригадата и постигане на синхрон с модела за планиране и провеждане на съвместни операции с армиите на страните членки на НАТО.
Мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”
По тази мисия бе посочено, че в бригадата се поддържат в готовност формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) за действие при наводнение, тежки зимни условия и пожари. През 2015 г. ФОППБ от 101-ви алпийски батальон са били задействани и са оказвали помощ на населението 4 пъти:
•през февруари ФОППБ е участвал в помощ на населението при наводнение в Смолян, кв. „Устово“.
STRELBI-3
•през март е участието в почистване и пробиване на път, снабдяване с хляб и осигуряване на ток при тежки зимни условия в община Смолян.
•на 12 и 13 ноември 67 военнослужещи са участвали в гасене на горски пожар в Смолян, кв. „Райково“ и селата Хасовица и Писаница.
•на 28 декември 40 военнослужещи са гасили горски пожар в района на с. Ерма река, община Златоград.
През февруари група от 50 военнослужещи са участвали в подготовката на световната купа по ски за жени в Банско.
Логистично осигуряване
От 8 юни 2015 г. е приключило приготвянето на котлова храна и е стартирало изплащането на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на правоимащите военнослужещи от бригадата. Поради наложените лимитни ограничения от ГСМ част от планираните занятия по бойна подготовка са били препланирани и проведени в пункта за постоянна дислокация.
Осигуряването с различни номенклатури резервни части, тяхното съхранение, раздаване и влагане се извърши съгласно регламентиращите документи. Въпреки трудностите, възникнали от липсата на финансови средства за закупуване на резервни части, ентусиазмът и личното вложение на военнослужещите допринесоха за успешното провеждане на занятията и решаването на поставените задачи. Проблем при експлоатацията на техниката се оказа неосигуряването с акумулаторни батерии и гуми за всички видове пътни превозни средства въпреки направените заявки до Командването на Сухопътните войски, бе посочено още в анализа.
През годината в 110-и логистичен полк са обслужени автомобилите „Хамър“ на бригадата. Срещани са трудности при обслужването и ремонта на автомобилите „Мерцедес“ поради липса на резервни части някои от видовете масла и специални течности.PARASHUTI-2
Какво е бъдещето
на 68-а бригада „Специални сили“? През 2016 г. (съгласно плана за организационно изграждане до 2020 г.) предстои преподчиняване на бригадата от Сухопътни войски на началника на отбраната и развитие на бригадата като истински Специални сили по стандартите на Алианса и утвърдените в световен мащаб.
Това е едно адекватно решение на реалните и все по-трудно предвидими заплахи около нас, в Европа и света. Силите за специални операции (ССО) са най-адекватното средство за отговор на тези заплахи. Това решение е отдавна чакано от българските ССО. Какво означава то на практика и до какво ще доведе:
•командване и управление на формированията за ССО, покриващи изискванията за оперативна сигурност на операциите и сигурност на информацията
PARASHUTI

•постоянна съвместна подготовка на Специалните ни сили
•постоянна съвместна подготовка със ССО на НАТО
•съвместна подготовка със сродното формирование от състава на МВР
•използване на ССО по предназначение
•адекватно финансиране.
Всичко това ще бъде така, заключи бригаден генерал Явор Матеев, защото ССО и специалните операции са съвместни по природа.
Предстоящи подготовки и учения
•Съвместна подготовка със 173-а въздушнодесантна бригада от армията на САЩ
•Участие в най-голямото международно учение на НАТО за 2016 г. „Анаконда“ в Полша,
•Три ротационни подготовки в Тренировъчния център на САЩ в Германия в Хохенфелс.
•Няколко съвместни подготовки с формирования на Силите за специални операции на САЩ на наша територия.
•Съвместна българско-американска подготовка „Тракийско лято“
•Две съвместни подготовки в Турция.
•Съвместна подготовка BLACK SEA ROTATIONAL FORCE на полигон „Ново село“ и в Балчик.
•Учение в Гърция на Силите за специални операции на балканските държави
•Учения в Гърция, Грузия и Румъния
•Две учения на алпийските сили в Австрия и Италия
Изводите
• Управлението на бригадата е в състояние устойчиво да ръководи привеждането й в по-високо състояние и степени на бойна готовност.
•Всички планирани занятия, учения и мероприятия по бойната подготовка в бригадата през учебната 2015 г. са изпълнени.
•Формированията от бригадата водят постоянна подготовка за провеждане мисиите „специално разузнаване и наблюдение“, „директни акции“ и „военно подпомагане“.
•Проведените съвместни учения и обучения, както и участието на военнослужещи от бригадата в мисии зад граница имат изключителен принос за повишаване професионалната подготовка на личния състав от бригадата.
•Формированията от бригадата могат успешно да планират и провеждат специални операции заедно със Силите за специални операции от страните членки на НАТО.
•Организацията и провеждането на отделни мероприятия по бойната подготовка се затрудняват от недостатъчното осигуряване с финансови, материални средства и ГСМ.?
Смятам за успешна 2015 г. за Силите за специални операции, които, може би, най-много участваха в учения, свързани със Сухопътните войски и Българската армия, а имаха и много голямо присъствие в международни учения и съвместни подготовки. Разбира се, тук включвам и участията на 101-ви алпийски батальон, който е в състава на 68-а бригада.
Получена бе нова материална част – парашути от армията на САЩ. Очаквам Специалните сили да продължат в същия дух, да се развиват, да трупат способности и максимално да започнат да се доближават до възможностите, които имат колегите им от специалните сили на другите армии.
Очаквам да бъдат решени някои проблеми. За тази година има сключени договори за около 2000 акумулатора, което значително ще подобри подготовката и изпълнението на трите мисии от Сухопътните войски. Очаквам до месец-два да получим цялата партида от тези акумулатори. Също така, сключени са договори с фирми доставчици на значителен брой гуми. Така че ще решим проблемите с акумулатори и гуми в Сухопътните войски.
Стартира и се прие тригодишен план за окомплектоването на военнослужещите на Българската армия с нови униформи по нашите искания. Очаквам при повече средства да можем да осигурим и повече боеприпаси, за да може подготовката да върви нормално без ограничения и лишения. Също така, очаквам да излезе министерска заповед за набиране на войници. От Сухопътни войски с предимство ще попълним декларираните формирования, за да може да се повиши тяхната боеготовност. Имаме уверение от министъра, че до няколко месеца ще стартира нова процедура за допълнителен подбор за войници. Но се съобразяваме с рамките на бюджета.

ПОРЕДНАТА БЪЛГАРСКА АВАНТЮРА ИЛИ ЗАЩО БЕШЕ ЛИКВИДИРАНА БА?

ВЪВЕДЕНИЕ.

Глобалните геополитически промени в края на XX век генерираха нови глобални проблеми носещи стратегически последици и имащи противоречив характер. Тези глобални проблеми засягаха самото съществуване на човечеството, трудно се локализираха, а разрешението им можеше да се извърши само с общи усилия.

Затова за началото на XXI век са характерни процесите на преструктуриране на международните политически, икономически и военни взаимоотношения.

Последиците от мащабните трансформационни процеси следваше да се вместят

в широк спектър от нови заплахи за сигурността до новите стратегически възможности за нейното укрепване.

Затова в духа на повишаване на доверието и разширяване на сътрудничеството протичаха многообразни процеси на европейска и евроатлантическа интеграция,с основна цел укрепването на мира и сигурността.

Новопоявилите се асиметрични рискове и заплахи и тяхното разпространение в световен мащаб, показаха, че нито една държава не е способна самостоятелно да се справи с тях. Терористичните действия се активизираха до степен на терористична война. Борбата срещу тероризма придоби първостепенно значение в цял свят.

В контекста на общата среда за сигурност и произтичащите процеси и събития в света, мащабът на промените и логиката на трансформацията във военната сфера бяха разбираеми и необходими. Променената среда за сигурност наложи адаптиране и преосмисляне на основната роля и задачите на военния фактор, като основен гарант на сигурността. Военното участие в многоизмерния характер на общата система за сигурност, излезе от рамките на традиционната съюзна и териториална отбрана и пренасочи своя фокус, върху предотвратяването на конфликти, управлението на кризи, след конфликтното възстановяване, налагането и поддържането на мир, хуманитарна помощ и подкрепа.

В основата на променящата се среда за сигурност бяха разширяването на НАТО и задълбочаващите се интеграционни процеси в Европа и света.

Това налагаше трансформацията на НАТО като основен гарант на глобалната сигурност. Новите предизвикателства на стратегическата среда, революцията в информационните технологии, общественото разбиране за неизбежна промяна, потребностите от нови адекватни на средата за сигурност способности наложиха вътрешна трансформация на Алианса. Това означаваше качествена трансформация на военните възможности на НАТО, в отговор на общата военностратегическа трансформация. Процес, който ангажираше вниманието на Алианса и страните членки и беше насочен към осигуряване на необходимите способности за ефективно справяне с предизвикателствата към сигурността в 21 век.

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА БА.

Изпълнението на целите и задачите на трансформирането на Алианса е в пряка зависимост и неразривна връзка с трансформацията на въоръжените сили на страните членки.

Трансформацията в БА протичаше паралелно с трансформацията на НАТО. Българският принос към тази трансформация следваше да се измерва с изпълнението на Целите на въоръжените сили, повишаване на способностите на силите, тяхната оперативна съвместимост и използваемост, приоритетно изграждане, подготовка и сертифициране на декларираните сили за участие в целия спектър от мисии на НАТО.

Процесите на трансформация поставиха нови изисквания към изграждането и развитието на съвременната БА.

Следваше да се променят схващанията за нейната роля и място в общата отбранителна система на страната. При изграждането и развитието й следваше да бъдат отчетени новите възможности на интеграцията и сътрудничеството като фактори формиращи военностратегическата среда.

Трансформацията на БА следваше да се определя от три значителни фактора:

-измененията в средата за сигурност и произтичащите от това рискове и заплахи за сигурността на страната;

-отговорностите към колективната отбрана (Международни задължения към ЕС, ООН, Многонационалните мирни сили в югоизточна Европа (SEABRIG) BLACKSEAFOR и други международни договорености).

Във връзка с изискванията към БА произтичащи от тези фактори са определените от политическото ръководство на страната мисии: отбранителна; в подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време

За изпълнението на определените й мисии и произтичащите от тях задачи БА, следваше да изгради напълно комплектовани, всестранно осигурени, устойчиви, защитени, високоманеврени, боеготови сили, способни да осигурят оперативно съвместими със силите на НАТО система за командване и управление и разузнаване в интерес на мисиите на БА; сили и средства за провеждане на съвместни и многонационални операции за прехвърляне и развръщане на територията на страната или на друга отдалечена територия; боеготови сили и средства, с ефективна бойна мощ, адекватна огнева поддръжка и надеждно ПВО, в отговор на военна криза за провеждане на съвместни или на видовете въоръжени сили операции за защита на териториалната цялост на страната или съюзническа държава при всякакви условия на обстановката, денонощно при всякакви атмосферни условия; боеготови сили и средства за осигуряване на БА, за логистична поддръжка на съвместни и многонационални съвместни сили, всестранно осигурени формирования, за участие в международното военно сътрудничество и мерките за укрепване на доверието и сигурността в международен и регионален мащаб; боеготови сили за контрол на държавната граница, въздушното пространство и териториалните води на РБ; за гарантиране на националната сигурност на страната срещу външни заплахи, заплаха от международен тероризъм и за оказване на съдействие на други ведомства при кризи и терористични действия на територията на страната; крупни промишлени аварии и екологични кризи в мирно време; мирновременни формирования на БА за осигуряване провеждането на мобилизация.

Трансформационните процеси в БА протекоха изключително динамично и в известен смисъл създават впечатление за провеждане на постоянна реформа.

Реформата в БА започна с разработването през 1996-1997г. на 15 – годишна програма, която беше наречена „План 2010”. С този план през 1998г. стартира структурния етап на военната реформа.

Динамичните промени във военно-политическата среда показаха, че провежданата военна реформа в съответствие с „План 2010” не съответства напълно на създадените реалности.

За целта през 1999г. разработен нов „План за организационното изграждане на БА до 2004г.”, но по-нататъшното развитие на обстановката наложи извършването на Преглед на структурите на силите на БА е се наложи необходимостта този план да бъде усъвършенстван. Така беше приет за изпълнение Актуализирания „План 2004”.

Динамичните промени в средата за сигурност след поканата за членство в НАТО, променения характер и съдържание на задачите и сигурността наложиха комплексна преценка на състоянието на отбраната и Въоръжените сили. За посрещане на предизвикателствата на новата стратегическа среда и преодоляване на несъответствието между нея и способностите на националните отбранителни компоненти беше проведен Стратегически преглед на отбраната (СПО). В резултат на този преглед беше разработена и приета от Народното събрание „Дългосрочна визия за развитие на войските и силите 2015”

В съответствие с изискванията на характера, направленията и параметрите за изграждане на войските и силите начертани в тази Визия беше разработен „План за организационното изграждане и модернизация на БА до 2015г.”

План 2015г. е естествено продължение на трансформационните процеси и дефинира непосредствените и средносрочни задачи на БА.

Красиви думи нали? Ама само думи, служещи за фасада, камуфлаж на ретроградните политически сили и „самоходните им подлоги” в армията, все национални предатели изпълняващи чужди поръчки за разсипия и ликвидация вместо реформа. Прикривайки се зад изложените по-горе планове, планчета, прегледи и прегледчета работеха усърдно уж в “ползу роду”, а всъщност съкращаваха, рушаха, унищожаваха и плячкосваха като за последно. Как следва да се нарече този министър наредил да си нарежат ракетите СС-300, щото му приличали на „кюнци”, ами тези, другите които бракуваха и нарязваха на скрап самолети, вертолети и друга авиационна техника с наличен ресурс струващи милиарди (евро разбира се) докато ликвидираха 5/6 от военновъздушната техника, а сега се вайкат, че нямало с какво да се охранява въздушното ни пространство. Е, за да не се обиди и пехотата нарязаха, подариха или опустошиха и 3/4 от бронираната техника също за милиарди (пак в евро разбира се). Възниква въпросът, щом толкова са я мразили тази техника защо не я продадоха, а я разсипаха, ами много просто нямаше да могат да окрадат това, което окрадоха и да угодят на новия ни по-голям брат (всъщност да се разчисти ниша за моралноостарялата военна техника на отвъдокеанските търговци на оръжие, защото нова скоро няма да можем да си позволим).

II. ПОРЕДНАТА БЪЛГАРСКА АВАНТЮРА ИЛИ ЗАЩО БЕШЕ ЛИКВИДИРАНА БА?

От близо двадесет и пет години ръководството на МО, бившите Генерален щаб на БА с активното съдействие на щабовете на Видовете въоръжени сили, независимо от правителствата, които идваха и си отиваха стриктно спазваха традицията, прикривайки се умело (или поне така си мислеха) зад станалото модерно за държавата ни трансформация на всичко под кодовото название „РЕФОРМИ” и привеждане към „НОВ ОБЛИК”, макар за всеки здравомислещ човек да беше повече от ясно, че се реализираше като „Ликвидация”

Всички, които не бяха съгласни с „Реформите“ в армията и привеждането и към „нов облик“ и всеки, който изказва свое мнение, различно от тяхното нямаше място в състава на Въоръжените сили (ВС).

Е, вече и с „невъоръжено око се виждат резултатите от т.н. реформа на ВС – ликвидиране, разгром на БА чрез вземане на неадекватни решения, разхищения за милиарди левове на данъкоплатците за „НИЩО”

Да мълчаха покорно болшинството от българските офицери,за да не бъдат обвинени във вмешателство, политически пристрастия или саботиране на „ВЕЛИКАТА РЕФОРМА”.

Да вяно е и,че съществуват и такива обстоятелства, които те заставят да мълчиш и безропотно да наблюдаваш разрушителния, ретрограден процес, било от страх да не те обвинят за саботьор, привърженик на определена политическа партия или изостанал от времето човек.

Да вярно е и също така, че обществото ни умишлено не беше запознато с общия замисъл и план за „Реформата” във ВС. На пръв поглед проведените „Мероприятия” напълно съответстваха на основната задача постоянно огласявана от ръководството на МО – създаване на боеготови, боеспособни, компактни и мобилни съвременни ВС, превъоръжени с нова съвременна техника и въоръжение……….и с какво можем сега да се похвалим ?.......... С НИЩО! …….ОСВЕН С БЕЗВЪЗВРАТНАТА ЛИКВИДАЦИЯ НА ЕДНА БОЕГОТОВА АРМИЯ.

-Така е, Военноисторическият музей и Музеят на авиацията имат в пъти повече ракети, танкове, артилерийски установки, самолети, вертолети и друга бойна техника от армията.

Една армия - всявала респект не само на Балканите, но и в цяла Европа, да бъде докарана до това дередже... Една армия, пред коятосъседите са треперили от страх само като е ревнела „Напред, на нож!”. Една армия без пленено знаме! Една армия печелила знаменити битки. Една армия със значителен принос във военното изкуство в световен мащаб. Една армия достигнала почти до Цариград. Една армия почти превзела Гърция.

Една армия донесла ни толкова слава и гордост, гарантирала националната ни сигурност векове наред, всявала респект сред съседите си, осигурявала спокойствието на поколения българи вече я няма.

“Те” – националните предатели (същите, които лицемерно сега уж са загрижени) не мирясаха докато я докарат до този хал….

Но да не се отклоняваме повече. Нека се върнем на Реформата.

Всичко беше забулено в мъгла, а какво всъщност се вършеше - просто се съкращаваха щабове, ликвидираха се обединения, съединения, части и подразделения и естествено най – сладкото (за богопомазаните-властимащи) разпродаваха на безценица (но само оти на „наши” „верни” „правилни” хора) на военни активи – имоти, въоръжение и снаряжение струващи милиарди левове за „жълти стотинки” (или по точно за „жалки грошове”) под прикритието, че видите ли всичко това се прави в името уж на „Великата цел” – да се осигурят средства за новата „Съвременна армия”!

И къде е тя сега, тази нова Съвременна армия? Ако някой знае, моля нека ни я покаже!

Възниква и въпросът за това, нима не са се справили „Послушковците” със задачата поставена пред тях.?

Естествено, справиха се и още как и дори продължават да се справят и то много успешно! Прогонваха, пенсионираха, съкращаваха и просто уволняваха или принуждаваха да си хвърлят рапортите офицерите и сержантите на „талази” в разцвета на силите си, далеч, ама съвсем далеч от пенсионната си възраст - все хора, в които бяха вложени милиони за обучение и подготовка, военнослужещи в разцвета на опита и силите си. И което е по-важно под прикритието „Великата реформа” и „Налагане - въвеждане на граждански контрол” във ВС, на тяхно място назначаваха пак на „талази” в ръководството на МО и Висшите щабове – „правилните” –„верните” на управляващите (независимо от коя партия са) и естествено роднини, близки, любовници и т.н. И за изпълнение на тази „свещена мисия” естествено се раздуваха щатове, като за да няма недоволни се подхвърляше и по нещо на бойните поделения, тъй де, може ли да се подминат „верните васали и послушковци от по-нисшите звена”, нали те бяха бъдещите „РЕФОРМАТОРИ” изкачващи се по стълбицата. Та се стигна дотам, че на местото на един уволнен или прокуден офицер във „Великите щабове” се назначаваха по 2-3 представителки на нежния пол (нищо лично). Не напразно някой от „по-безотговорните” и смелите казваха, че сутрин и вечер като гледаш излизащите (влизащите) на „талази” от тези щабове представителки на нежния пол те карат да си мислиш, че са „хареми” (пак нищо лично) на облечените във власт „идиоти”. Които можеха да си живуркат тихо и кротко като истинските (нормалните) идиоти, но „Идиот облечен във власт” е вече нещо друго, нещо страшно. И така армията ни се съкращаваше драстично, но „послушковците” се рояха в генерали като хлебарки в жилищен блок. Генерали-еднодневки, при всяка смяна на карауля, пардон властта, си отиваха безславно, тъй както идваха от небитието. Вероятно, ако се направи статистика по брой на излюпени генерали през тези години, ще сме на първо място в света и държави с десеторно (а, вероятно и с много повече) по-големи армии ни дишаха праха, стигна се до там, че дори и длъжността на командира на Гвардейската част направиха генералска, а него генерал (нищо, че е като самоходен бидон, важното е, че не може да стои без изплезен език и да ходи винаги с чупка в кръста и да величае правилните „силните на деня”. (Е, напоследък и по професори на глава от населението, ударихме света в замята, а образованието ни е пак, някъде там около нулата (пак нищо лично), но това е друга тема).

КАК СЕ ЗАПОЧНА С ТОЗИ РЕТРОГРАДЕН ПРОЦЕС?

1. Много просто на първо място в началото с „купуването” на основната част от „старите генерали” чрез:

            - изпращането на „грохналите старци на пределна възраст, но на възлови длъжности” в залеза на кариерата си на 6 месечни курсове по английски език в САЩ, Канада и къде ли не още. Е, съвсем естествено те, език не научиха, но си дойдоха поизмършавели (от пестенето разбира се), но със „спестени пари” от командировъчни за по един апартамент. Чак да ги съжали човек, пестели, като се лишавали от закуската!

Че как няма после да са „послушковци”? Че, те горките бяха готови на всичко само да запазят постовете си и да се доредят до заветните курсове. И предадоха, като „истинските българи предатели скоито е осеяна историята ни” офицерите и сержантите, които им вярваха и разчитаха на защита от тяхна страна. Както споменахме уволняваха на „талази” кадровите военнослужещи в разцвета на силите си, но те оставаха и продължаваха да предават всичко и всеки в името на своето „царуване”;

            -заиграване на политиците с обещания за осигуряване на по-дългосрочно „Царуване”, назначаването им за посланици или военни аташета на „апетитни местенца” или включване на избираеми места в листите на определени партии, срещу изпълнение на определени поръчки (все във връзка с ликвидацията разбира се);

            -други, пък сами ставаха „еничари” (а, не по принуда, както е било при истинските) пак по горните подбуди и после цъфнаха в листите на една „Любима партия – доказано управляваща силовите министерства” (справка последните парламентарни избори, а и не само).

2.Немалка част от следващото „котило генерали” пък се натискаха за местни курсове по изучаване на чужди езици, а подлогите им в кратки, но добре платени такива в западни или отвъдокеанските военни училища. Така „демократичните“ офицери бързо забравяха всичко - и откъде са тръгнали, и откъде са преминали, стига „Успешно” да допълзят до „доходни местенца” в структурите на МО и щабовете. Важното е да се доберат до заветния западен служебен автомобил с шофьор разбира се (а наглеците – генерали и с по два единия лимозина, другия джип). А и Вие, какво очаквахте – следващата смяна „блюдолизци - послушковци - безмозъчни същества, самоходни подлоги”, имащи наглостта да се титулуват като офицери, макар за честните и почтените такива да си бяха обикновени кретени, кретени – кретени, ама от верните и преданите, които никога в живота си не са ходили изправени, ами все с чупка в кръста ала „Петко Бочаров” (пак нищо лично разбира се) пред властимащите. А и как да не са „послушковци” ? Та нали те се готвеха от предните да ги заместят, без да „ровят” и изкарват на показ „предателствата им” и…..”гешефтите им, разбира се”.

Закономерно възниква въпросът от една „проститутка в униформа” какво друго може да се очаква?

И съвсем естествено,за да си създадат алиби и си осигурят спокойствие за „пъклените си дела”, те пък измислиха изисквания за длъжностно развитие задължителни познания по чужд език (английски и за някой длъжности френски език) от всички нива в армията и за всички категории военнослужещи. Така улисани в борбата си за оцеляване всички се втурнаха по курсове, като по-надеждните (разбирай „нашите” момчета) се удостояваха с участие от курс в курс, естествено само с условието да не забравят и да възхваляват „големеца удостоил ги с това право” (пък макар и много от тях също да не научиха кой знае колко от заветните курсове). Естествено за „простосмъртните” се назначаваха курсове в поделенията, без откъсване от изпълнение на преките задължения, та нали някой трябваше да носи бойната служба. Естествено всичко това бе за сметка на разбиване на бойната подготовка, която беше изтикана в „ъгъла” и забравена – „поради липса на средства”, какво по-удобно оправдание.

Та и какво друго освен безропотно да изпълняват „Директивата по ликвидацията”, можеше да се очаква от немалка част от това поколение генерали.

3.По-следващото поколение – наследници си намериха друга „хранилка”. Заедно с националните предатели –политици превърнаха остатъка от армията ни в „световен жандарм” в която и точка на света да възникне военен конфликт и да се появи нужда от прикритие (камуфлаж) на „Онези – хитрите” които грабят и опустошават всичко в името на демокрацията още преди да са ни поканили ние бяхме готови (възниква въпросът, защо държави с изконна демокрация и също членки на Алианса не участваха, но подобен въпрос даже е неуместен). Та започна едно харчене на едни огромни пари на „нещастните” данъкоплатци, та ум да ти зайде. А щом има много пари за харчене, значи има и много за крадене – „Те” започнаха „ да крадат като за последно” с успешно проведени търгове за „закупуване на въоръжение, снаряжение и бойна техника” за контингентите ни заминаващи на мисии зад граница. Е, какво значение имаше за „ТЯХ”, че ги изпращаха неподготвени и недобре снаряжени. Публична тайна е, че се закупуваха некачествени защитни средства и снаряжение (бронежилетки, дрехи, обувки и др.) за сметка на тлъсти комисионни естествено.

Същите „ТЕ”, не се посвениха да похарчат половин милиард евро за западни хеликоптери, а в последна сметка и на парада през 2015 година по Гергьовден ВВС на БА се „отсрамиха“ българският национален флаг да се вее не от прехвaлените вертолети „Кугар“ (интересно, къде са те и защо са купени, щом не летят при сложни метериологични условия ?), а от руски (съветски) вертолет Ми-17.

Как да си обясним и замяната на товарни и лекотоварни автомобили за армията ни от ЗИЛ и УАЗ на луксозните Мерцедес. Някой ще кажат, хайде сега издребнява се. Да, но ако се разбере по някакъв начин истината за комисионните вероятно ще променят мнението си.

Цялата бойна подготовка на армията бе подчинена единствено и само на подготовката на контингентите ни за мисии зад граница. Едни бяха на мисии, други се готвеха да ги сменят, трети се подбираха за да сменят сменящите и т.н., после пък участвалите в мисии се възстановявана с месеци по болници, санаториуми и почивни станции и пак отначало и така до края на ликвидацията. Понятията бойна готовност, вдигане по тревога с цел проверка на бойната готовност, учение, бойни стрелби и т.н. изчезнаха от войсковия живот. Е, и тук оправданието е ясно „липса на средства”. Докараха я дотам,че всеки от осакатената ни армия се бореше да се дореди до участие в мисия (заради парите разбира се, че как иначе, доредиш се до участие в 3-4 мисии, а някой от богопомазаните и в повече) спечелиш парички и хайде „Армийо любима чао” аз съм до тук, нищо че са похарчени толкова средства за обучението ми и съм в разцвета на силите си – особено за младите офицери. И естествено и тук се отвори ниша за злоупотреби и корупция, по-находчивите за да си гарантират участие просто си го заплащаха, дори и тарифа си е имало, а винаги се намира кой да ти вземе парите, щом ги даваш. Така настъпи примирие, плащаш си и не трепериш, дали ще те удостоят с честа да участваш в мисия.

Генералите и подлогите им крадяха яко и от средствата заделяни по Програмите за превъоръжаване чрез разпокъсване на големите поръчки на по-дребни такива и закупуване без обществени поръчки. Някой ще кажат ами, че то на фона на кражбите в останалите сектори на държавата ни е нищожно и смешно дори да се споменава. Но, аз няма да се съглася. И, естествено никой нищо не е чул, нито нещо е видял.

Господа честни и почтени генерали, адмирали и офицери, ако все още не Ви е ясно – войната не чука на вратата ни, тя дойде! Нито имаме самолети, вертолети, ракети, танкове и друга бойна техника, нито дори войска, с какво ще се защитим? И колкото по-рано осъзнаем тази жестока истина, и притиснем политиците да реагират адекватно на ситуацията, толкова по-скоро ще излезем от това унизително положение, да сме държава без собствена армия.

Един достоен генерал от ВВС, каза истината и си хвърли оставката. Някой от останалите му колегите да го подкрепи?

Капката, която преля чашата на търпението ми и ме пренуди да напиша тази писаница, бе статията на Диан Николов във вестник Труд от 17.01.2016г. озаглавена „Генералски пуч изхвърли шефа на отбраната.

Цитирам само част от нея ….. „Началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов беше изхвърлен от армията по безпрецедентен начин. В 17 ч в петък му е връчен протокол, подписан от членовете на Съвета по отбрана, че му прекратяват мандата заради пределна възраст, научи „Труд“ от свои източници. Малко преди това Валерия Кардашевска, началник на кабинета на военния министър, е привиквала в канцеларията си един по един всички генерали, които участват в Съвета по отбрана, за да разпишат протокола за махането на вицеадмирала три седмици преди той да навърши 59 г. За първи път такова важно решение се взема не на Съвет по отбрана, на който всички гласуват открито”……БЕЗ коментар……!!!

Някой ще каже-що за глупости са това? Де, да бяха глупости ще отговоря аз, ама не са!

Но, както писа Кеворк,…. „това също е една от особеностите на Сляпата Българска Игра със Съдбата: правим се, че не забелязваме накъде сме се запътили – към Нищото….”.

Почти не останаха хора, които да имат куража да говорят за истината ни.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА „HEADS-Up” –ПО РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КАСКА (ЗАЩИТЕН ШЛЕМ).

В продължение на няколко години в армията на САЩ се занимават с разработката и тестването на нов тип каска (електрифициран шлем със система за изображение).

Целта на разработката е било да се изследва и значително да се подобри балестическата защита на лицето и очите.

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ:

resizer2GD

Снимка – Вариант на бъдещата военна каска (защитен шлем) на Научно-изследователската лаборатория на ВМС на САЩ.

В хода на съвременните военни конфликти голяма част от американските военнослужещи са получили травми на главата, като 72% от тях са по лицето. Счита се, че това е в резултат на увеличения брой нападения с използване на самоделни взривни устройства (СМУ), като раните на военнослужещите са вследствие на ударната вълна, осколки и топлинното въздействие на взрива.

Армията на САЩ и Корпуса на Морската пехота са проявили интерес към разработката на нова каска, способна да защити военнослужещия от тези заплахи. В рамките на програмата – „HEADS-Up” в продължение на няколко години е тествана новата каска осигуряваща защита на главата и лицето на военнослужещите с особено внимание на челюстите.

Съгласно отчета на Изследователският център на армията на САЩ –NATIC, в програмата са изпитвани нови балестични материали и оптимизиране защитата на слуха.

Работено е и по интеграцията в каската на устройство за свръзка и обработка на изображения (колиматорен индикатор).

resizer 3GD

Снимка-Новата каска следва да е съвместима с прибор за нощно виждане.

Тестовете на каската са проведени по време на нормалната (рутинна) учебна подготовка.

„Ние успяхме да интегрираме изпитанието на новата каска в ежедневния учебен процес и да осъществим (получим) обратна връзка с военнослужещите – казва Роналт Р., ръководител на програмата „HEADS-Up” – Удивително е, че всеки военнослужещ откойто ние получавахме становище (мнение) беше положително за новото оборудване”.

Военнослужещите са тествали каската в среда за защита от факторите: неблагоприятни метеорологични условия; прах и осколки от камъни.

Основната задача на каската е осигуряване на защита на лицевата част на военнослужещите от балестически заплахи: осколки; взривна вълна и топлинно излъчване произтичащи от взрива на СВУ, мини, минометни снаряди и т.н.

Каската разработвана и изпитвана по програмата – „HEADS-Up” не осигурява защита от пряко попадение на изстрел от автоматична карабина (автомат), но осигурява такава срещу осколки на снаряди и изстрели от пистолет с калибър до 9 мм. Осигуряването на защита от ударната вълна от взрив е доста сложно нещо. Вълната от взрива се отразява в задната част на каската и прониква между главата и шлема (каската). Изпитанията са показали, че част от енергията на взривната вълна се погася, но немалка част от нея въздейства на лицето на военнослужещия.

„Добавянето към каската на защитен елемент за лицето и челюстите предотвратява прякото въздействие на ударната вълна върху тях. И макар, че ударната вълна се неутрализира, част от нея прониква в долната част на каската и поразява лицето, но новия защитен елемент значително снижава нараняването на челото и очите”- казва д-р Дейвид Мота представителна Научно – изследователската лаборатория на ВМС на САЩ, която също е участвала в изпитанията.

Сложността на изследванията се заключава не само в голямото количество алтернативни конструкции на каската. Резултатите са силно зависими от мощността на Взривното устройство и разстоянието от мястото на взрива, както и от това как е разположено тялото и главата на военнослужещия по отношение на взрива и т.н.

resizer4GD

Посочената графика на изследването показва значението на налягането от взривната вълна върху отделните части на главата по време на едно от изпитанията. Видно е, че не винаги голямото количество защитни елементи водят до желания резултат. Синята графика показва изменението на налягането на очите; зелената – лицето; червената –тила; оранжевата – на шията. (данните са от Научно – изследователската лаборатория на ВМС на САЩ).

„При добавянето на допълнително оборудване на каската няма да получите очакваните резултати, казва Мот – В резултат на наличната вътрешна облицовка на каската вълната може да се отрази и да се увеличи налягането на главата”

Накрая следва да се отбележи, че програмата – „HEADS-Up” има амбицията да разработи каска не само за пехотата, но и за екипажите на бронираната техника

СЕКРЕТНА МИСИЯ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ –SAS. БРИТАНСКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ SAS ПРЕОБЛЕЧЕНО В ЖЕНСКИ МЮСЮЛМАНСКИ ДРЕХИ ОПИТАЛИ ДА ЛИКВИДИРАТ ЛИДЕРА НА ДАЕШ.

Според информация публикувана в Британски издания подразделение на специалните сили Великобритания - SAS, преоблечени в женски мюсюлмански дрехи са щурмували щаб-квартирата на "Ислямска държава" в така наречената им "столица" Рака, но за съжаление лидерът на джихадистите се изпарил. Осем души от отряда на SAS, скрили лицата си под неприсъщата за тях дреха, ликвидирали по пътя си към щаб-квартирата на ИД няколко терористи. Приближавайки се на максимално близко разстояние до обекта, бойците махнали бурките и открили огън по изненаданите терористи, които не успели да се скрият от куршумите, информира Express.

Журналистите от изданието отбелязват, че групата от британските специални сили се маскирали като жените на водещите фигури от ИД "покрити от глава до пети" в традиционните черни мантии и съумявайки абсолютно безпрепятствено да достигнат до щаб-квартирата на екстремистите.

Те достигнали до града с пикапи на Тойота - най-разпространената марка автомобили използвани от ИД като разчитали и на помощта на местни жители, които им сътрудничели. Бойците скрили оръжието си, гранати и боеприпаси под широките дрехи.

По време на операцията в небето над щаба кръжала авиацията на коалицията, отбелязва изданието.

В даден момент ВВС на САЩ нанесли авиоудар по обекта на терористите и когато терористите излезли и избягали от постройката попаднали под обстрела на свалилите бурките си бойци на SAS. По време на ожесточената престрелка част от джихадистите били ликвидирани и екипът на SAS се качил отново на колите и са напуснали мястото на операцията..

След оттеглянето нa екипа нa SAS, сградата на щаб-квартирата била поразена от още една американска ракета.

"Нападението било извършено вечерта, малко преди комендантския час и по този начин там имало събрани доста хора", уточнява източник на британското издание.

Отбелязва се, че атаката е била извършена преди три седмици, но целта на мисията - да се убие лидера на джихадистите не била постигната, понеже неочаквано се оказало, че той не е в зданието, независимо от информацията, постъпваща от разузнаването.

68- бригада „Специални сили” остава бригада
Началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов
пред сп.Нато и България, интервю на Д.Ставрев




Г-н вицеадмирал през 2014 г. изтече срока на действие на повечето стратегически документи на БА. На 30 септември 2015 г. Министерския съвет на България прие „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България 2020”. Предстои да се приеме „План за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България 2020”. Бихте ли споделили с нашите читатели подробности по двата документа от гледна точка на военната експертиза и като най-старши военен в БА?


-Искам да благодаря за това, че както с активността на МО, така и на правителството, народите представители в Народното събрание приеха Програмата, макар и с отлагане. За нуждата от обновление на въоръжените сили започна да се говори още през 2013 г. През 2014 г. поради политически събития процесите бяха забавени, но слава Богу в края на 2015 г. вече имаме тяхната политическа рамка зададена в „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България 2020”. Това е политическия ангажимент на правителството и народните представители. На военната експертиза предстои да я детайлизира в „План за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България 2020”, в който трябва да бъдат оказани както конкретните действия, така и конкретните цифри по осигуряването, защото е немислимо да извършим модернизация и преструктуриране без те да са финансово осигурени. За съжаление ситуацията в последните месеци се налага да има рестрикции и несигурност в личния състав. Може тривиално да ви звучи, но най-голямото достойнство на въоръжените сили все още са хората. Те издържат въпреки трудности на условията в които се трудят и правят опити да гарантират сигурността на държавата и бъдещето на въоръжените сили. Основната рамка на Плана за развитие е почти готова и днес (бел. ред 16 декември 2015 г.) трябва да бъде финализирана от екипа с участието на представители на Дирекциите „Стратегическо планиране”, „Отбранителна политика”, Дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" и „Личен състав”, които трябва да се заложили в него основните моменти. В рамките на следващия Съвет по отбрана, надявам се да бъде следващата седмица, да бъдат представени тези рамки. В какво ще се изразява промяната – няма да има съществени промени в структурата на въоръжените сили с изключение на промяната на статута на Силите за специални операция (ССО). Това мое становище вече бе изразено многократно и е публично известно. Това е резултат от еволюцията в моите виждания по въпроса за Силите за специални операции и как те могат да се впишат в реалната обстановка, както в региона около България, така и при съвместите действия в рамките на НАТО. На ССО трябва да се отдели значително внимание, затова моето предложение е те да бъдат изведени от структурата на Сухопътни войски и да преминат на пряко подчинение на Началника на отбраната. Това ще даде възможност за много по-голяма активност в техните действия. Виждате че при съвременната обстановка, първата реакция при криза трябва да е от високо подготвени, добре осигурени ССО. В тази посока ще се работи и след приемането на Плана за развитие и през неговия първи етап до 2018 г. да започне разработването на детайлни нови планове за подготовка и за осигуряване на тези изключително необходими сили. В тази насока очакваме силно съдействие от нашите съюзници в НАТО по отношение на тренировките и съвместните подготовки. Всичко това съм го коментирал многократно по време на срещите си колетите си в Щабквартирата на НАТО в Брюксел, така и в двустранните срещи с висшите военни от Гърция, Румъния и Турция. Целта ми е да се провеждат двустранни и многостранни тренировки. В тази насока основната тежест ще поеме Програмата за съвместна подготовка и тренировка на личен състав със САЩ, както на територията на България, така и в чужди учебни центрове, като тези в Германия.

-Вицеадмирал Николов, на няколко пъти споменахме в нашия разговор ССО. Предвижда ли се в новия План за развитие 68-ма бригада „Специални сили” да бъде трансформирана в полк или не? Какво ще място на Специализирания отряд за морски операции на ВМС в новата структура на ССО?

-68-ма бригада „Специални операции” няма да бъде трансформирана в полк. Тя остава във формат бригада. Така ще е в първия етап до 2018 г. на Плана за развитие. След анализа по средата да периода в зависимост от състоянието им и от това с какво можем да ги осигурим, ще се опитаме да доразвием тази част от ССО, която е предвидена да действа по въздух и суша. На този етап ще се реши и дали морския специален отряд ще бъде част от 68-ма бригада „Специални сили” и ще е самостоятелна структура в ССО. -

Белия лебед сее ужас и смърт 9 10608

20.12.2015 10:38 | Любопитно

„Господарят император казваше, че Русия има два съюзника – армията и флота – обяви веднъж руският вицепремиер „ястреб” Дмитрий Рогозин, отговорник за военнопромишления комплекс. – Сега имаме още два съюзника – нефта и газа.”

Сред козовете Русия и днес да се изправя сама срещу всички е Ту-160 – свръхзвуков стратегически бомбардировач ракетоносец. Шампион в тежка категория, най-големият и мощен свръхзвуков самолет в историята, най-тежкият боен, най-бързият бомбардировач, държи 44 световни рекорда.

Руснаците наричат Ту-160 Белия лебед, натовците – Блекджек (Палка, Бухалка). Прякори, издаващи любов и страх.

САЩ още нямат достоен отговор. Например популярният Б-2 „Стелт” е малко братче, а подобният и страховит Б-1Б „Лансър” отстъпва в почти всичко.

На 16 ноември пред Владимир Путин потвърдиха, че взривяването на руския самолет над Египет е дело на ИДИЛ. На 17 ноември след 28 г. чакане Ту-160 за първи път влезе в бойни действия – в Сирия. Чрез юмрука в своята ударна мощ Русия показа свъхангажимент - няма да спре, няма да има нежни бомбардировки, ще бори точно ИДИЛ и до смърт.

На 20 ноември Русия направи показно без тактическа необходимост, а и в Сирия е логично да се използват по-леки бомбардировачи. Два Ту-160 тръгнаха от база до Мурманск, обиколиха цяла Европа от север и запад, минаха през Гибралтарския пролив, където демонстративно презаредиха пред базата на НАТО, прекосиха Средиземно море, пратиха ракетите към Сирия и се върнаха. Общо – 13 000 км и 16 часа във въздуха. В разгънат маршрут – удар по САЩ.

Няма как в НАТО да не се следили целия полет с пребледнели лица. Няма в света такъв самолет, а той най-после влезе в действие.

Затова е сътворен Ту-160 от ”Туполев” – за да бъдат на един полет разстояние Щатите за ядрен удар. Проектирането започва през 1972 г. Граден е в 800 предприятия. Първият изпитателен полет е през 1981 г., а от 1987 г. е на въоръжение. През 1988 г. прави полет до Канада.

Следват безброй подвизи и модернизации. Още първата версия е натъпкана с електроника, която вече е свръхактуална, държи се връзка и със спътници. Летял е до 24 часа и 24 минути и до 18 000 км след дозареждане във въздуха от Ил-78 на 50 тона гориво. Така обсегът му на действие става необятен.

Произведени са 35, в действие има 16. Всеки е с име – на главния му конструктор Валентин Близнюк (87 г.), богатира Иля Муромец, бореца Иван Яригин...

През 1998 г. Украйна унищожи 10 от своите съветски Ту-160, а САЩ плащаха по $1 млн. за разбиването на всеки. Казват, че когато рязали Белите лебеди, украинските летци плакали. Други 8 самолета Киев върна на Русия срещу дълг за газ, а един сложи в музей.

Струва четвърт милиард долара, а час полет – 20 000. Има променлива геометрия на крилата. В дозвуков вид напомня обикновен Ту. За свръкзвукова скорост крилата се прибират като на изтребител, става стрела.

Прилича на птица. ”Красивият самолет и лети добре”, казва гуруто Андрей Туполев. Ту-160 е изящен – съвършено нетипичен и за съветското, и за бойна машина. Пленителен за окото, изчистен, много бял, грациозен. Красота, обречена да сее страх и смърт.

Максимална скорост – 2200 км в час, но казват, че е стигал 2500. Обикновено се движи с 850 км/ч. Свръхзвуковата скорост е необходима, за да преодолява зони на противовъздушна отбрана. Събира крилата, устремява се и става много трудна мишена за зенитни ракети и изтребители.

Руснаците обичат да си играят на гонки с натовци и бомбардировачът все избягваше от изтребителите. Веднъж даже посланикът в Лондон трябваше да се явява за обяснение след надбягване с „Тайфун”...

Таванът му беше 15 км, но го качиха до 22 км - броди си из стратосферата. А може да лети и на 50 м височина. Всъщност руснаците едва ли казват всичко за възможностите на Ту-160...

Когато Румъния отказа на правителствения чартър на Рогозин да мине през нейното въздушно пространство, вицепремиерът отвърна „Следващия път ще полетя на Ту-160”. На такъв самолет и турците няма да посегнат. Все едно да пипнеш любовницата на Путин.

Това е крепост с мощ на армия. Носи до 40 тона въоръжение. Предназначен е за 12 ракети Х-55 с радиус на действие 2500 км и мощност на всяка ядрена бойна глава от 200 килотона, 15 пъти повече от бомбата над Хирошима. Появата му в този вариант може рязко да промени стратегическия баланс в произволен регион.

В Сирия удари с новите Х-101 и Х-555, които летят до 5500 км със заряд по 400 кг. Ракетите са умни, сами се строяват в боен ред, следват релефа, заобикалят препятствия, практически са неуловими и улучват с отклонение до 10 м. И са с коефициент на „невидимост” за радарите като „Стелт”. Ту-160 може да носи и най-голямата руска лазерна бомба КАБ-1500 с тегло 1500 кг.

Всъщност умее да действа без да наближи ПВО - чрез ракетите с далечен обсег и с разнообразен арсенал, напомнящ „Междузвездни войни” – включително 24 хиперзвукови ракети.

Има суперсистема за електронна и радиозащита.

Трудно е Ту-160 да бъде доближен на опасна дистанция. На рискови участъци може да бъде защитаван от изтребители в състав до една ескадрила. Ако бъде атакуван с ракети, е способен да изпрати бойния си товар преди да бъде поразен. Това прави въздействието върху него от средни и големи дистанции неефективно. Наистина крепост, имаща мощта да сее масова смърт дори ако бъде превзета.

Движен е от 4 двигателя по 25 000 к. с. За здравина е правен с титаниева сплав (38%) и чрез вакуумни електронно-лъчеви заварки.

Управлението е революционно просто и удобно – с ръчка като на изтребител. Комфортът е като дизайна – нетипичен за съветското и за бомбардировач. Креслата са с масажори и вентилация заради дългите полети. Има малка кухня, печка за топлене на храна, местенце за раздвижване, тоалетна, кресло за сън.

Гъвкав самолет – според въоръжението действа и като ядрен, и като конвенционален бомбардировач с разнообразно въоръжение за локални конфликти като в Сирия.

На Ту-160 летят най-лудите пилоти, талантливи хулигани, гладни и жадни за небе и адреналин, често – потомствени асове. Заплатите им са малки, нямат ЛЕД-телевизори, но са хора, готови да плащат, за да летят.

Красиво и страшничко е да се гледа полет на Ту-160, но явно е красиво и да се лети. „Така се лети насън”, каза Путин, след като формално влезе в ролята на командир на екипаж от трима за тренировъчен полет. По официална информация не му спестиха нищо – сложното презареждане, двойно натоварване, пуск на 12 ракети, пълна програма.

През април Русия реши да възобнови серийното производство, поръчани са 50. Последната модификация Ту-160М е чудо на електрониката, а е проектиран и М2. Но и сега Ту-160 е най-страшното в Сирия.

Основни характеристики

Екипаж – 4 човека

Дължина – 54,1 м

Височина - 13,1 м.

Размах на крилата – от 35,6 до до 55,7 м

Маса празен - 110 т

Максимална летателна маса – 275 т

Максимална скорост – 2200 км/ч

Нормална скорост – 850 км/ч

Далечина на полета без дозареждане – до 18 950 км

Продължителност на полета – до 25 ч

Натоварване на крилото – до 1185 кг/м2

Мнения

Изпреварил е времето си с десетилетия

По-добър самолет в свръхзвуковия клас още никой не е измислил. Става въпрос за уникална машина, изпреварила времето с няколко десетилетия. Самолетът и досега не е използвал в пълен обем заложените в него конструктивни особености.

Сергей Шойгу, министър на отбраната на Русия

Брежнев издаде тайната

Информация изтече за първи път от Леонид Брежнев. На едно съвещание генералният секретар на КПСС каза, че ето – ние правим нов самолет, Ту-160. А беше абсолютно забранено да споменаваме дори една дума на когото и да било за това.

Още след първия полет през 1981 г. американците се добраха до снимка на Ту-160. Стана голям проблем – как ЦРУ успя да фотографира самолета. Основната версия беше – чрез спътник. Накрая се оказа – сниман е от пътнически самолет от съседното летище.

Валентин Близнюк, главен конструктор на Ту-160.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ,,СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

4000 Пловдив, ул. „Гладстон” – 1

                          

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОСПОЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

С Т А Н О В И Щ Е

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”

                      

ОТНОСНО:   Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, постъпил за разглеждане от постоянните комисии на Народното събрание на 03.04.2019г. Вносител Министерски съвет.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

                                                                     

Съюзът на българските парашутисти (СБП) е автономна, неправителствена, неполитическа, доброволна, военно–патриотична организация.

Едни от основните цели на Съюза съгласно неговия Устав са:  

  1. Доброволно обединяване на физически лица, на основата на обществения и професионален интерес, за укрепване на гражданското общество, демократичните институции и националната сигурност в Република България.
  2. Съдействие на отбранителния потенциал на страната, по неутрализирането на военни заплахи и надеждна защита на населението, обектите, териториалната цялост и суверенитета на страната.
  3. Съдействие за професионалната реализация на българските младежи в структурите на парашутните поделения на МО.

В изпълнение на тези основни цели, след като се запозна със „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България” – внесен от Министерски съвет за разглеждане в постоянните комисии на Народното събрание, Управителният съвет (УС) на СБП на свое заседание, проведено на 08.04.2019 г., реши да изложи пред Вас Становището си относно Законопроекта.

Подкрепяме изцяло внесения от Министерски съвет в Народното събрание Законопроект като считаме, че приемането на предложените промени в частта – Изменение на чл.56, 60а, 60в, 60д и чл.83 от ЗОВС на Република България е целесъобразно по следните причини:

  1. Чрез създаване на нормативна уредба ще се извърши необходимото трансформиране и усъвършенстване и българските Сили за Специални операции (ССО) и превръщането им в надежден партньор на ССО на Алианса, с което ще се изпълни и поетия ангажимент за създаване на Съвместно командване на специалните операции (СКСО).
  2. Със създаването на СКСО ще се уеднакви системата за управление на българските ССО с тази на ССО на останалите страни членки на НАТО;
  3. Предвид необходимостта от изпълнение на поставените задачи от ССО в екстремални условия, в реално време, при огромен риск, със създаването на СКСО ще се реши и едно от основните изисквания на особения статут на тези сили, свързан със специфичната им дейност – участие на строго ограничен (определен) кръг от длъжностни лица и гъвкавост при планирането и провеждането на Специални операции (СО), които представляват комплекс от мероприятия съгласувани по място и време на действие и се провеждат по единен план, с детайлно планиране и важни последици за вътрешно и външнополитическата обстановка в страната и в чужбина с цел неутрализиране на заплахи за националната сигурност.
  4. С приемането на предвидените в Законопроекта промени ще се реши трайно и въпросът (законовите основания) за поставяне и изпълнение на мирновременни задачи от ССО на БА, което се наложи от измененията в глобалната среда за сигурност и извеждането на преден план на тероризма и организираната престъпност като първостепенна заплаха за националната и международната сигурност;
  5. С приемането на предлаганите промени в ЗОВС ще се регламентират и функциите на СКСО по: усъвършенстването на целия набор от необходими документи и ръководства за ССО на БА и привеждането им в съответствие с тези на ССО на страните от Алианса; подбора на личния състав и подготовката на подразделенията на Специалните ни сили като специално обучени, малки, боеспособни, мобилни и високоманеврени формирования, подготвени и екипирани за действие в асиметрична обстановка (неконвенционални войни), способни да реагират, бързо, скрито и безшумно и да изпълняват мисиите си в мирно и във военно време, във всяка точка от земното кълбо (при участие в многонационални операции), при всякакви климатични и метеорологични условия и по всяко време на денонощието.
  6. СКСО, непосредствено подчинено на Началника на отбраната ще изпълнява и задачи по постигане на Стратегически оперативни цели.
  7. За успешното управление и изпълнение на целия спектър от задачи от ССО на БА, самостоятелно и в състава на Съвместните сили и във взаимодействие с други държавни структури, СКСО ще акцентира и на цялостното развитие и реализиране на отличителни признаци на подразделенията ни специални сили: особен статут; висока степен ма морална, психологическа, физическа и бойна подготовка, наличие на специални средства (снаряжение, въоръжение и техника) за изпълнение на задачите и т.н.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Като подкрепя изцяло внесения Законопроект на Министерският съвет, УС на Съюза на българските парашутисти отправя молба към ВАС, при разглеждане в постоянните комисии и приемане в Народното събрание на „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България” да бъде взето предвид и нашето становище.

Искрено се надяваме, че молбата ни ще бъде изпълнена, за което предварително Ви благодарим.

Адрес и телефон за връзка и допълнителна информация: Председател на УС на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) – о.з. полк Сирмо Петров Сирмов, бул. „Цариградско шосе” № 38, ап.24, обл. Пловдив, П.К. 4019 гр. Пловдив. GSM 0888383578.

09.04.2019 г.                                      С УВАЖЕНИЕ:

ГР.ПЛОВДИВ                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА „СБП”

                                                          О.З ПОЛК.           (СИРМО СИРМОВ)

                                                                                                                                         

                                                                                              

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРЕЩО: СЪЗДАВАТ СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ!

Pan.bg 24 фев 2019 | 18:36 (1107) (3)


Създават Съвместно командване на специалните операции (СКСО)


Ако депутатите приемат предложените от МО поправки на Закона за отбраната и Въоръжените сили, няма да има 68 бригада „Специални сили”, а Съвместно командване на специалните операции (СКСО). Така Българската армия ще включва: Съвместно командване на силите и военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите; три вида въоръжени сили: Сухопътни войски; Военновъздушни сили; Военноморски сили и Съвместно командване на специалните операции и военни формирования на пряко подчинение на командира на Съвместното командване на специалните операции. СКСО ще бъде пряко подчинено на началника на отбраната. Начело на СКСО ще бъде командир, а не командващ, както е при Съвместното командване на силите (СКС)

Защо се създава СКСО?

Необходимо да бъдат изпълнени ангажиментите към НАТО за развитие на българските сили за специални операции, съгласно които е предвидено създаване на Съвместно командване на специалните операции, се посочва в мотивите към проекта.

Формирането на СКСО се обуславя и от необходимостта от използването на силите за специални операции за мирновременните задачи, изпълнявани в отговор на съвременните рискове и заплахи пред националната сигурност на страната.

С формирането на СКСО ще се синхронизира архитектурата и системата за командване и управление на силите за специални операции на Р България, с тази на страните членки на НАТО, като ще се даде и възможност за бързо адаптиране към рязко променящата се военно-политическата обстановка при кризи, конфликти и непредвидени обстоятелства чрез включване на силите за специални операции в процеса на създаване на база данни за обмен и анализиране на разузнавателна информация и стартиране процеса на планиране на възможно най-ранна фаза.

С приемане на законодателните промени ще се регламентират функциите на СКСО по подбор, подготовка на личен състав и формирования, планиране, координиране, осигуряване на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции, самостоятелно, в състава на съвместни сили, така и във взаимодействие с други държавни структури от архитектурата за националната сигурност.

СКСО ще даде възможност за осъществяване на командването и управлението на компонента или отделни формирования от силите за специални операции от името на стратегическия командващ, при участие в национални/многонационални операции на българска територия без развръщане на останалите компоненти.

СКСО ще изпълнява задачи за постигане на стратегически и оперативни цели. Със законопроекта се определя йерархически мястото на СКСО на оперативно ниво и неговото непосредствено подчинение на началника на отбраната, се отбелязва в мотивите на МО.

 

 

 

 

 

 

Командирът на 68-а бригада „Специални сили“ бригаден генерал Явор Матеев:Специалните сили ще бъдат стратегическо оръжие срещу новите заплахи
АВТОР ЦОНЧО ДРАГАНСКИ
armymedia.bg

Бригаден генерал Явор Матеев е роден на 5 декември 1967 г. в София. Завършил е ВНВУ „Васил Левски“, ВА „Георги Ст. Раковски“ и Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон. Бил е командир на разузнавателна група, на разузнавателен взвод и на парашутно-разузнавателна рота, началник на „Парашутно-десантна служба“, помощник-началник и старши помощник- началник на отдел в Командването на Силите за специални операции, началник на отделение в Щаба на Сухопътните войски, заместник-началник на направление в Щаба на Сухопътните войски, началник на отдел „Съвместни съоръжения и координационни дейности“ и заместник-директор на дирекция „Съвместни съоръжения и координационни дейности“ в Щаба на отбраната. През 2002 и 2003 г. участва в две мисии в Босна и Херцеговина. Военен парашутист първи клас. От 24 ноември т.г. бригаден генерал Явор Матеев е командир на 68-а бригада „Специални сили“.



– Господин бригаден генерал, поздравления за новата длъжност и новото звание, но първо да Ви попитам – колко парашутни скока имате досега?

– Благодаря за поздравленията. Скоковете ми са близо 500.

– Помните ли първия си парашутен скок?

– Помня го, бях във втори курс на Военното училище във Велико Търново и скочих с управляемия български парашут УП-9. Негов конструктор е Георги Йовчев. Парашутът се използваше във формированията на Българската армия почти до края на 90-те години. Първият ми скок с него бе на стабилизация и мога да ви кажа един интересен факт. Нашите инструктори държаха да действаме много точно, При този способ е много важно скътаването на парашута. Има и дублиращ прибор, който е в помощ на парашутиста за изтеглянето на ръчката. Той е нагласен на 5 секунди и се задейства, ако парашутистът не си дръпне ръчката за отварянето на парашута за това време. Предупреждаваха ни да не броим бързо, за да не отворим много рано парашута. И аз броях толкова бавно, че… приборът ми отвори парашута.

– По онова време някои казваха, че този български парашут – УП-9 не е много сигурен.

– В света няма по-управляем парашут с кръгъл купол за бойно използване с въоръжение и снаряжение, поне аз не съм виждал и не съм чувал. Всеки парашут се усъвършенства и към края имаше серия УП-9М.
Проблемът е, че усъвършенстването спря, спря и производството му. Различните формирования имаха различни нагласи към този парашут. Примерно, в първи армейски парашутно-разузнавателен батальон, където служих, този парашут беше много на почит. И във Военната академия го използваха, но в 68-а бригада изказваха известни резерви, може би с основание, след като са имали особени случаи. Служили са много наборни войници, а УП-9 е капризен при скътаването и изисква перфекционизъм. Така, че той е по-лесен за използване от кадровия личен състав.

– А Вие имали ли сте особени случаи във въздуха?

– Имам съм, и то реални, а не по задачи, когато е за присвояването на класна специалност. Два пъти ми се е случвал отказ на основния парашут и два пъти съм отварял запасния. Първият път беше през 1994 г. до село Кондофрей и вторият – миналата година на Крумово.

– Не споменавате за онова завъртане като лейтенант при парашутния многобой на „40-те извора“ край Асеновград?

– Да, подсещате ме за него, аз съм го забравил. На 50 метра над земята се сблъскахме с друг парашутист и ни се оплетоха вървите на основните куполи на парашутите. Това е много опасно, защото на такава височина не може да се отвори запасният парашут. Тогава, всичко, което можехме да направим, е да се опитваме да се раздалечим един от друг и да не се омотаем докрай. Паднахме на земята, малко преди да се стегнат вървите докрай.

– След такива ситуации по-трудно ли се скача?

– Много е важно след това да скочиш своевременно. При първия ми случай на Кондофрей командирът ме държа известно време, без да скачам. Докато миналата година, след като отворих запасен парашут, скочих пак след десетина минути, още при следващата машина. Но няма човек, който да не се притеснява.

– Да се върнем в сегашната ситуация. Как приехте назначаването Ви за командир на 68-а бригада „Специални сили“?samolet spec

– Голяма чест е за мен, защото 68-а бригада „Специални сили“ е наследник на Парашутната дружина и на други парашутни формирования. Бригадата е с големи традиции през годините и със заслуги за националната сигурност на страната. Тя е едно от най-елитните формирования. Приех длъжността с огромна гордост и чест, но и с два пъти по-големи задължения и отговорност от моя страна. Защото трябва да стъпим на всичко досега изградено като традиции и навици, на това, което имаме като ниво, и да го издигаме. Да продължим напред, да развиваме бригадата и тя да се превърне в ядро на Силите за специални операции на Българската армия.

– Какви са първите Ви впечатления от военнослужещите в бригадата?

– Огромната част от личния състав го познавам, защото съм офицер от Силите за специални операции. Заедно с някои от хората сме започнали службата, били сме и по учения заедно. А в последните години, като парашутист и като ръководител на „Съвместни съоръжения и координационни дейности“ сме работили заедно в редица международни учения и мероприятия.

– Наясно сте, че вбъдеще е предвидено бригадата да се реорганизира в полк. Какви ще са последствията, ако това се случи?

– Ще ви отговора директно и изчерпателно. В своето съзнание аз съм изключил това. Някои от всички тези приказки през годините са били облечени и в съответните планове и документи. Но факт е, че през 2013 г. бригадата не стана полк. Оттогава, а може би и до ден-днешен, има някакъв тежък период на притеснение сред хората. Лично за себе си – аз съм дошъл тук със съзнанието, че ще развиваме 68-а бригада „Специални сили“. И твърдо вярвам, че тя ще продължи да бъде формирование от ранг бригада. Или по-скоро – че няма да бъде съкратен и освободен личен състав по какъвто и да е предлог, дори и да се наложат някакви трансформации или промени. Ще отида и по-далеч. Много е важно формированието да се развива като бригада „Специални сили“, да тренира мисиите за специални операции и да се използва като такава. Защото името й може да е „Специални сили“, но да не функционира като такава и обратно. Най-важното е да имаме адекватни способности и възможности. Може бригадата след време да се трансформира в някакъв вид Командване по специалните сили, това е само предположение, но аз съм твърдо убеден, вярвам, и ще работя за това – Специалните сили да се развиват, да не се съкращават и нито един подготвен човек, който иска да служи, да не бъде загубен.

– Приехте ли вече новите американски парашути и кога ще започнете да ги използвате?

– Голяма част от парашутите МС-6 по програмата FMF, които се доставят на България и в случая на 68-а бригада, са приети. Може би около 20-25 процента още предстои да получаваме. Бройката, сравнение с тези, с които разполагахме до момента, е значителна. Така, че ние не можем да не бъдем много доволни от този факт.
Парашутната система е с кръгъл купол за бойно използване. Лично аз имам два скока с МС-6 по време на съвместни учения с американските колеги. Още хора от бригадата, както и други парашутисти от Българската армия, са скачали с този парашут. Сравнение с парашута, който имаме в момента – RS-4/4Т, смея да твърдя, че МС-6 е по-добър по простата причина, че е малко по-съвременен. Този парашут реално от две-три години навлиза масово на въоръжение в американските въздушно-десантни формирования на Специалните сили и с него те подменят предходната серия МС-1. Така че това е изключително съвременен парашут и ние го получаваме. Имаше курсове с парашутни инструктори от САЩ. Същинското използване на този парашут ще е в началото на следващата година.

– От какво друго, освен от парашути, се нуждаят Специалните сили?

spec snaiper– Специалните сили в момента имат необходимост от много неща, типични за цялата Българска армия. Ясно е, че живеем във време на финансови ограничения. Няма да започвам с акумулаторите и гумите, както е навсякъде. На нас ни трябва информационно-комуникационно оборудване, съвременни радиостанции, които заедно с парашутите и въоръжението, са основно необходими. Нуждаем се от средства за индивидуална защита. Надяваме се скоро, по същата програма FMF, в началото на следващата година да получим една част от информационно-комуникационно оборудване, което ще ни помогне. Трябват ни повече средства за бойна подготовка. Но най-вече в момента, освен всички тези неща, на бригадата спешно е необходим нов подбор за войници. Процентът на некомплект с тях е много голям и е нетипичен за Сили за специални операции, точно в тези сегашни реалности. С това са запознати всички по-висши инстанции и вярвам, че ще имаме съвсем скоро заповеди и разпореждания за извършване на този процес.

– Какви са наблюденията Ви от действията на колегите Ви от другите армии, тъй като е ясно, че расте значимостта на Специалните сили в световен мащаб?

– Впечатленията ми от всички колеги от армиите на НАТО, с които сме работили, са, първо, че са организирани по различен начин. Второ, че за тях се отделят значителен бюджет и ресурси, и оборудването и снаряжението им е на доста съвременно ниво. И трето, че са много добре заплатени. Тези формирования имат голяма натренираност и подготовка и това си личи. И впечатленията ми са, че те са елитни части. А в новите реалности, които живеем след последните събития, едни ги наричат хибридна война или нови рискове и заплахи, и т.н., практиката показва кои сили реагират на тези обстановки и кои са най-подготвените и най-адекватните. Мисля, че няма съмнение, че оръжие № 1 за противодействие на тези заплахи са Силите за специални операции. Навсякъде в момента основните играчи и фактори на армейско ниво са Силите за специални операции или подобни формирования. Има тенденция за тяхното увеличаване, дори двойно, и то в много кратки срокове. Точно за това вярвам, че и нашите ръководства – държавно, политическо и военно, на Министерството на отбраната, ще вземат подобни решения и Силите за специални операции ще се развиват и ще растат нагоре.

– Кои са близките цели, които си поставяте като командир на 68-а бригада?

– През първите дни се стремя да се срещна с всички формирования и хора, да се запозная с проблемите и предложенията им. Но основно – подготовка, подготовка и подготовка. Ще държа изключително много на helikopter specтактико-специалната и на парашутната подготовка с акцент на антитеростични и контратерористични действия за противодействие на тези рискове и заплахи. А и подготовката трябва да е съвместна. Това е много важно за Силите за специални операции – не само подготовка тук, във формированието, но и съвместна подготовка със Специалните сили на флота и с формированията на силите и средствата на ВВС. Специалните сили са съвместни по природа. Няма ли го това единство, няма и ефектът, който е необходим като резултат от действията на Силите за специални операции. След това – съвместна подготовка със сродните сили от НАТО. През годините направихме много учения и се стремим да имаме много подготовки с тях. И се надявам да има увеличаване на тези подготовки като отговор на рисковете и заплахите. Включително – и съвместна подготовка със специализираното формирование от състава на Министерството на вътрешните работи. Мисля, че вече няма съмнение за никого, че при тези реалности, ние трябва да сме гъвкави и да сме готови за подкрепа на това формирование или на евентуални действия при съответни решения по законов ред.

– Какво очаквате като развитие на Специалните сили?

– Очаквам в бюджетите при планирането и бюджетирането да се заделят повече средства и ресурси за Силите за специални операции. Това е много важно. Очаквам реорганизация на Силите за специални операции. Много пъти се говори за това къде да се намират, на кого да са подчинени, в какъв състав да са. Пак казвам – най-важното е да са истински Сили за специални операции и да действат като такива. Моето лично мнение е, ако ще правим реорганизация, да не я извършваме половинчато, а да я направим по такъв модел, който е утвърден от години и работи при нашите колеги в армиите от НАТО. Специалните сили да имат такъв статут и подчинение, че да реагират като стратегическо оръжие срещу новите рискове и заплахи. А през следваща година очаквам участие в много международни учения. И пак казвам – подготовка, подготовка и подготовка, за да имаме адекватна реакция, ако се наложи. - See more at:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ”! УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ПАРАШУТИСТИ!

                

            На 18.03.2016г. се навършват 73г. от създаването на Парашутната дружина –първото парашутно поделение на БА.

„Началото на военния парашутизъм в БА е поставено през есента на 1940г., когато Министерството на войната и Щаба на войската, вземат решение за сформиране на парашутна рота към въздушните на Негово величество войски. Изпълнението на взетото решение започва през пролетта на 1942г., когато по указание на Щаба на войската, се извършва подбор на подходящи за парашутисти офицери, сержанти и войници. Поради липсата на условия и специалисти за подготовка на парашутисти в България през декември 1942г. подбраните кандидати за парашутисти заминават на две групи на обучение в парашутното училище в гр. Брауншвайг – Германия.

На 18.03.1943г. с писмо I-УО N-2019 на началника на Въздушните на Негово Величество войски, генерал-майор Димитър Айранов е разпоредено, от завърналите се след двумесечно обучение в Германия български парашутисти, да се сформира Парашутна дружина, с което се поставя началото на парашутните поделения в БА”.

Във връзка с този светъл и Велик ден за българските военни парашутисти командването на военно формирование 32990–Пловдив съвместно с Управителния съвет на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” организират тържествено честване на тази дата под надслов:

“18-ти март 2016г. -73 години от формирането на Парашутната дружина – първото парашутно поделение в БА”. Никой не е забравен – Героите никога не умират!

            Тържественото честване ще се проведе както следва:

            1. В района на военно формирование 36990 –Пловдия на ул. „Генерал Радко Димитриев” ( 1-ви портал - до бившата Полиграфия):

            -10.00 часа -Тържествен строй, слово, награждаване на военнослужещи;

            -10.30 часа-Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военнослужещи от формированието;

            -10.40 часа – Отслужване на заупокойна молитва от Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит НИКОЛАЙ в параклиса на военно формирование Свети Иван Рилски.

            2.В централна зала на Военен клуб Пловдив:

            -Лекция на тема: „73 години от създаването на Парашутната дружина –първото парашутно поделение в БА - историческа ретроспекция на специалните сили на БА”

УС на Сдружението кани своите членове и симпатизанти, като и всички парашутисти служили в редовете на БА и аероклубовете да участват в тържественото честване на годишнината.

ЕЛАТЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

УС НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАШУТИСТИ"

 

Страница 5 от 6

Снимки от галерията

За сдружението

Специални сили

Други статии